MENÚ
Home Protecció passiva contra el foc Focs cel·lulòsics Panells rígids

Panells rígids

PROTECCIÓ CONTRA EL FOC AMB PANELLS RÍGIDS

Panells rígids
 • En aplicacions específiques de protecció contra el foc, sigui per condicionants tan diversos com perquè cal fer un acabat especialment bonic, per la dificultat d'aplicació del morter o la pintura, l’estabilitat al foc demanada, el difícil accés o perquè l'aspecte de l'acabat final és prioritari davant de l'aspecte econòmic disposem de dos tipus de panells a base de placa rígida:

     Panell de fibrosilicats
     Panell de cartró/guix
 • Panell de fibrosilicats
  Són panells compostos per silicats càlcics, reforçats amb fibres inorgàniques resistents al foc. Aquests panells durant el procés de fabricació se sotmeten a tractament en autoclau a alta temperatura, cosa que els dóna una excel.lent estabilitat dimensional enfront de foc. Mecànicament el seu comportament és molt bo: per això la seva posada en obra es pot fer per mitjà de grapes, cargols o claus sense cap problema.
  Són d’acabat llis de color blanc trencat.
  El panell es pot pintar directament per integrar-lo en l'estètica de l'edifici.
 • Panell de cartró/guix
  Són panells compostos amb una ànima de guix especial recoberta de làmines de fibra de vidre incombustible, cosa que dóna una alta rigidesa en el seu conjunt i els fa aptes per a aplicacions de fins a 9 metres d’alçada.
  Són d’acabat llis de color blanc. Els acabats per mitjà de pintures, alicatats o altres revestiments no alteren la seva incombustibilitat.
CAMPS D'APLICACIÓ I RESULTATS OBTINGUTS:
PROTECCIÓ D'ESTRUCTURA METÀL.LICA FINS A R-180'
FALS SOSTRE INDEPENDENT FINS A EI-120'
FALS SOSTRE PER A PROTECCIÓ DE BIGUES METÀL·LIQUES FINS A EI-180'
FALS SOSTRE PER A PROTECCIÓ DE XAPA COL·LABORANT FINS A EI-120'
FALS SOSTRE PER A BIGUES I TERRA DE FUSTA FINS A EI-180'
DIVISIÓ VERTICAL (ENVÀ) FINS A EI-180'
EXTRADOSSAT PER TOTXO O BLOC FINS A EI-240'
EXTRADOSSAT SOBRE TANCAMENT DE XAPA FINS A EI-240'
FALS SOSTRE INDEPENDENT FINS A EI-120'
PROTECCIÓ DE CONDUCTES DE VENTILACIÓ (Hio o<->i) FINS A EI-120'
PROTECCIÓ DE SAFATES DE CABLATGES FINS A EI-90'
 


Veure fitxa en PDF
Tenim la solució al seu projecte, més informació   AQUÍ
© IGNIFUGACIONS GENERALS S.L.
Queda prohibida la reproducció, distribució, transformació, presentació i difusió, total o parcial dels textos i continguts d'aquesta web de forma directa o indirecta per qualsevol forma o mitjà conegut o per conèixer sense el permís per escrit dels titulars del copyright, els quals es troben subjectes als drets de propietat Intel·lectual, i sotmesos a contracte editorial per a la seva edició en paper.

La reproducció o plagi sense l'autorització pertinent pot constituir una vulneració dels drets de propietat intel·lectual que es troben tipificats en el Codi Penal.
En compliment de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, sobre Protecció de Dades de Caràcter Personal i del seu Reglament RD 1720/2007 de 21 de desembre, l'informem que les dades personals recollides mitjançant el formulari de la nostra plana web, s'incorporaran en els fitxers d’IGNIFUGACIONS GENERALS S.L., amb la finalitat d'oferir-li els nostres serveis i de mantenir-lo informat per qualsevol mitjà de comunicació, així com per gestionar qualsevol altra relació que mantingui amb nosaltres. IGNIFUGACIONS GENERALS S.L., manifesta que compleix totes les mesures de seguretat i requisits legals que la normativa en protecció de dades exigeix i que aquestes garanteixen la seguretat en el tractament de les dades de caràcter personal incorporades als nostres fitxers.

L'informem que pot exercitar els drets d'accés, rectificació, cancel•lació, oposició i revocació a l'adreça Carretera Antiga d'Amer 10-12, 17007, Girona mitjançant comunicació escrita i fotocopia del DNI indicant la referència LOPD.