Vés al contingut

Nosaltres

Som una empresa global de solucions tècniques per a la indústria i l'edificació.

Des de l'any 1999 i amb més de 5.000 clients en l'actualitat, estem preparats per poder donar serveis de protecció passiva contra incendis, protecció anticorrosiva, aïllament tèrmic, impermeabilització i acústica.

Ignifugacions Generals en números

anys
0
obres
0
treballadors
0
€ facturats
0
anys
0
obres
0
treballadors
0
milions facturats
0

La nostra història

1999

IGNIFUGACIONS GENERALS neix a Girona l'any 1999 amb l'objectiu d'oferir serveis de protecció passiva contra incendis a tota la província.

2003

Ampliem la nostra àrea de treball mitjançant l'obertura progressiva de delegacions a Barcelona, Tarragona i Lleida i adaptant la nostra organització productiva per poder donar un servei estable i continu a tot el territori català.

2005

Al llarg dels anys hem ampliat el nostre portafoli de serveis, sumant la protecció anticorrosiva a la nostra especialitat de protecció passiva contra incendis.

2007

Expansió a nivell nacional
Comencem a treballar en tot el territori espanyol de manera habitual, adaptant la nostra organització productiva per poder donar un servei estable i continu a tot el territori espanyol.

2009

Expansió a nivell internacional
Expandim el nostre àmbit d'actuació i en l'actualitat comptem amb la capacitat d'atendre projectes a tot Europa. Disposem de capacitat operativa per treballar a qualsevol punt d'Europa. Ens avalen grans projectes executats a  França, Luxemburg, Suïssa, Bèlgica i Portugal.

2018

Ampliem la nostra cartera de serveis per incloure l'aïllament tèrmic en el nostre portafoli, brindant solucions eficients i efectives per al control tèrmic en tot tipus d'edificacions.

2023

Empresa global de solucions tècniques per a la indústria i l'edificació.
Ampliem els nostres serveis per poder satisfer solucions de recobriments i proteccions tècniques per donar resposta als nostres clients. Ara, no només oferim protecció passiva contra incendis, protecció anticorrosiva i aïllament tèrmic, sinó que també brindem solucions especialitzades en la impermeabilització així com en el control acústic per millorar el confort i la qualitat del so en diferents entorns.

Un gran equip de professionals

Darrere d'un gran equip professional sempre hi ha un gran equip humà

Direcció
general

Daniel Juscafresa
Ferran Prat

Oficina
tècnica

Javier Godoy
Dafne Lagos
Andrea Rodriguez

Departament
d'administració

Patricia Delgado
Susanna Trabal
Ana Paula Coloma
Preeti Kaur

Departament
tècnic comercial

Ahmed Ahsen
Carles Rubio
Clàudia Planas
Èdgar Pallarols
Esteban Álvarez
Jaume Prat
Josep Domingo
Ricard Juscafresa

Departament
de producció

Daniel Invernizzi
Joe Jara
Volodymyr Pshybyla
Carles Claret

Tècnics
especialistes
de producció

39 professionals

Certificacions

Per millorar en tots els processos de l’empresa i augmentar la qualitat i la seguretat, IGNIFUGACIONS GENERALS, SL ha obtingut per empreses externes de qualitat o de l’administració, les següents certificacions:

Certificat Gestiona OBRALIA

Contractista d'obra pública

Certificat REA

Certificat petroquímíques

Política d’empresa

Per millorar en tots els processos de l’empresa i augmentar la qualitat i la seguretat, IGNIFUGACIONS GENERALS, SL ha obtingut per empreses externes de qualitat o de l’administració, les següents certificacions:

La satisfacció del client és l’essència de la nostra empresa.

IGNIFUGACIONS GENERALS, SL, per avançar i assolir un alt nivell en la qualitat de totes les nostres activitats, respectant la protecció del Medi Ambient i preservant la salut dels nostres treballadors, ha establert una sèrie de principis:

– Garantir el compliment de la legislació i reglamentació aplicable en matèria de Qualitat, Medi Ambient i Seguretat.

