MENÚ
Home Protecció passiva contra el foc Focs cel·lulòsics Pintura intumescent

Pintura intumescent

PROTECCIÓ CONTRA EL FOC D'ESTRUCTURES METÀL.LIQUES AMB PINTURA INTUMESCENT

Pintura intumescent
La pintura intumescent és una de les alternatives de què disposem per aconseguir una estabilitat al foc de les estructures metàl·liques.

 
  • La pintura intumescent és una de les alternatives de què disposem per aconseguir una estabilitat al foc de les estructures metàl·liques. El principi de funcionament és amb l’acció de la calor els seus components fan una reacció química d’intumescència progresiva que dóna lloc a una massa carbonosa amb un coeficient de transmissió tèrmica molt baix, mil vegades menys que el de l’acer. El seu gruix augmenta unes cinquanta vegades el volum inicial, i la pintura es transformant en un gruixut coixí aïllant que protegeix l’estructura metàl·lica de l’acció del foc.
  • Complementàriament es pot aconseguir un sistema en funció de la durabilitat i de la classificació de l'ambient on estarà exposada la pintura  mitjançant l’aplicació de diferents imprimacions i esmalts d’acabat, per donar compliment a la guia ETAG 018-02 i/o la norma ISO 12.944.
  • El color base de la pintura és blanc, d’acabat mat i amb un temps d’assecat total de vint-i quatre hores (segons els gruixos aplicats).
  • S’hi pot aplicar opcionalment una capa d’esmalt ignífug sintètic acrílic o alifàtic per a interiors o amb base de poliuretà per exteriors, excel·lent en ambients marins o industrials, amb carta de colors a definir pel client segons cartes normalitzades de colors RAL o NCS.
  • L’aplicació de la pintura la realitzem mitjançant equips de polverització sense aire amb motor d’aire i bomba de desplaçament, amb pressions de servei de 510 bars, amb alimentació annexa per compressor pneumàtic de 7 bars a 3/4".
  • Amb aquest sistema aconseguim una aplicació llisa i molt estètica, amb gruixos amb successives capes de fins a 7.000 micres.
  • Per a aplicacions petites es pot fer manualment, i queda un acabat rugós amb aspecte estucat.
  • Disposem de diferents alternatives comercials de pintura per oferir-li la que millor s’adapti a les característiques i exigències de l'obra.
CAMPS D'APLICACIÓ:
PROTECCIÓ D'ESTRUCTURES METÀL·LIQUES R-15 fins a R-180*
* Segons massivitats dels perfils 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES:
SÒLIDS EN VOLUM DE 56 A 85% (segons la marca i fabricant)
COMBUSTIBILITAT A-2
ASSECAT AL TACTE A 25º I 750 MICRES 40 MINUTS
ASSECAT DUR A 25º I 750 MICRES 18 HORES
TEMPS DE REPINTAT 5 HORES
COMPONENTS MONOCOMPONENT O BICOMPONENT.
COLOR BLANC
ASPECTE MAT
APLICACIÓ ARILESS, BROTXA O RODET


Veure fitxa en PDF
Tenim la solució al seu projecte, més informació   AQUÍ
© IGNIFUGACIONS GENERALS S.L.
Queda prohibida la reproducció, distribució, transformació, presentació i difusió, total o parcial dels textos i continguts d'aquesta web de forma directa o indirecta per qualsevol forma o mitjà conegut o per conèixer sense el permís per escrit dels titulars del copyright, els quals es troben subjectes als drets de propietat Intel·lectual, i sotmesos a contracte editorial per a la seva edició en paper.

La reproducció o plagi sense l'autorització pertinent pot constituir una vulneració dels drets de propietat intel·lectual que es troben tipificats en el Codi Penal.
En compliment del que disposa el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del consell del 27/04/16, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i la lliure circulació d’aquestes dades (RGPD), IGNIFUGACIONS GENERALS, S.L. els informa que les seves dades personals recollides mitjançant el formulari de la nostra web, s’incorporaran als nostres fitxers automatitzats, amb la finalitat d’oferir-los els nostres serveis i de mantenir-los informats per qualsevol mitjà de comunicació, així com per gestionar qualsevol altra relació que mantinguin amb nosaltres.

IGNIFUGACIONS GENERALS, S.L., manifesta que compleix totes les mesures de seguretat i requisits legals que la normativa en protecció de dades exigeix i que aquestes garanteixen la seguretat en el tractament de les dades de caràcter personal incorporades als nostres fitxers.

Si volen, poden exercir el dret d’accés, rectificació i cancel·lació previstos a la llei, adreçant un escrit a IGNIFUGACIONS GENERALS, S.L.