Vés al contingut

Protecció passiva contra incendis

Som aplicadors de solucions de protecció passiva contra incendis. Les solucions de PPCI es basen a utilitzar materials i elements per a evitar grans danys en un incendi, que el foc col·lapsi un edifici o recinte i que el fum es propagui posant en perill vides i béns materials.

Ens preocupem per la teva seguretat. Protegim el teu patrimoni

Protecció estructures metàl·liques

Protecció estructures formigó

Protecció estructures fusta

Paviments i parets de fusta i elements decoratius

Sectorització

Morter cimentós

Morter cimentós per a focs d'hidrocarburs
Saber-ne més

Pintura intumescent per a focs d’hidrocarburs

Protecció contra focs d'hidrocarburs amb pintura intumescent
Saber más

Avantatges de les nostres solucions de PPCI

Contractar un servei especialitzat en PPCI com el d’Ignifugacions Generals, ofereix múltiples avantatges. Entre elles s’inclouen l’adequació a la normativa vigent, la implementació de solucions a mesura i eficients, així com la garantia que les instal·lacions compleixen amb els més alts estàndards de qualitat i seguretat.

A més, un servei professional assegura un manteniment adequat, prolongant la vida útil de les mesures implementades i optimitzant el seu funcionament.

En resum, la protecció passiva contra incendis és una inversió clau per a la seguretat i protecció de qualsevol edificació. Amb l’ajuda dels nostres experts, és possible assegurar que la teva propietat estigui degudament protegida, complint amb totes les normatives i oferint una barrera passiva contra el foc.

Confia en l’empresa número u del sector, en actiu des de 1999.

Què és la protecció passiva contra incendis?

La protecció passiva contra incendis consisteix en l’aplicació d’un conjunt de tècniques i materials dissenyats per a prevenir la propagació del foc i garantir la seguretat de les persones i els béns en cas d’incendi.

A diferència de la protecció activa contra incendis, que inclou sistemes com a ruixadors o alarmes, entre d’altres, la protecció passiva contra incendis s’integra en l’estructura de l’edifici, proporcionant una barrera física que limita la propagació de les flames i el fum.

Per descomptat, comptar amb solucions de protecció passiva contra incendis és essencial tant a nivell empresarial com particular. Quant a l’àmbit empresarial, les mesures de PPCI garanteixen la continuïtat operativa, protegeixen els actius i, el més important, salva vides. Quant a entorns residencials, proporciona seguretat als habitants, minimitzant els riscos en cas d’incendi.

Actualment, la protecció passiva contra incendis està regulada per diverses normatives que asseguren la seva efectivitat i compliment. A Espanya, la normativa vigent per a edificis no industrials es recull en el Codi Tècnic de l’Edificació (CTE) RD 314/2006, específicament en el Document Bàsic de Seguretat en cas d’Incendi (DB-SI). Aquestes regulacions estableixen els requisits mínims que han de complir els edificis per a garantir la seguretat contra incendis.

Per a edificis industrials, venen regulades pel Reglament de seguretat contra incendis en els establiments industrials (R.S.I.E.I.) RD 2267/2004.