MENÚ
Més de 18 anys aplicant
Més de 10.000 obres executades
Tenim la solució al seu projecte, més informació   AQUÍ

Últims projectes destacats

13/08/2018

TREBALLS D'IGNIFUGACIÓ A LA NAU VIF2 DELS LABORATORIS HIPRA...

Ignifugacions Generals ha realitzat la protecció contra el foc a la nau VIF2 dels Laboratoris Hipra d'Amer. Els treballs efectuats són la protecció contra el foc de l'estructura metàl·lica amb pintura intumescent i l'acabat decoratiu amb pintura...
23/07/2018

TREBALLS D'IGNIFUGACIÓ EN EL NOU EDIFICI DE L'ESCOLA EMILI...

Ignifugacions Generals ha realitzat la protecció contra el foc al nou edifici de l'Escola Emili Teixidor de Roda de Ter. Els treballs efectuats són la protecció contra el foc de l'estructura metàl·lica amb pintura d'emprimació, pintura intumescent i...

Altres projectes recents

06/08/2018

TREBALLS D'IGNIFUGACIÓ A LA JOIERIA PERE QUERA DE GIRONA

Ignifugacions Generals ha realitzat la protecció contra el foc a la joieria Pere Quera de Girona. Els treballs efectuats són la protecció contra el foc de l'estructura metàl·lica amb morter de perlita i vermiculita i pintura intumescent i la protecció...
30/07/2018

TREBALLS D'IGNIFUGACIÓ AL LOCAL DELS CASTELLERS DE CORNELLÀ DE...

Ignifugacions Generals ha realitzat la protecció contra el foc al local dels Castellers de Cornellà de Cornellà de Llobregat. Els treballs efectuats són la protecció contra el foc de l'estructura metàl·lica amb morter de perlita i vermiculita. Els...

Projectes singulars

© IGNIFUGACIONS GENERALS S.L.
Queda prohibida la reproducció, distribució, transformació, presentació i difusió, total o parcial dels textos i continguts d'aquesta web de forma directa o indirecta per qualsevol forma o mitjà conegut o per conèixer sense el permís per escrit dels titulars del copyright, els quals es troben subjectes als drets de propietat Intel·lectual, i sotmesos a contracte editorial per a la seva edició en paper.

La reproducció o plagi sense l'autorització pertinent pot constituir una vulneració dels drets de propietat intel·lectual que es troben tipificats en el Codi Penal.
En compliment del que disposa el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del consell del 27/04/16, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i la lliure circulació d’aquestes dades (RGPD), IGNIFUGACIONS GENERALS, S.L. els informa que les seves dades personals recollides mitjançant el formulari de la nostra web, s’incorporaran als nostres fitxers automatitzats, amb la finalitat d’oferir-los els nostres serveis i de mantenir-los informats per qualsevol mitjà de comunicació, així com per gestionar qualsevol altra relació que mantinguin amb nosaltres.

IGNIFUGACIONS GENERALS, S.L., manifesta que compleix totes les mesures de seguretat i requisits legals que la normativa en protecció de dades exigeix i que aquestes garanteixen la seguretat en el tractament de les dades de caràcter personal incorporades als nostres fitxers.

Si volen, poden exercir el dret d’accés, rectificació i cancel·lació previstos a la llei, adreçant un escrit a IGNIFUGACIONS GENERALS, S.L.