MENÚ
Home Protecció passiva contra el foc Focs cel·lulòsics Protecció de fusta

Protecció de fusta

PROTECCIÓ DE FUSTA

Protecció de fusta
 • La fusta és un material combustible. Un incendi s'origina per la combustió de materials combustibles que evoluciona de forma aleatòria en l'espai i en el temps en funció del volum de materials combustibles que l'alimenten i de la presència d'oxigen.
 • L'estructura d'un edifici pròpiament dita quasi no contribueix en el desenvolupament de l’incendi, encara que se sol veure’s afectada pel mateix, per contra els materials que hi ha a l'edifici (cortines, mobles, revestiments, etc.) són els que més contribueixen a la seva evolució i desenvolupament.
 • Segons la seva funció, hem de tractar la fusta de diferent manera:
   
  • Fusta decorativa: A causa de la seva combustibilitat, la fusta utilitzada en aplicacions no estructurals com a terres de fusta, recobriments de parets o sostres pot incidir en el desenvolupament del foc. En aquest cas, les pintures i vernissos són productes que s'apliquen sobre la superfície de les peces de fusta millorant el seu comportament al foc.
  • Fusta estructural: Des del punt de vista estructural el seu comportament al foc és acceptable a causa dels seus baixos coeficients de transmissió de calor i de dilatació, a la presència d'aigua en la composició d'aquesta que retarda la seva combustió i a la formació d'una capa de carbó superficial que frena el seu avanç. Tenim la possibilitat de millorar el seu comportament utilitzant els productes adequats. En aquest cas, a Ignifugacions Generals els productes que utilitzem són els morters, pintures intumescents i vernissos. Poden actuar de dues formes diferents: inflant-se per l'acció de la calor, formant una capa aïllant i/o impedint que l'oxigen arribi a la fusta.
 • El comportament que requereix la fusta, com a material o com a element resistent, s'especifica en el Codi Tècnic de l'Edificació - Document bàsic SI - Seguretat en cas d'Incendi. Les especificacions que han de complir fan referència a la seva situació, la seva funció, el seu ús, la classe de fusta, la flexió,.....
 • El departament d'enginyeria d’Ignifugacions Generals pot desenvolupar un estudi tècnic per trobar la solució més adequada, econòmica i estètica a la seva problemàtica.
 • Segons la funció de la fusta, podem millorar el grau de reacció al foc fins aconseguir un B S1 d0, o el grau de resistència al foc fins aconseguir una R/EI-120 '.


Veure fitxa en PDF
Tenim la solució al seu projecte, més informació   AQUÍ
© IGNIFUGACIONS GENERALS S.L.
Queda prohibida la reproducció, distribució, transformació, presentació i difusió, total o parcial dels textos i continguts d'aquesta web de forma directa o indirecta per qualsevol forma o mitjà conegut o per conèixer sense el permís per escrit dels titulars del copyright, els quals es troben subjectes als drets de propietat Intel·lectual, i sotmesos a contracte editorial per a la seva edició en paper.

La reproducció o plagi sense l'autorització pertinent pot constituir una vulneració dels drets de propietat intel·lectual que es troben tipificats en el Codi Penal.
En compliment de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, sobre Protecció de Dades de Caràcter Personal i del seu Reglament RD 1720/2007 de 21 de desembre, l'informem que les dades personals recollides mitjançant el formulari de la nostra plana web, s'incorporaran en els fitxers d’IGNIFUGACIONS GENERALS S.L., amb la finalitat d'oferir-li els nostres serveis i de mantenir-lo informat per qualsevol mitjà de comunicació, així com per gestionar qualsevol altra relació que mantingui amb nosaltres. IGNIFUGACIONS GENERALS S.L., manifesta que compleix totes les mesures de seguretat i requisits legals que la normativa en protecció de dades exigeix i que aquestes garanteixen la seguretat en el tractament de les dades de caràcter personal incorporades als nostres fitxers.

L'informem que pot exercitar els drets d'accés, rectificació, cancel•lació, oposició i revocació a l'adreça Carretera Antiga d'Amer 10-12, 17007, Girona mitjançant comunicació escrita i fotocopia del DNI indicant la referència LOPD.