Vés al contingut

Documentació i normatives vigents

Documentació i normatives vigents sobre PPCI, instruccions d’ús, fitxes tècniques oficials i instruccions tècniques per la seva consulta i descàrrega..

B.O.P.B. (29/2/2008)

Ordenança reguladora de les condiciones de protecció contra incendis de l’Ajuntament de Barcelona

Guia de bones pràctiques per la protecció passiva contra incendis

Actualizació 11/2023

Fitxes tècniques reconegudes pels bombers de Barcelona

Guia per al control de gruixos de pintures i morters

PPCI

Guia de manteniment de protecció passiva

Guia de disseny prestacional per a sistemes de protecció contra incendis

I.T.C. SP 108

Claraboies en coberta en establiments industrials

I.T.C. SP 117

Resistència al foc de l'estructura de cobertes lleugeres dels establiments industrials

I.T.C. SP 130: 2015

Resistència al foc de columnes de fosa o ferro colat

I.T.C. SP 136- 2017

Certificació d'instal·lació o aplicació de productes de protecció passiva contra incendis

LLEI 3/2010 (18/02/2010)

Prevenció i seguretat en matèria d'incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis

R.D. 2267/2004

Reglament de seguretat contra incendis en establiments industrials

R.D. 312/2005

Classificació dels productes de construcció i dels elements constructius en funció de les seves propietats de reacció i persistència davant del foc

R.D. 314/2006

Codi tècnic de l'edificació D.B. SI (modificacions segons R.D. 1371-2007))

R.D. 314/2006

Codi tècnic de l'edificació D.B. SI (modificacions segons R.D. SI(12-2016))

R.D. 560/2010

Modificacions reglamentàries en matèria de seguretat industrial per adequar-les a la Llei 17/2009