Vés al contingut

Tractament de pintures industrials

T’interessa aquest servei?

Posa’t en contacte amb nosaltres omplint aquest formulari si t’interessa rebre un pressupost d’aquest servei o simplement més informació.

"*" indicates required fields

Tractament de sistemes de pintures industrials

Disposem de diferents alternatives segons les necessitats que es plantegen abans de la realització de qualsevol tractament de pintures industrials. Un cop analitzades i valorades la classificació de l’ambient d’exposició, la superfície a tractar i la durabilitat esperada del tractament segons les consideracions i característiques del projecte, escollim el sistema de pintar idoni per a cada cas.

El nostre personal està plenament capacitat per aplicar qualsevol de les pintures amb el sistema d’aplicació idoni.

Procés de pintar

La majoria d’aplicacions disposen de 3 processos per pintar. El primer és una capa d’imprimació, la segona capa és una intermèdia (filler) i després l’última és d’acabat final. També hi ha solucions que es basen en 2 capes, la d’imprimació i la d’acabat.

Cadascun dels sistemes necessita un gruix en micres determinat per donar el resultat final esperat.

La combinació i bona elecció de les capes necessàries, la seva compatibilitat, el gruix a aplicar en cadascuna d’elles i el grau de preparació que té la superfície així com l’ús a què estarà exposada ens donarà un resultat d’acord a les expectatives.

Naturalesa de les capes

La naturalesa de la majoria de les imprimacions són acrílica, clorocautxo, alquídica, alquídica modificada, vinílica, epoxi, silicat, poliuretà, cautxú reciclat o silicones.

La naturalesa de la majoria de les capes intermèdies són epoxis, clorocautxo, acrílica, alquídica i epoxis.

La naturalesa de la majoria de les capes d’acabat final són acrílica, bituminosa, clorocautxú, alquídica, vinílica, epoxi, silicat, poliuretà, cautxú reciclat o silicones.

Aplicacions

Els camps d’aplicació més comuns d’un tractament de pintures industrials són: acer al carboni (exteriors de tancs a l’aire lliure o enterrats, canonades, etc.), acer al carboni sotmès a altes temperatures en fase seca (canonades i interiors de dipòsits), acer laminat en fred (maquinària i equips), acer galvanitzat o zincat (en calent o per electròlisi), i acer estructural i formigons.

També podem pintar tancs d’aigua potable, productes alimentaris, de cru, fuel-oil, aigües, gasolines, etc .

Altres aplicacions poden ser en superfícies exposades a impactes o abrasions, altes temperatures i en metalls no fèrrics.

Normativa

Disposem d’un ampli ventall de maquinària i sistemes d’aplicació per adaptar la més idònia en cada cas. Els nostres sistemes de pintar s’ajusten a les normes ISO 12944 C2, C3, C4, C5-i, C5-M, Im1, IM2, im3.

qualitat 2

Qualitat

rapidesa 2

Rapidesa

satisfacció 2

Satisfacció

Altres serveis que poden interessar-te

Control de qualitat d’aplicacions

Control de qualitat de les aplicacions de protecció anticorrosiva
Saber-ne més

Manteniment de pintures

Manteniment de pintures anticorrosiu
Saber-ne més

Neteja amb aigua a pressió i ultra alta pressió

Neteja amb aigua a pressió i ultra alta pressió( UHP)
Saber-ne més

Microsorrejat de superficies

Microsorrejat de superficies in situ
Saber-ne més