Vés al contingut

Pintura ablativa

T’interessa aquest servei?

Posa’t en contacte amb nosaltres omplint aquest formulari si t’interessa rebre un pressupost d’aquest servei o simplement més informació.

"*" indicates required fields

Pintura ablativa per a estructures de formigó

L’estabilitat davant del foc de les estructures de formigó s’obté mitjançant la limitació de la temperatura dels acers i les armadures que hi ha a l’interior del formigó.

Com funciona

L’estabilitat davant del foc de les estructures de formigó s’obté mitjançant la limitació de la temperatura dels acers i les armadures que hi ha a l’interior del formigó. Per a tenir uns comportaments correctes davant del foc, els acers haurien de tenir unes distàncies mínimes de 40 mm de la superfície, però en la pràctica la majoria de les obres només estan recobertes per uns 25 mm de formigó.


Per aquest motiu, i perquè l’acer no arribi a una temperatura crítica, cal una protecció posterior aplicant una capa protectora amb productes contra el foc per compensar la pèrdua de resistència al foc provocada pels acers més superficials. Així evitem el col·lapse prematur de l’estructura.

Spalling i com evitar-ho

Una particularitat que també té el formigó és l’spalling (despreniment del formigó de vegades en forma d’explosió), causat per la dilatació de l’acer i una baixada d’humitat del formigó, que podem evitar amb una capa protectora adequada. Aquests tipus d’aplicacions es fan d’acord amb el nou codi tècnic de l’edificació (RD314/2006) i els càlculs es fan d’acord amb l’Eurocodi 2 EL 1992 i la instrucció de formigó estructural (EHE).

Tractaments

Podem tractar els formigons amb aplicacions de protecció passiva contra el foc mitjançant morters o mitjançant revestiments ceràmics ablatius en forma de pasta fluida, en funció dels condicionants de l’obra.

Amb aquests productes podem protegir murs no portants, murs portants, blocs de formigó, forjats de formigó, forjats mixtos de xapa col·laborant, forjats unidireccionals amb cassetons ceràmics o de formigó, forjats reticulars rectes, lloses, bigues i pilars de formigó.

Disposem d’un revestiment ceràmic ablatiu en forma de pasta fluida aplicada amb pistola airless, que dóna un acabat similar a la pintura. El principi d’acció és per mitjà de la intumescència del producte aplicat, amb la formació d’un volum important de massa de carbó en contacte amb el foc dotat d’un coeficient de transmissió tèrmica molt baix, de manera que pot aportar un bon aïllament a l’element a protegir. Perquè sigui eficaç, el mecanisme d’intumescència s’ha de fer de forma progressiva.

Camps d’aplicació

Murs no portants:R-240 ‘

Murs portants:R-240 ‘

Blocs de formigó:R-180 ‘

Forjats de formigó:R-30 a R-240

Forjats mixtes de xapa col·laborant:fins R-240 ‘

Forjats unidireccionals amb cassetons:fins REI-120 ‘

Forjats reticulars:R-30 a R-240 ‘

Lloses de formigó:REI-30 a REI-240′

Bigues i pilars de formigó:R-30 ‘a R-240’

qualitat 2

Qualitat

rapidesa 2

Rapidesa

satisfacció 2

Satisfacció

Altres serveis que poden interessar-te

Protecció de cablejat

Protecció de safates de cables
Saber-ne més

Protecció de conductes de ventilació EI amb placa

Protecció de conductes EI amb placa
Saber-ne més

Franges tallafocs a base de morter

Instal·lació de franges tallafocs amb morter
Saber-ne més

Franges tallafocs amb placa rígida

Instal·lació de franges tallafocs amb placa rígida
Saber-ne més