– Promoure la participació i responsabilitat de tots els treballadors de la nostra empresa en el funcionament i el desenvolupament de la Política de qualitat.

– Establir les mesures necessàries per evitar i eliminar tots els factors que afecten negativament a la qualitat de les activitats de l’empresa, que generin aspectes mediambientals o impliquin risc per al personal de l’empresa o per a la societat en general.

– Utilitzar la satisfacció dels clients, tant a nivell intern com extern, com un indicador clau en la política de millora contínua de l’empresa.

– Promoure entre els nostres proveïdors i treballadors el compliment de totes les disposicions establertes per l’empresa en matèria de Qualitat, Seguretat i Medi Ambient.

La Política de Gestió Mediambiental de l’empresa, ha involucrat a tot el personal en la Gestió del Medi Ambient, arribant des de la Direcció fins a totes les persones que hi treballen, amb un enfocament cap a una millora permanent, per al qual adopta el compromís d’aplicar les següents decisions:

– Proporcionar als empleats un lloc de treball segur i saludable.

– Actuar a les instal·lacions per prevenir danys a la salut pública i el medi ambient, per contribuir així, de manera positiva, a la comunitat local i el manteniment del medi ambient.

– Assegurar que tots els productes poden ser manipulats i aplicats de manera segura.

– Complir totes les lleis i regulacions vigents relatives al medi ambient.

– Alertar i prevenir immediatament a aquelles persones que potencialment puguin ser afectades per possibles riscos de les nostres matèries primeres, productes i activitats, i informar sobre les mesures de protecció més adequades.

– Formar a tots els empleats per a la gestió i implementació d’activitats o accions relacionades amb el medi ambient.

– Contribuir al desenvolupament de responsabilitats en l’àmbit del medi ambient.

– Incloure un compromís de millora contínua i de prevenció de la contaminació.

IGNIFUGACIONS GENERALS, SL en la seva activitat genera residus industrials i és d’obligat compliment prendre les mesures necessàries per assegurar la seva eliminació o l’aprofitament d’acord amb la normativa vigent (Art: 21 de la llei 2/1991.). IGNIFUGACIONS GENERALS, SL té assignat el codi de productor de residus P-50784-1 per la junta de residus del departament de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya.

Un dels objectius prioritaris en IGNIFUGACIONS GENERALS, SL és garantir la seguretat de tots i cadascun dels seus treballadors. Per aconseguir-ho tenim establert un Sistema de Gestió de Prevenció de Riscos Laborals, que permet aconseguir la prevenció dels accidents laborals, Detectant les situacions de risc origen de les mateixes mitjançant l’aplicació de tècniques adequades i la implementació de les accions correctores que siguin possibles i necessàries.

El Pla de Prevenció és tasca de tots, La Direcció i els comandaments aporten el lideratge de l’esforç i els treballadors per la seva banda el compliment de totes les pautes de treball que se’ls indiqui, així com les millores possibles a realitzar dins dels seus llocs de treball. La Direcció, assumint la seva responsabilitat en la Política de Prevenció de Riscos Laborals, es compromet a proporcionar els recursos adequats per a la bona marxa del Pla de Prevenció, a difondre’l i exigir el seu compliment.

IGNIFUGACIONS GENERALS, SL disposa d’un departament encarregat de la seguretat dels treballadors i del compliment de les normes de seguretat i salut.

Complementàriament comptem amb l’assessoria especialitzada d’una empresa externa de prevenció.

Tots els treballadors de la nostra empresa disposen de la formació necessària en riscos laborals segons el Lloc on desenvolupen el treball i les tasques que tenen encomanades.

Disposem de 3 tècnics de prevenció de riscos laborals en plantilla. Cada equip de treball disposa com a mínim d’un recurs preventiu i tot el personal de l’empresa està format d’acord al REA.