MENÚ
Més de 20 anys aplicant
Més de 12000 obres executades
Tenim la solució al seu projecte, més informació   AQUÍ

Últims projectes destacats

20/01/2020

TREBALLS D'IGNIFUGACIÓ A L'ESCOLA MONTSERRAT VAYREDA DE ROSES

Ignifugacions Generals ha realitzat la protecció a l'Escola Montserrat Vayreda de Roses. Els treballs efectuats són la protecció contra el foc de fusta decorativa, la protecció de conductes de ventilació amb placa rígida i semirigida, la sectorització...
28/10/2019

TREBALLS D'IGNIFUGACIÓ A LA ZONA ESPORTIVA RICARD GINEBREDA DE...

Ignifugacions Generals ha realitzat la protecció a la zona esportiva RIcard Ginebreda de Molins de Rei. Els treballs efectuats són la protecció contra el foc de l'estructura metàl·lica amb pintura intumescent i amb perlita i vermiculita, a més de...

Altres projectes recents

09/03/2020

TREBALLS D'IGNIFUGACIÓ A L'ESTACIÓ DE SERVEI MEROIL EESS...

Ignifugacions Generals ha realitzat la protecció a l'estació de servei Meroil EESS Meridiana de Barcelona. Els treballs efectuats són la protecció contra el foc de l'estructura metàl·lica amb pintura...
02/03/2020

TREBALLS D'IGNIFUGACIÓ A L'ESCORXADOR FRIGORÍFIC D'AVINYÓ, S.A....

Ignifugacions Generals ha realitzat la protecció a l'Escorxador frigorífic d'Avinyó, S.A. d'Avinyó. Els treballs efectuats són la protecció contra el foc de l'estructura metàl·lica amb pintura intumescent i el segellat de protecció i acabat decoratiu...

Projectes singulars

© IGNIFUGACIONS GENERALS S.L.
Queda prohibida la reproducció, distribució, transformació, presentació i difusió, total o parcial dels textos i continguts d'aquesta web de forma directa o indirecta per qualsevol forma o mitjà conegut o per conèixer sense el permís per escrit dels titulars del copyright, els quals es troben subjectes als drets de propietat Intel·lectual, i sotmesos a contracte editorial per a la seva edició en paper.

La reproducció o plagi sense l'autorització pertinent pot constituir una vulneració dels drets de propietat intel·lectual que es troben tipificats en el Codi Penal.
En compliment del que disposa el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del consell del 27/04/16, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i la lliure circulació d’aquestes dades (RGPD), IGNIFUGACIONS GENERALS, S.L. els informa que les seves dades personals recollides mitjançant el formulari de la nostra web, s’incorporaran als nostres fitxers automatitzats, amb la finalitat d’oferir-los els nostres serveis i de mantenir-los informats per qualsevol mitjà de comunicació, així com per gestionar qualsevol altra relació que mantinguin amb nosaltres.

IGNIFUGACIONS GENERALS, S.L., manifesta que compleix totes les mesures de seguretat i requisits legals que la normativa en protecció de dades exigeix i que aquestes garanteixen la seguretat en el tractament de les dades de caràcter personal incorporades als nostres fitxers.

Si volen, poden exercir el dret d’accés, rectificació i cancel·lació previstos a la llei, adreçant un escrit a IGNIFUGACIONS GENERALS, S.L.