Vés al contingut

Protecció contra incendis amb panells rígids

T’interessa aquest servei?

Posa’t en contacte amb nosaltres omplint aquest formulari si t’interessa rebre un pressupost d’aquest servei o simplement més informació.

"*" indicates required fields

Panells rígids

En aplicacions específiques de protecció contra el foc, sigui per condicionants tan diversos com perquè és necessari realitzar un acabat especialment bonic, per la dificultat d’aplicació del morter o la pintura, l’estabilitat al foc demanada, el difícil accés o perquè l’aspecte de l’acabat final és prioritari enfront de l’aspecte econòmic disposem de dos tipus de panells a base de placa rígida: tauler de fibrosilicats i tauler de cartró/guix.

Panells de fibrosilicats

Són panells compostos per silicats càlcics, reforçats amb fibres inorgàniques resistents al foc. Aquests panells durant el procés de fabricació se sotmeten a tractament en autoclau a alta temperatura, el que els dóna una excel·lent estabilitat dimensional davant del foc. Mecànicament el seu comportament és molt bo: Per aquesta raó la seva instal·lació en obra pot realitzar-se mitjançant grapes, cargols o claus sense cap problema. Són d’acabat llis de color blanc ivori.
El panell es pot pintar directament per integrar-lo a l’estètica de l’edifici.

Panells de cartró/guix

Són panells compostos per una placa de guix especial recoberta de làmines de fibra de vidre incombustible, el que els dóna una alta rigidesa en el seu conjunt i els fa adequats per a aplicacions de fins a 9 metres d’altura.
Són d’acabat llis de color blanc. Els acabats amb pintures, alicatats o altres revestiments no alteren la seva incombustibilitat.

Camps d’aplicació i resultats obtinguts

Protecció d’estructura metàl·lica: fins R-180 ‘
Fals sostre independent: fins EI-120′
Fals sostre per a protecció de bigues metàl·liques: fins EI-180 ‘
Fals sostre per a protecció de xapa col·laborant:fFins EI-120 ‘
Fals sostre per a bigues i sòl de fusta : fins EI-180 ‘
Divisió vertical (envà): fins EI-180 ‘
Extradossat per totxana o bloc: Fins EI-240 ‘
Extradosado sobre tancament de xapa: Fins EI-240′
Fals sostre independent: Fins EI-120 ‘
Protecció de conductes de ventilació (ho o & lt; – & gt; i): Fins EI-120 ‘
Protecció de safates de cablejats: Fins EI-90 ‘

qualitat 2

Qualitat

rapidesa 2

Rapidesa

satisfacció 2

Satisfacció

Altres serveis que poden interessar-te

Protecció de cablejat

Protecció de safates de cables
Saber-ne més

Protecció de conductes de ventilació EI amb placa

Protecció de conductes EI amb placa
Saber-ne més

Franges tallafocs a base de morter

Instal·lació de franges tallafocs amb morter
Saber-ne més

Franges tallafocs amb placa rígida

Instal·lació de franges tallafocs amb placa rígida
Saber-ne més