Omet al contingut

Millora de la reacció al foc d’elements decoratius

T’interessa aquest servei?

Posa’t en contacte amb nosaltres omplint aquest formulari si t’interessa rebre un pressupost d’aquest servei o simplement més informació.

"*" indicates required fields

Tractament de fustes, teixits i materials diversos

En les edificacions actuals, hi ha molts elements decoratius que necessiten ser tractats per millorar el seu comportament al foc i poder assolir la reacció al foc exigida per les normatives. A Ignifugacions Generals oferim una àmplia varietat de solucions aptes per a moltes necessitats.

Materials que podem tractar

Podem combinar les propietats de la indústria tèxtil convencional en elements nous, així com elements ja existents; cortines de polièster, cotó, lli, telons, moquetes, catifes, butaques, sofàs, entapissats, roba, pells pigmentades o naturals, polipropilè, elements decoratius de fusta, poliestirè expandit, cartró, canyís, plantes artificials, etc., col·locades decorativament a les parets, sostres o terra.

Camps d’actuació més habituals

Els camps d’actuació més habituals són hotels, residències, restaurants, bars, cinemes, teatres, discoteques, sales de festa, parcs d’atraccions, centres comercials, botigues, escenografies, audiovisuals, etc .

Els productes

En aplicar els productes, no canvien l’aspecte original de l’element decoratiu (el color i el tacte). Els productes són de qualitat, biodegradables i inodors, a més de complir totes les certificacions europees de reacció al foc.

On realitzem el tractament

Podem realitzar el tractament in situ; ens desplacem a les instal·lacions per a la correcta aplicació dels productes o podem fer-ho als nostres tallers, mitjançant banys per immersió o processos manuals.

Especificacions tècniques

Classes de reacció al foc dels elements constructius segons el C.T.E. DB SI1:


1 Sempre que superin el 5% de les superfícies totals del conjunt de les parets, del conjunt dels sostres o del conjunt dels terres del recinte considerat.
2 Inclou les canonades i conductes que transcorren per les zones que s’indiquen sense recobriment resistent al foc. Quan es tracti de canonades amb aïllament tèrmic lineal, la classe de reacció al foc serà la que s’indica, Però incorporant el subíndex L.
3 Inclou a aquells materials que constitueixin una capa continguda a l’interior del sostre o paret i que no estigui protegida per una capa que sigui EI-30 ‘com a mínim.
4 Inclou, tant les de permanència de persones, com les de circulació que no siguin protegides. N’exclou l’interior d’habitatges. En ús hospitalari s’aplicaran les mateixes condicions que en passadissos i escales protegides.
5 Vegeu el capítol 2 d’aquesta secció.
6 Es refereix a la part interior de la cavitat. Per exemple, a la càmera dels falsos sostres es refereix al material situat a la cara superior de la membrana. En espais amb clara configuració vertical (per exemple, patinets) així com quan el fals sostre està constituït per una gelosia, retícula o entramat obert, amb una funció acústica, decorativa, etc., aquesta condició no és aplicable.

Documents

Al final dels treballs, s’expedirà el certificat d’aplicació i dels productes utilitzats en funció de la tipologia del tractament segons l’Annex B de l’I.T.C. SP-136 per a donar compliment a les normatives vigents.

qualitat 2

Qualitat

rapidesa 2

Rapidesa

satisfacció 2

Satisfacció

Altres serveis que poden interessar-te

Protecció de cablejat

Protecció de safates de cables
Saber-ne més

Protecció de conductes de ventilació EI amb placa

Protecció de conductes EI amb placa
Saber-ne més

Franges tallafocs a base de morter

Instal·lació de franges tallafocs amb morter
Saber-ne més

Franges tallafocs amb placa rígida

Instal·lació de franges tallafocs amb placa rígida
Saber-ne més
×ATENCIÓ: Cookies no configurades en l'idioma actual. Revisa la teva configuració al plugin, gràcies!