MENÚ
Més de 19 anys aplicant
Més de 10.500 obres executades
Tenim la solució al seu projecte, més informació   AQUÍ

Últims projectes destacats

17/09/2018

TREBALLS D'IGNIFUGACIÓ A LEDS C4 DE FONOLLERES

Ignifugacions Generals ha realitzat la protecció contra el foc a Leds C4 de Fonolleres. Els treballs efectuats són la protecció contra el foc entre diferents sectors d'incendi amb panells rígids i amb morter de llana de roca, execució de segellats...
13/08/2018

TREBALLS D'IGNIFUGACIÓ A LA NAU VIF2 DELS LABORATORIS HIPRA...

Ignifugacions Generals ha realitzat la protecció contra el foc a la nau VIF2 dels Laboratoris Hipra d'Amer. Els treballs efectuats són la protecció contra el foc de l'estructura metàl·lica amb pintura intumescent i l'acabat decoratiu amb pintura...

Altres projectes recents

15/10/2018

TREBALLS D'IGNIFUGACIÓ AL PAVELLÓ DE L'ESCOLA MARCEL·LÍ...

Ignifugacions Generals ha realitzat la protecció contra la corroció en el pavelló de l'Escola Marcel·lí Moragas de Gavà. Els treballs efectuats són la protecció amb pintat d'acabat antioxidant i decoratiu de l'estructura metàl·lica amb pintura per...
08/10/2018

TREBALLS D'IGNIFUGACIÓ A TORRASPAPEL DE SANT JOAN LES FONTS

Ignifugacions Generals ha realitzat la protecció contra el foc a Torraspapel de Sant Joan Les Fonts. Els treballs efectuats són la protecció contra el foc de l'estructura metàl·lica amb pintura intumescent. Torraspapel Distribución és l'empresa...

Projectes singulars

© IGNIFUGACIONS GENERALS S.L.
Queda prohibida la reproducció, distribució, transformació, presentació i difusió, total o parcial dels textos i continguts d'aquesta web de forma directa o indirecta per qualsevol forma o mitjà conegut o per conèixer sense el permís per escrit dels titulars del copyright, els quals es troben subjectes als drets de propietat Intel·lectual, i sotmesos a contracte editorial per a la seva edició en paper.

La reproducció o plagi sense l'autorització pertinent pot constituir una vulneració dels drets de propietat intel·lectual que es troben tipificats en el Codi Penal.
En compliment del que disposa el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del consell del 27/04/16, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i la lliure circulació d’aquestes dades (RGPD), IGNIFUGACIONS GENERALS, S.L. els informa que les seves dades personals recollides mitjançant el formulari de la nostra web, s’incorporaran als nostres fitxers automatitzats, amb la finalitat d’oferir-los els nostres serveis i de mantenir-los informats per qualsevol mitjà de comunicació, així com per gestionar qualsevol altra relació que mantinguin amb nosaltres.

IGNIFUGACIONS GENERALS, S.L., manifesta que compleix totes les mesures de seguretat i requisits legals que la normativa en protecció de dades exigeix i que aquestes garanteixen la seguretat en el tractament de les dades de caràcter personal incorporades als nostres fitxers.

Si volen, poden exercir el dret d’accés, rectificació i cancel·lació previstos a la llei, adreçant un escrit a IGNIFUGACIONS GENERALS, S.L.