Vés al contingut

Avís legal

Avís legal:

Ignifugacions Generals, S.L., amb domicili a Girona a la CTRA ANTIGA D’AMER, 10-12 (POLIGON DOMENY) i amb C.I.F. número B61989638 inscrita al Registre Mercantil de Girona, Tom 1451, Foli 90, Full número GI-24396, inscripció 1ª, titular de la direcció URL www.ignifugacionsgenerals.com i telèfon de contacte el 972 17 23 53.

Com a usuari, és important que conegui aquests termes abans de continuar la seva navegació.

Com a responsable d’aquesta web, assumeixo el compromís de processar la informació dels meus usuaris i clients amb plenes garanties i complir amb els requisits nacionals i europeus que regulen la recopilació i ús de les dades personals dels meus usuaris.

S’ha adequat a la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals (LOPD), complint igualment amb el Reglament (UE) 2016/679 de el Parlament Europeu i de Consell de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques (RGPD), així com amb la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSICE o LSSI).

La reproducció o plagi sense l’autorització pertinent pot constituir una vulneració dels drets de propietat intel·lectual que es troben tipificats al Codi Penal

Obligacions dels usuaris:

L’usuari queda informat, i accepta, que l’accés a la present web no suposa, de cap manera, l’inici d’una relació comercial amb Ignifugacions Generals. D’aquesta manera, l’usuari es compromet a utilitzar el lloc web, els seus serveis i continguts sense contravenir la legislació vigent, la bona fe i l’ordre públic.

Queda prohibit l’ús del web, amb fins il·lícits o lesius, o que, de qualsevol forma, puguin causar perjudici o impedir el normal funcionament de la pàgina web. Respecte dels continguts d’aquesta web, es prohibeix:

  • La seva reproducció, distribució o modificació, total o parcial, llevat que es compti amb la meva autorització com a legítim titular;
  • Qualsevol vulneració dels drets del prestador o del meu com a legítim titular.
  • La seva utilització per a fins comercials o publicitaris.

En la utilització de la web de Ignifugacions Generals l’usuari es compromet a no dur a terme cap conducta que pogués danyar la imatge, els interessos i els drets de Ignifugacions Generals, o de tercers o que pogués danyar, inutilitzar o sobrecarregar el portal Ignifugacions Generals que impedís, de qualsevol forma, la normal utilització del web.

No obstant, l’usuari ha de ser conscient que les mesures de seguretat dels sistemes informàtics a Internet no són enterament fiables i que, per tant el Ignifugacions Generals no pot garantir la inexistència de malware o altres elements que puguin produir alteracions en els sistemes informàtics (programari i maquinari) de l’usuari o en els seus documents electrònics i fitxers continguts en els mateixos, tot i que poso tots els mitjans necessaris i les mesures de seguretat oportunes per evitar la presència d’aquests elements nocius.

Dades de caràcter personal:

Ignifugacions Generals compleix íntegrament amb la legislació vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal i amb els compromisos de confidencialitat propis de la seva activitat. Ignifugacions Generals ha adoptat les mesures tècniques necessàries per mantenir el nivell de seguretat requerit, segons la naturalesa de les dades personals tractades i les circumstàncies del tractament, amb l’objecte d’evitar, en la mesura del possible i sempre segons l’estat de la tècnica , la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat.

Ignifugacions Generals disposa d’una política de privacitat on descriu, amb detall, els nostres esforços per la transparència i la seguretat de la informació que fem servir.

Propietat intel·lectual i industrial:

Totes les marques, noms comercials o signes distintius de qualsevol classe que apareixen a la pàgina web són propietat de Ignifugacions Generals o de tercers autoritzats, sense que pugui entendre que l’ús o accés a la pàgina web atribueixi a l’Usuari dret sobre les citades marques, noms comercials i/o signes distintius.
 
Així mateix, els Continguts són propietat intel·lectual de Ignifugacions Generals o de tercers, sense que puguin entendre cedits a l’Usuari, en virtut del que estableix la Política de Privadesa.

Responsabilitats:

Ignifugacions Generals no es responsabilitza dels danys o perjudicis de qualsevol tipus produïts en l’Usuari que portin causa d’errors o desconnexions a les xarxes de telecomunicacions que produeixin la suspensió, cancel·lació o interrupció del servei de la pàgina web durant la prestació d’aquest o amb caràcter previ.
 
Ignifugacions Generals no és responsable de la informació i altres continguts integrats en espais o pàgines web de tercers accessibles des del portal de Ignifugacions Generals mitjançant enllaços, hipervincles o links, ni de la informació i altres continguts integrats en espais o pàgines web de tercers des dels quals es s’accedeixi mitjançant enllaços, hipervincles o links al portal.
 
Ignifugacions Generals tampoc assumeix cap responsabilitat per danys, perjudicis, pèrdues, reclamacions o despeses, produïts per:

  1. Interferències, interrupcions, fallades, omissions, avaries telefòniques, retards, bloquejos o desconnexions en el funcionament de sistema electrònic, motivades per deficiències, sobrecàrregues i errors en les línies i xarxes de telecomunicacions, o per qualsevol altra causa aliena al control de Ignifugacions Generals.
  2. Intromissions il·legítimes mitjançant l’ús de programes malignes de qualsevol tipus i a través de qualsevol mitjà de comunicació, com ara virus informàtics, …
  3. Ús indegut o inadequat de les pàgines web de Ignifugacions Generals.
  4. Errors de seguretat o navegació produïts per un mal funcionament de el navegador o per l’ús de versions no actualitzades d’aquest.

Llei aplicable:

Aquest avís legal es regeix en tots i cadascun dels seus extrems per la llei espanyola, i el Nou Reglament Europeu de Protecció de Dades 679/2016.
 
Per a la resolució de qualsevol conflicte que pogués derivar-se de l’accés a la pàgina web, l’Usuari i Ignifugacions Generals, acorden sotmetre expressament als jutjats i tribunals de la ciutat de Girona, amb renúncia a qualsevol altre fur general o especial que els pogués correspondre.
 
En les presents condicions se’ls aplicarà també la Llei 34/2002 de 11 de juliol de Serveis de la Informació i Comerç Electrònic.