Vés al contingut

Segellats resistents al foc

T’interessa aquest servei?

Posa’t en contacte amb nosaltres omplint aquest formulari si t’interessa rebre un pressupost d’aquest servei o simplement més informació.

"*" indicates required fields

La importància dels segellats

Davant de la diversitat de forats que poden aparèixer en la compartimentació de sectors d’incendi en un edifici, a Ignifugacions Generals us podem oferir nombroses solucions.

Importància del segellat

Pel que fa a la compartimentació de sectors d’incendi en un edifici, és important que es mantingui en tot moment la integritat dels elements compartimentadors perquè puguin complir la seva funció. Cal tenir en compte, per tant, els possibles forats o discontinuïtats en l’element que puguin permetre el pas de les flames o el fum, i comprometre el seu efecte delimitador.

Un dels condicionants arquitectònics són les instal·lacions. Actualment no hi ha cap edifici que no sigui recorregut o travessat per nombroses instal·lacions de tota mena: elèctriques, telefòniques, d’aigües, de gasos, de climatització, etc . Aquestes instal·lacions passen per tot l’edifici i comprometen seriosament la seguretat i afavoreixen la propagació de l’incendi.

A més dels buits produïts per les instal·lacions, poden sorgir altres buits a causa dels sistemes constructius de l’edifici: juntes de dilatació, obertures de ventilació, etc .

Reixes de ventilació tallafocs

Aquestes reixes intumescents són molt adequades per a espais que necessiten ventilació d’aire, portes, tallafocs, murs, etc . El segellat contra el foc pot tenir una resistència al foc i al fum de fins a 3 hores.

Panells

Consisteix en panells de llana de roca d’alta densitat, tallats i instal·lats en els buits i posteriorment recoberts amb massilles i resines termoplàstiques de tipus ceràmic o intumescent.
És un sistema lleuger, econòmic i apte per a qualsevol tipus de suport: paret de maó, envà lleuger, forjats de tot tipus, etc . Permet molt fàcilment la instal·lació de nous cables.

Sacs intumescents

Són saquets d’un teixit especial, plens d’un material intumescent flexible que s’infla amb el foc i segella el buit. És bàsicament un sistema dissenyat per a instal·lacions que canviïn molt freqüentment. De col·locació senzilla i ràpida, manual i a pressió. Es poden posar i treure coixinets sense necessitat d’eines.

Segellat de canonades combustibles

És el cas de baixants de PVC o conductes plàstics, que presenten la dificultat afegida que la canonada pot propagar el foc o aquest pot passar pel buit intern que deixa el plàstic en fondre o cremar-se.
Com a solució, és necessària la col·locació d’uns collarets o maneguets metàl·liques que envolten la canonada i que tenen al seu interior un material intumescent que s’expandeix amb la calor de l’incendi cap a l’interior del tub i oprimeix la canonada fins a segellar completament el buit intern.

Segellat de juntes de dilatació

Per juntes de dilatació hem de recórrer a sistemes altament flexibles; hem d’utilitzar sistemes semblants a les juntes normals, però amb productes dissenyats per a la protecció contra el foc: massilles de silicona, tires d’escuma flexible i intumescent i massilles intumescents.

qualitat 2

Qualitat

rapidesa 2

Rapidesa

satisfacció 2

Satisfacció

Altres serveis que poden interessar-te

Protecció de cablejat

Protecció de safates de cables
Saber-ne més

Protecció de conductes de ventilació EI amb placa

Protecció de conductes EI amb placa
Saber-ne més

Franges tallafocs a base de morter

Instal·lació de franges tallafocs amb morter
Saber-ne més

Franges tallafocs amb placa rígida

Instal·lació de franges tallafocs amb placa rígida
Saber-ne més