MENÚ
Més de 19 anys aplicant
Més de 10.500 obres executades
Tenim la solució al seu projecte, més informació   AQUÍ

Últims projectes destacats

22/10/2018

TREBALLS D'IGNIFUGACIÓ A L'HOSPITAL SANT PAU DE BARCELONA

Ignifugacions Generals ha realitzat la protecció contra el foc a l'Hospital Sant Pau de Barcelona. Els treballs efectuats són la protecció de l'estructura metàl·lica amb pintura intumescent i perlita i vermiculita, acabat d'esmalt sintètic i de...
17/09/2018

TREBALLS D'IGNIFUGACIÓ A LEDS C4 DE FONOLLERES

Ignifugacions Generals ha realitzat la protecció contra el foc a Leds C4 de Fonolleres. Els treballs efectuats són la protecció contra el foc entre diferents sectors d'incendi amb panells rígids i amb morter de llana de roca, execució de segellats...

Altres projectes recents

12/11/2018

TREBALLS D'IGNIFUGACIÓ A L'OBRADOR DE ROCAMBOLESC A GIRONA

Ignifugacions Generals ha realitzat la protecció contra el foc a l'obrador de Rocambolesc a Girona. Els treballs efectuats són la protecció de l'estructura metàl·lica amb perlita i vermiculita i amb pintura intumescent. El projecte Rocambolesc...
05/11/2018

TREBALLS D'IGNIFUGACIÓ AL CENTRE DE COST DE LA FUNDACIÓ AMPANS...

Ignifugacions Generals ha realitzat la protecció contra el foc al centre de cost de la fundació Ampans de Manresa. Els treballs efectuats són la protecció de l'estructura metàl·lica amb pintura intumescent. Ampans són una fundació amb una...

Projectes singulars

© IGNIFUGACIONS GENERALS S.L.
Queda prohibida la reproducció, distribució, transformació, presentació i difusió, total o parcial dels textos i continguts d'aquesta web de forma directa o indirecta per qualsevol forma o mitjà conegut o per conèixer sense el permís per escrit dels titulars del copyright, els quals es troben subjectes als drets de propietat Intel·lectual, i sotmesos a contracte editorial per a la seva edició en paper.

La reproducció o plagi sense l'autorització pertinent pot constituir una vulneració dels drets de propietat intel·lectual que es troben tipificats en el Codi Penal.
En compliment del que disposa el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del consell del 27/04/16, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i la lliure circulació d’aquestes dades (RGPD), IGNIFUGACIONS GENERALS, S.L. els informa que les seves dades personals recollides mitjançant el formulari de la nostra web, s’incorporaran als nostres fitxers automatitzats, amb la finalitat d’oferir-los els nostres serveis i de mantenir-los informats per qualsevol mitjà de comunicació, així com per gestionar qualsevol altra relació que mantinguin amb nosaltres.

IGNIFUGACIONS GENERALS, S.L., manifesta que compleix totes les mesures de seguretat i requisits legals que la normativa en protecció de dades exigeix i que aquestes garanteixen la seguretat en el tractament de les dades de caràcter personal incorporades als nostres fitxers.

Si volen, poden exercir el dret d’accés, rectificació i cancel·lació previstos a la llei, adreçant un escrit a IGNIFUGACIONS GENERALS, S.L.