MENÚ
Home Protecció passiva contra el foc Focs cel·lulòsics Perlita i vermiculita

Perlita i vermiculita

PROTECCIÓ CONTRA EL FOC AMB MORTER DE PERLITA I VERMICULITA

Perlita i vermiculita
  • La perlita és una roca volcànica, vítira, que conté aigua closa en la seva molècula, que degudament triturada i després d’un procès d’expansió (que n’augmenta en vint vegades la mida) a una temperatura de 1200ºC segueix conservant totes les propietats inicials del mineral; no és tòxica, és incombustible i és molt lleugera. Amb aquests procés aconseguim que tingui un gran volum, poc pes i baixa conductivitat tèrmica i acústica.
  • El morter de perlita utilitzat en la protecció passiva contra el foc està compost per àrids lleugers de perlita i vermiculita, lligants hidràul·lics, controladors d’adormiment i material rodant de projecció
  • S'aplica mitjançant una màquina mescladora automàtica de projecció per via humida amb bomba helicoïdal.
  • Un cop projectat, té un aspecte de color blanc trencat i tacte rugós, amb la possibilitat de pintar-lo posteriorment del color que es vulgui amb pintura plàstica o acrílica. Fins i tot hi ha la possibilitat que es pugui allisar amb guix i una llana.
  • El resultat de l'aplicació és una protecció òptima contra el foc -amb assajos que ho certifiquen-, un bon aïllant tèrmic i acústic fet amb un material lleuger, amb una gran adherència sobre la superfície d'aplicació, i una bona capacitat per aguantar els canvis climàtics, cops i manipulacions, ja que una vegada seca té més resistència que el guix.
Els seus camps d'aplicació en la protecció passiva contra el foc són:
PROTECCIÓ D'ESTRUCTURES METÀL·LIQUES FINS A R-240
PROTECCIÓ D’ESTRUCTURES DE FUSTA FINS A R-120
PROTECCIÓ D'ESTRUCTURES FORMIGÓ FINS A R-180
PROTECCIÓ D'ESTRUCTURES FOSA FINS A EI-120
PROTECCIÓ DE FORJATS DE XAPA COL.LABORANT FINS A EI-240
PROTECCIÓ DE FORJATS RETICULARS DE FORMIGÓ FINS A EI-240
PROTECCIÓ DE PARETS FINS A EI-180
FRANGES TALLAFOCS FINS A EI-120
PROTECCIÓ SOBRE PERFILS METÀL.LICS MITGERS FINS A EI-120

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES:
DENSITAT 450-500 kg/m3
COLOR BLANC
COMBUSTIBILITAT A-1 (M-0)
PH 12 No oxidant
DURESA SUPERFICIAL 65
COEFICIENT TÈRMIC LANDA 0,055
 


Veure fitxa en PDF
Tenim la solució al seu projecte, més informació   AQUÍ
© IGNIFUGACIONS GENERALS S.L.
Queda prohibida la reproducció, distribució, transformació, presentació i difusió, total o parcial dels textos i continguts d'aquesta web de forma directa o indirecta per qualsevol forma o mitjà conegut o per conèixer sense el permís per escrit dels titulars del copyright, els quals es troben subjectes als drets de propietat Intel·lectual, i sotmesos a contracte editorial per a la seva edició en paper.

La reproducció o plagi sense l'autorització pertinent pot constituir una vulneració dels drets de propietat intel·lectual que es troben tipificats en el Codi Penal.
En compliment del que disposa el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del consell del 27/04/16, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i la lliure circulació d’aquestes dades (RGPD), IGNIFUGACIONS GENERALS, S.L. els informa que les seves dades personals recollides mitjançant el formulari de la nostra web, s’incorporaran als nostres fitxers automatitzats, amb la finalitat d’oferir-los els nostres serveis i de mantenir-los informats per qualsevol mitjà de comunicació, així com per gestionar qualsevol altra relació que mantinguin amb nosaltres.

IGNIFUGACIONS GENERALS, S.L., manifesta que compleix totes les mesures de seguretat i requisits legals que la normativa en protecció de dades exigeix i que aquestes garanteixen la seguretat en el tractament de les dades de caràcter personal incorporades als nostres fitxers.

Si volen, poden exercir el dret d’accés, rectificació i cancel·lació previstos a la llei, adreçant un escrit a IGNIFUGACIONS GENERALS, S.L.