Vés al contingut

Protecció d'estructures de formigó

Disposem de diferents solucions tècniques de protecció d'estructures de formigó contra el foc. L'objectiu és evitar el col·lapse prematur de les estructures de fusta en cas d'un incendi. Mitjançant diferents capes protectores garantim durant un temps predeterminat l'estabilitat dels elements estructurals per poder evacuar els ocupants dels edificis i que els equips d'intervenció per a la seva extinció puguin treballar amb certes garanties.

Morter de perlita i vermiculita

Protecció contra incendis amb morter de perlita i vermiculita
Saber-ne més

Pintura ablativa

Pintura ablativa per a estructures de formigó
Saber-ne més

Morter de llana de roca

Protecció contra el foc amb morter de llana de roca
Saber-ne més