MENÚ
Més de 18 anys aplicant
Més de 10.000 obres executades
Tenim la solució al seu projecte, més informació   AQUÍ

Últims projectes destacats

28/05/2018

IGNIFUGACIONS GENERALS INCORPORA EL PRODUCTE REPROTEC AL SEU CATÀLEG

Ignifugacions Generals incorpora REPROTEC com a aïllant tèrmic líquid d'última generació que actua de barrera tèrmica ultrafina, amb base líquida aquosa amb la millor conductivitat tèrmica del mercat basada en nanotecnologia, composada per una...
23/04/2018

TREBALLS D'IGNIFUGACIÓ A MANGO EDIFICI PRECIADOS DE MADRID

Ignifugacions Generals ha realitzant la protecció contra el foc a Mango Edifici Preciados de Madrid. Els treballs que s'estan efectuant són la protecció contra el foc de l'estructura metal·lica amb pintura intumescent i amb morter de perlita i...

Altres projectes recents

16/07/2018

TREBALLS D'IGNIFUGACIÓ A LES NOVES OFICINES D'APRIS A GIRONA

Ignifugacions Generals ha realitzat la protecció contra el foc a les noves oficines d'Apris a Girona. Els treballs efectuats són la protecció contra el foc de l'estructura metàl·lica amb pintura intumescent. Apris és una empresa del sector de la...
09/07/2018

TREBALLS D'IGNIFUGACIÓ A L'ESCORXADOR DE CÀRNIQUES REIXACH, S.L....

Ignifugacions Generals ha realitzat la protecció contra el foc a l'escorxador de Càrniques Reixach, S.L. a Hostalric. Els treballs efectuats són la protecció contra el foc de l'estructura metàl·lica amb pintura intumescent. Fundada l'any 1968 a nom...

Projectes singulars

© IGNIFUGACIONS GENERALS S.L.
Queda prohibida la reproducció, distribució, transformació, presentació i difusió, total o parcial dels textos i continguts d'aquesta web de forma directa o indirecta per qualsevol forma o mitjà conegut o per conèixer sense el permís per escrit dels titulars del copyright, els quals es troben subjectes als drets de propietat Intel·lectual, i sotmesos a contracte editorial per a la seva edició en paper.

La reproducció o plagi sense l'autorització pertinent pot constituir una vulneració dels drets de propietat intel·lectual que es troben tipificats en el Codi Penal.
En compliment del que disposa el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del consell del 27/04/16, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i la lliure circulació d’aquestes dades (RGPD), IGNIFUGACIONS GENERALS, S.L. els informa que les seves dades personals recollides mitjançant el formulari de la nostra web, s’incorporaran als nostres fitxers automatitzats, amb la finalitat d’oferir-los els nostres serveis i de mantenir-los informats per qualsevol mitjà de comunicació, així com per gestionar qualsevol altra relació que mantinguin amb nosaltres.

IGNIFUGACIONS GENERALS, S.L., manifesta que compleix totes les mesures de seguretat i requisits legals que la normativa en protecció de dades exigeix i que aquestes garanteixen la seguretat en el tractament de les dades de caràcter personal incorporades als nostres fitxers.

Si volen, poden exercir el dret d’accés, rectificació i cancel·lació previstos a la llei, adreçant un escrit a IGNIFUGACIONS GENERALS, S.L.