MENÚ
Home Protecció passiva contra el foc Focs cel·lulòsics Perlita i vermiculita

Perlita i vermiculita

PROTECCIÓ CONTRA EL FOC AMB MORTER DE PERLITA I VERMICULITA

Perlita i vermiculita
  • La perlita és una roca volcànica, vítira, que conté aigua closa en la seva molècula, que degudament triturada i després d’un procès d’expansió (que n’augmenta en vint vegades la mida) a una temperatura de 1200ºC segueix conservant totes les propietats inicials del mineral; no és tòxica, és incombustible i és molt lleugera. Amb aquests procés aconseguim que tingui un gran volum, poc pes i baixa conductivitat tèrmica i acústica.
  • El morter de perlita utilitzat en la protecció passiva contra el foc està compost per àrids lleugers de perlita i vermiculita, lligants hidràul·lics, controladors d’adormiment i material rodant de projecció
  • S'aplica mitjançant una màquina mescladora automàtica de projecció per via humida amb bomba helicoïdal.
  • Un cop projectat, té un aspecte de color blanc trencat i tacte rugós, amb la possibilitat de pintar-lo posteriorment del color que es vulgui amb pintura plàstica o acrílica. Fins i tot hi ha la possibilitat que es pugui allisar amb guix i una llana.
  • El resultat de l'aplicació és una protecció òptima contra el foc -amb assajos que ho certifiquen-, un bon aïllant tèrmic i acústic fet amb un material lleuger, amb una gran adherència sobre la superfície d'aplicació, i una bona capacitat per aguantar els canvis climàtics, cops i manipulacions, ja que una vegada seca té més resistència que el guix.
Els seus camps d'aplicació en la protecció passiva contra el foc són:
PROTECCIÓ D'ESTRUCTURES METÀL·LIQUES FINS A R-240
PROTECCIÓ D’ESTRUCTURES DE FUSTA FINS A R-120
PROTECCIÓ D'ESTRUCTURES FORMIGÓ FINS A R-180
PROTECCIÓ D'ESTRUCTURES FOSA FINS A EI-120
PROTECCIÓ DE FORJATS DE XAPA COL.LABORANT FINS A EI-240
PROTECCIÓ DE FORJATS RETICULARS DE FORMIGÓ FINS A EI-240
PROTECCIÓ DE PARETS FINS A EI-180
FRANGES TALLAFOCS FINS A EI-120
PROTECCIÓ SOBRE PERFILS METÀL.LICS MITGERS FINS A EI-120

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES:
DENSITAT 450-500 kg/m3
COLOR BLANC
COMBUSTIBILITAT A-1 (M-0)
PH 12 No oxidant
DURESA SUPERFICIAL 65
COEFICIENT TÈRMIC LANDA 0,055
 


Veure fitxa en PDF
Tenim la solució al seu projecte, més informació   AQUÍ
© IGNIFUGACIONS GENERALS S.L.
Queda prohibida la reproducció, distribució, transformació, presentació i difusió, total o parcial dels textos i continguts d'aquesta web de forma directa o indirecta per qualsevol forma o mitjà conegut o per conèixer sense el permís per escrit dels titulars del copyright, els quals es troben subjectes als drets de propietat Intel·lectual, i sotmesos a contracte editorial per a la seva edició en paper.

La reproducció o plagi sense l'autorització pertinent pot constituir una vulneració dels drets de propietat intel·lectual que es troben tipificats en el Codi Penal.
En compliment de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, sobre Protecció de Dades de Caràcter Personal i del seu Reglament RD 1720/2007 de 21 de desembre, l'informem que les dades personals recollides mitjançant el formulari de la nostra plana web, s'incorporaran en els fitxers d’IGNIFUGACIONS GENERALS S.L., amb la finalitat d'oferir-li els nostres serveis i de mantenir-lo informat per qualsevol mitjà de comunicació, així com per gestionar qualsevol altra relació que mantingui amb nosaltres. IGNIFUGACIONS GENERALS S.L., manifesta que compleix totes les mesures de seguretat i requisits legals que la normativa en protecció de dades exigeix i que aquestes garanteixen la seguretat en el tractament de les dades de caràcter personal incorporades als nostres fitxers.

L'informem que pot exercitar els drets d'accés, rectificació, cancel•lació, oposició i revocació a l'adreça Carretera Antiga d'Amer 10-12, 17007, Girona mitjançant comunicació escrita i fotocopia del DNI indicant la referència LOPD.