Vés al contingut

Franges tallafocs a base de morter

T’interessa aquest servei?

Posa’t en contacte amb nosaltres omplint aquest formulari si t’interessa rebre un pressupost d’aquest servei o simplement més informació.

"*" indicates required fields

Instal·lació de franges tallafocs amb morter

Les normes actuals de prevenció i protecció contra incendis exigeixen la instal·lació d’una franja perimetral resistent al foc. Aquesta franja ha de ser autoportant i independent de la coberta.

Mesures de prevenció

Quan es dissenya un edifici i la seva posterior activitat, es consideren una sèrie de mesures de prevenció per evitar, contrarestar o disminuir els riscos.
Una de les prioritats en l’aplicació dels principis de la prevenció d’incendis és la protecció dels béns dels veïns de l’immoble afectat, siguin immobles o mobles.


És per aquest motiu que en els casos en què una paret central o un element de compartimentació en sectors entronca fins a la coberta, les normes actuals de prevenció i protecció contra incendis exigeixen la instal·lació d’una franja perimetral resistent al foc.

Aquesta franja ha de ser autoportant i independent de la coberta.

Funció

La funció d’aquesta franja és aconseguir que l’incendi en un sector no es pugui propagar als altres adjacents quan la coberta lleugera es desplomi per l’efecte del foc i evitar que les flames acabin passant per sobre de la paret central i amb el vent o els corrents d’aire provocats pel foc acabin entrant en el sector adjacent.

Composició i aplicació

Disposem d’una franja a base de morter projectat.

És un sistema simple i versàtil, independent de la coberta i la seva estructura, format per perfils autoportants metàl·lics ancorats mitjançant sistemes de fixació a la paret, malla metàl·lica DEPLOYE i projecció posterior de morter a base de perlita i vermiculita.

El seu camp d’aplicació és sota la coberta en locals i naus industrials i comercials, o bé com a compartimentació entre sectors d’incendi d’una mateixa activitat.
Compartimentació entre sectors d’incendi: fins EI-120

Especificacions tècniques

Densitat:450-500 kg / m3

Combustibilitat:A-1 (M-0)
PH: 12 No oxidant
Duresa superficial: 65
Coeficient tèrmic: LANDA 0,055

qualitat 2

Qualitat

rapidesa 2

Rapidesa

satisfacció 2

Satisfacció

Altres serveis que poden interessar-te

Protecció de cablejat

Protecció de safates de cables
Saber-ne més

Protecció de conductes de ventilació EI amb placa

Protecció de conductes EI amb placa
Saber-ne més

Franges tallafocs amb placa rígida

Instal·lació de franges tallafocs amb placa rígida
Saber-ne més

Protecció contra incendis amb panells semirígids

Panells semirígids
Saber-ne més