Vés al contingut

Diagnosi i avaluació

T’interessa aquest servei?

Posa’t en contacte amb nosaltres omplint aquest formulari si t’interessa rebre un pressupost d’aquest servei o simplement més informació.

"*" indicates required fields

Estudi tècnic de diagnosi i avaluació de la corrosió

En IGNIFUGACIONES GENERALES abans de realitzar qualsevol tractament, el nostre departament tècnic realitzarà un estudi tècnic de diagnosi i avaluació de la corrosió. Posteriorment es realitzarà l’oferta econòmica corresponent basant-nos en:

Classificació de l’ambient d’exposició

Es valoren els agents de corrosió produïts per l’atmosfera, tipus d’aigua i el sòl. En funció d’aquests paràmetres es defineixen diferents categories, per posteriorment poder triar el millor tractament que ens garanteixi una millor durabilitat i un preu adequat. L’estudi es fa d’acord amb la norma UNE-EN ISO 12944-2.

Consideracions i característiques totals del projecte

Aquí, a part de suggeriments per part de la propietat, obtenim informació dels treballs en qüestió, com ara accessibilitat, alçada de treball, dificultat d’execució, elements contigus, proteccions contigües de superfícies i mitjans d’aplicació adequats.

Tipus de superfície a tractar

Aquí bàsicament valorem quins són els elements, si són fèrrics o no. Els no fèrrics poden ser alumini, coure, níquel, zinc, aliatges, alguns acers inoxidables, etc . Així també formigons, fustes, plàstics, polièster, fibra de vidre.

Sistema de preparació de superfície

Aquí es valora en funció de l’estat de la superfície a tractar, si s’utilitzen sistemes manuals (raspalls, espàtules, etc.) sistemes mecànics (raspalls rotatius, martells percussors, LIJE, etc.) o raig abrasiu (micro-sorrejat en sec a baixa pressió, sorrejat en sec a alta pressió, aigua a alta pressió, etc.).

Grau de preparació de superfície

Valorarem si fem una preparació primària (total) o secundària (parcial) i quin grau necessitem en funció de l’estat a tractar i quins resultats volem obtenir. Per definir el grau de preparació apliquem la norma ISO 8501-1.

Sistema de pintat

En funció de tots els paràmetres, l’avaluació de la corrosió i la durabilitat que volem de l’aplicació, escollim els productes que millor s’adaptin al resultat que volem obtenir. Podrem triar productes en base alcídica, acrílica, clorocautxú, vinílica, epoxis, silicats, poliuretans, etc .

Contractació

En cas de la contractació dels treballs oferts prèviament, i una vegada formalitzats tots els passos previs contractuals, de seguretat i medi ambient, el nostre departament d’obres passarà a coordinar i executar els treballs, amb la supervisió constant dels nostres caps d’obra.

qualitat 2

Qualitat

rapidesa 2

Rapidesa

satisfacció 2

Satisfacció

Altres serveis que poden interessar-te

Control de qualitat d’aplicacions

Control de qualitat de les aplicacions de protecció anticorrosiva
Saber-ne més

Manteniment de pintures

Manteniment de pintures anticorrosiu
Saber-ne més

Tractament de pintures industrials

Tractament de sistemes de pintures industrials
Saber-ne més

Neteja amb aigua a pressió i ultra alta pressió

Neteja amb aigua a pressió i ultra alta pressió( UHP)
Saber-ne més