Vés al contingut

Franges tallafocs amb placa rígida

T’interessa aquest servei?

Posa’t en contacte amb nosaltres omplint aquest formulari si t’interessa rebre un pressupost d’aquest servei o simplement més informació.

"*" indicates required fields

Instal·lació de franges tallafocs amb placa rígida

Constructivament hi ha 2 casos en els quals es poden instal·lar franges amb placa semi-rígida per protegir diversos sectors: franges entre forjat / façana i franges entre mitgera/coberta.

Franja tallafocs entre forjat/façana

Les façanes adossades presenten problemes en cas d’incendi. El foc es pot transmetre pels forats del mur cortina-forjat i mur cortina-paret mitgera.

La normativa exigeix que el grau de protecció contra el foc es mantingui fins a la trobada amb la façana i el valor exigit anirà en funció del risc d’incendi i la norma d’aplicació que regula l’activitat.

Són franges construïdes amb panells compostos per silicats càlcics, reforçats amb fibres inorgàniques resistents al foc. Aquests panells se subjecten amb uns suports metàl·lics especials al forjat, fent-lo independent de la façana, atès que per si mateix ja aconsegueix el grau de resistència al foc exigit per les normatives.

Franja tallafocs entre paret central i coberta

Quan una paret central entre edificis o naus industrials, o entre diferents sectors d’incendi en un mateix edifici, es troba a la coberta, les normes actuals exigeixen una franja d’1 metre com a mínim que tingui un grau de resistència al foc d’almenys la meitat del que s’exigeix a la paret mitgera, per evitar la propagació de l’incendi a l’edifici o sector confrontant.

Són franges construïdes amb panells compostos per silicats càlcics, reforçats amb fibres inorgàniques resistents al foc. Aquests panells se subjecten amb uns suports metàl·lics autoportants de la coberta, ancorats mitjançant sistemes de fixació a la paret; d’aquesta manera, el conjunt tallafocs és independent de la coberta i de la seva estructura, tal com exigeixen les normatives.

Camps d’aplicació i resultats obtinguts

Franja tallafocs entre forjat/façana:Compartimentació entre sectors d’incendi fins EI-90

Franja tallafocs entre paret central i coberta:Compartimentació entre sectors d’incendi fins EI-120

Documents

Franja tallafocs entre paret mitgera/coberta:Compartimentació entre sectors d’incendi fins EI-120

qualitat 2

Qualitat

rapidesa 2

Rapidesa

satisfacció 2

Satisfacció

Altres serveis que poden interessar-te

Protecció de cablejat

Protecció de safates de cables
Saber-ne més

Protecció de conductes de ventilació EI amb placa

Protecció de conductes EI amb placa
Saber-ne més

Franges tallafocs a base de morter

Instal·lació de franges tallafocs amb morter
Saber-ne més

Protecció contra incendis amb panells semirígids

Panells semirígids
Saber-ne més