Vés al contingut

Control de qualitat d’aplicacions

T’interessa aquest servei?

Posa’t en contacte amb nosaltres omplint aquest formulari si t’interessa rebre un pressupost d’aquest servei o simplement més informació.

"*" indicates required fields

Control de qualitat de les aplicacions de protecció anticorrosiva

Fem controls de qualitat de les aplicacions durant i després d’aquestes.

Control de qualitat en l’aplicació

Per aconseguir un resultat dels treballs que satisfaci les seves expectatives, cal realitzar un control de qualitat de les aplicacions de protecció anticorrosiva: Controlar les condicions atmosfèriques per evitar condensacions, manca de curat, etc .

Els paràmetres a controlar abans dels treballs i durant els treballs són la humitat relativa, la temperatura ambient, la temperatura del substrat i les condicions metereològiques.


Un altre punt fonamental és la mesura de gruixos dels recobriments aplicats. Els nostres aplicadors mentre fan els treballs, realitzen els controls en humit mitjançant “pintes” tenint en compte els sòlids en volum de cadascun dels productes.

Una vegada l’aplicació està seca, i per tant només quedaran els sòlids en volum, els nostres caps d’obra i supervisors faran el control del tractament mitjançant mesuradors electromagnètics, que d’una manera fiable i precisa supervisaran els treballs que ens han estat contractats.

Control de qualitat després de l’aplicació

En funció del nivell d’exigència i servei a què estigui destinat el tractament, i segons el criteri del departament tècnic de la indústria, així com del nostre departament d’enginyeria si ho creu convenient, es poden fer una sèrie de controls addicionals i posteriors a l’aplicació per garantir encara més el tractament aplicat:

– Adherència.

– Formació de pel·lícula.

– Grau de curat.

– Avaluació de la degradació del recobriment.

– Pintura despenjada.

– Quantitat de sals solubles.

qualitat 2

Qualitat

rapidesa 2

Rapidesa

satisfacció 2

Satisfacció

Altres serveis que poden interessar-te

Manteniment de pintures

Manteniment de pintures anticorrosiu
Saber-ne més

Tractament de pintures industrials

Tractament de sistemes de pintures industrials
Saber-ne més

Neteja amb aigua a pressió i ultra alta pressió

Neteja amb aigua a pressió i ultra alta pressió( UHP)
Saber-ne més

Microsorrejat de superficies

Microsorrejat de superficies in situ
Saber-ne més