Vés al contingut
segellats ignífugs

Segellats ignífugs i les seves tipologies

És fonamental comprendre que els segellats ignífugs representen una de les mesures de protecció passiva contra incendis més eficaces. Són crucials per a impedir el pas del foc, els gasos i els fums a través de la compartimentació dels sectors d’incendi.

El segellament d’instal·lacions forma part de les mesures de protecció passiva. A més, existeixen altres elements com els tancaments, que incrementen i reforcen la resistència ignífuga de l’estructura d’un edifici i faciliten una actuació segura dels equips d’extinció.

Què són els segellats ignífugs?

Els segellats ignífugs són mesures destinades a restaurar i millorar la resistència original al foc d’un element de compartimentació afectat pel pas d’instal·lacions o la presència de juntes.

D’aquesta manera, és essencial diferenciar entre el contingut, com mobiliari, màquines, electrodomèstics, etc., i continent, on abastem naus industrials i edificis, entre altres.

Mitjançant aquestes mesures de segellat ignífug, és possible retardar l’expansió de les flames, els gasos i el foc cap a sectors annexos independents. Així, els segellats ignífugs actuen com a barreres crítiques en la protecció contra incendis.

Importància dels segellats

D’altra banda, segons el Codi Tècnic de l’Edificació i el Reglament de Seguretat contra Incendis en Establiments Industrials, les instal·lacions dels sistemes que garanteixen l’estabilitat estructural són responsabilitat del promotor o constructor de l’edifici. Això subratlla la rellevància dels segellats ignífugs en el disseny i construcció d’edificis segurs.

Trobem diverses tipologies d’instal·lacions com, per exemple: aigua sanitària, electricitat i climatització, entre altres. Totes elles poden comprometre la seguretat de l’edifici i contribuir a la propagació de l’incendi. De la mateixa manera, podem trobar discontinuïtats com obertures de ventilació o juntes de dilatació. Per tant, el segellat adequat ha d’estar avalat per assajos realitzats en laboratoris independents i acreditats, ja que hi ha diferents sistemes segons les necessitats específiques.

En conclusió, els segellats ignífugs són essencials per a garantir la seguretat contra incendis en qualsevol tipus d’edificació. Aquestes mesures ofereixen una protecció passiva efectiva contra la propagació del foc, els gasos i els fums, assegurant la integritat estructural i la seguretat dels ocupants de l’edifici.

Tipus de segellats ignífugs

A continuació, t’exposem les tipologies de segellats resistents al foc que s’utilitzen en la sectorització d’incendis:

 1. Segellament enregistrable: Consisteix en la col·locació de sacs intumescents o maons flexibles en els buits amb pas d’instal·lacions modificables. De fet, es pot utilitzar com a solució temporal o permanent per a sectoritzar els passos elèctrics entre sectors.
 2. Segellament fix: Es recolza en l’ús de cables solts, safates elèctriques, entre altres, a partir del sistema de panell de llana mineral amb recobriment de massilles, resines intumescents, morter i escuma, o pintura ablativa.
 3. Segellats amb reixetes intumescents: Adequats per a espais que necessiten ventilació, portes, tallafocs o murs.
 4. Segellats de tubs metàl·lics: La col·locació serà en la zona perimetral amb panell de llana de roca d’alta densitat i silicona intumescent, que dilatarà a una determinada temperatura, carbonitzarà i obstaculitzarà el pas de fums i foc.
 5. Segellats de canonades combustibles: Consisteix en la incorporació externa de collarins intumescents o embolcalls dins de la paret o forjat. Els diàmetres d’aquestes canonades són d’entre uns 50 mm i 500 mm.
 6. Segellat de canonades no combustibles: Solen presentar majors dilatacions, moviments i vibració. És per això, que els materials emprats han de ser estudiats en funció de la flexibilitat necessària.

D’altra banda, per a les juntes de dilatació s’haurà d’obstruir el pas del foc i el fum a altres sectors amb sistemes altament flexibles i resistents. Per a això podem col·locar una tira de panell de llana de roca d’alta densitat i recobrir 20-30 mm de silicona intumescent.

És molt important saber que s’ha de comprovar l’estat una vegada finalitzada l’obra ja que, si existissin buits, s’ha d’apostar per un sistema de segellat ignífug d’instal·lacions com els especificats anteriorment. D’aquesta manera, podrem reforçar la compartimentació i frenar la propagació de l’incendi.

segellats ignífugs protecció passiva contra incendis

La compartimentació d’edificis

A continuació, expliquem breument el que has de saber sobre la compartimentació d’edificis.

La compartimentació d’edificis, són espais delimitats per parets i sostres d’una determinada resistència al foc. Pel que, evita la propagació del foc d’un sector cap a uns altres en un incendi.

S’acostumen a utilitzar envans, mampares, extradossats, etc., amb resistència al foc. Aquests elements estableixen una barrera eficaç entre el foc i els elements a protegir.

Quins materials utilitzem per als segellats ignífugs

Finalment, per a resumir-te una mica els materials que s’utilitzen en els segellats ignífugs, els detallem:

 • Pasta preparada per al segellament de passos de cables.
 • Massilla intumescent per a buits de petites dimensions, com juntes de dilatació.
 • Reixetes intumescents per ventilació de sectors.
 • Sacs intumescents per segellat de buits en safates de cables
 • Collarins per a canonades de PVC.

 

Des d’Ignifugacions Generals, esperem haver abocat una mica de llum sobre els temes dels segellaments ignífugs, la sectorització d’incendis i la compartimentació d’edificis. Recorda que som professionals de la protecció passiva contra incendis amb seus a Girona i Barcelona.