MENÚ
Home Protecció passiva contra el foc Focs cel·lulòsics Conductes EI amb placa

Conductes EI amb placa

PROTECCIÓ DE CONDUCTES DE VENTILACIÓ

Conductes EI amb placa
 • Quan es dissenyen i s’instal·len sistemes de ventilació i extracció d’aire sense tenir en compte els efectes i les conseqüències en cas d’incendi, els conductes es construeixen utilitzant normalment materials lleugers com la xapa metàl·lica o la fibra de vidre per tal d’abaratir costos en la construcció.
  Tant els conductes com els suports construïts amb aquests materials en cas d’incendi , es deformen o es fonen cosa que provoca ràpidament el trencament i així permeten el pas del foc i el fum. En el cas que aquests conductes travessin diferents sectors d’incendi, el foc es propagarà a tot l’edifici.
  Per tal de complir amb les normes actuals de prevenció i protecció d’incendis en les edificacions (CTE i RSCIEI), i per augmentar-ne la seguretat, disposem de diverses solucions per a protecció contra el foc dels conductes de ventilació. Podem protegir conductes existents, o bé podem construir un conducte realitzat amb material especial: així aconseguim un conducte resistent al foc. Hem de tenir en compte si volem protegir el conducte del foc de l’exterior cap l’interior (hio-> oi) o bé en tots dos sentits (hio o<->i), ja que les solucions tècniques són diferents.

  Disposem de dues solucions per a la protecció dels conductes:

     Panell de llana de roca d´alta densitat.
     Panell de fibrosilicats.
 • Protecció de conductes amb panells semirígids
  Són panells compostos per llana de roca volcànica d’alta densitat (165 kg/m3) lleugerament impregats amb resina amb un gruix de placa de 9 cm.
  CAMPS D'APLICACIÓ I RESULTATS OBTINGUTS:
  PROTECCIÓ DE CONDUCTES DE VENTILACIÓ (Hio o->i) FINS A EI-120'
 • Protecció de conductes amb panells rígids
  Són panells compostos per silicats càlcics, reforçats amb fibres inorgàniques resistents al foc. Aquests panells durant el procés de fabricació se sotmeten a tractament en autoclau a alta temperatura, cosa que li dóna una excel.lent estabilitat dimensional enfront del foc.
  CAMPS D'APLICACIÓ I RESULTATS OBTINGUTS:
  PROTECCIÓ DE CONDUCTES DE VENTILACIÓ (Hio o<->i) FINS A EI-180'
  PROTECCIÓ DE CONDUCTES DE VENTILACIÓ (Hio->i) FINS A EI-90'


Veure fitxa en PDF
Tenim la solució al seu projecte, més informació   AQUÍ
© IGNIFUGACIONS GENERALS S.L.
Queda prohibida la reproducció, distribució, transformació, presentació i difusió, total o parcial dels textos i continguts d'aquesta web de forma directa o indirecta per qualsevol forma o mitjà conegut o per conèixer sense el permís per escrit dels titulars del copyright, els quals es troben subjectes als drets de propietat Intel·lectual, i sotmesos a contracte editorial per a la seva edició en paper.

La reproducció o plagi sense l'autorització pertinent pot constituir una vulneració dels drets de propietat intel·lectual que es troben tipificats en el Codi Penal.
En compliment del que disposa el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del consell del 27/04/16, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i la lliure circulació d’aquestes dades (RGPD), IGNIFUGACIONS GENERALS, S.L. els informa que les seves dades personals recollides mitjançant el formulari de la nostra web, s’incorporaran als nostres fitxers automatitzats, amb la finalitat d’oferir-los els nostres serveis i de mantenir-los informats per qualsevol mitjà de comunicació, així com per gestionar qualsevol altra relació que mantinguin amb nosaltres.

IGNIFUGACIONS GENERALS, S.L., manifesta que compleix totes les mesures de seguretat i requisits legals que la normativa en protecció de dades exigeix i que aquestes garanteixen la seguretat en el tractament de les dades de caràcter personal incorporades als nostres fitxers.

Si volen, poden exercir el dret d’accés, rectificació i cancel·lació previstos a la llei, adreçant un escrit a IGNIFUGACIONS GENERALS, S.L.