MENÚ
Més de 19 anys aplicant
Més de 10.500 obres executades
Tenim la solució al seu projecte, més informació   AQUÍ

Últims projectes destacats

26/11/2018

TREBALLS D'IGNIFUGACIÓ A L'INSTITUT ESCOLA MESTRE ANDREU DE SANT...

Ignifugacions Generals ha realitzat la protecció contra el foc a l'Institut Escola Mestre Andreu de Sant Joan de les Abadesses. Els treballs efectuats són la protecció de l'estructura metàl·lica amb pintura intumescent i el segellat i acabat decoratiu...
22/10/2018

TREBALLS D'IGNIFUGACIÓ A L'HOSPITAL SANT PAU DE BARCELONA

Ignifugacions Generals ha realitzat la protecció contra el foc a l'Hospital Sant Pau de Barcelona. Els treballs efectuats són la protecció de l'estructura metàl·lica amb pintura intumescent i perlita i vermiculita, acabat d'esmalt sintètic i de...

Altres projectes recents

17/12/2018

TREBALLS D'IGNIFUGACIÓ A IVEMON AMBULANCIAS EGARA DE TARRAGONA

Ignifugacions Generals ha realitzat la protecció contra el foc a Ivemon Ambulancias Egara de Tarragona. Els treballs efectuats són la protecció de l'estructura metàl·lica amb pintura intumescent. Fundada el 1984 per Jaume Simon i amb més de 30 anys...
10/12/2018

TREBALLS D'IGNIFUGACIÓ A COMEXI DE RIUDELLOTS DE LA SELVA

Ignifugacions Generals ha realitzat la protecció contra el foc a Comexi de Riudellots de la Selva. Els treballs efectuats són la sectorització de naus mitjançant franja tallafocs amb morter de perlita i vermiculita. Comexi, fundada el 1954 per la...

Projectes singulars

© IGNIFUGACIONS GENERALS S.L.
Queda prohibida la reproducció, distribució, transformació, presentació i difusió, total o parcial dels textos i continguts d'aquesta web de forma directa o indirecta per qualsevol forma o mitjà conegut o per conèixer sense el permís per escrit dels titulars del copyright, els quals es troben subjectes als drets de propietat Intel·lectual, i sotmesos a contracte editorial per a la seva edició en paper.

La reproducció o plagi sense l'autorització pertinent pot constituir una vulneració dels drets de propietat intel·lectual que es troben tipificats en el Codi Penal.
En compliment del que disposa el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del consell del 27/04/16, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i la lliure circulació d’aquestes dades (RGPD), IGNIFUGACIONS GENERALS, S.L. els informa que les seves dades personals recollides mitjançant el formulari de la nostra web, s’incorporaran als nostres fitxers automatitzats, amb la finalitat d’oferir-los els nostres serveis i de mantenir-los informats per qualsevol mitjà de comunicació, així com per gestionar qualsevol altra relació que mantinguin amb nosaltres.

IGNIFUGACIONS GENERALS, S.L., manifesta que compleix totes les mesures de seguretat i requisits legals que la normativa en protecció de dades exigeix i que aquestes garanteixen la seguretat en el tractament de les dades de caràcter personal incorporades als nostres fitxers.

Si volen, poden exercir el dret d’accés, rectificació i cancel·lació previstos a la llei, adreçant un escrit a IGNIFUGACIONS GENERALS, S.L.