Vés al contingut
diferències entre protecció passiva contra incendis i protecció activa

Diferències entre protecció passiva contra incendis i protecció activa

Coneixes les diferències entre protecció passiva contra incendis i protecció activa? En aquest article respondrem a aquesta pregunta, explicant en què consisteix cadascuna d’aquestes mesures.

El Codi Tècnic de l’Edificació (CTE) i el Reglament d’Instal·lacions de Protecció Contra Incendis (RIPCI) són dos de les principals normatives de seguretat contra incendis a Espanya vigents fins a la data. En elles s’estableixen els requisits que s’han de seguir per a la prevenció i la protecció, que és de dos tipus: protecció activa i passiva.

Protecció passiva contra incendis

En primer lloc, la protecció passiva contra incendis (PPCI) fa referència al conjunt d’elements i mesures destinades a contenir, alentir, minimitzar els efectes o impedir la progressió d’un incendi. En aquests sistemes, la seva instal·lació i manteniment s’engloben dins de la fase de construcció. Tots estan regulats a través del Codi Tècnic de l’Edificació (CTE), del qual ja t’hem parlat.

El principal objectiu d’aquestes mesures preventives és evitar pèrdues, tant personals com materials. Així mateix, estan pensades per a proporcionar un temps addicional per a l’evacuació segura dels immobles i per a facilitar la intervenció dels serveis d’emergència.

Elements de protecció passiva

La protecció passiva contra incendis es divideix en elements estructurals, mesures de sectorització i tractaments ignífugs. Els sistemes més utilitzats habitualment són les barreres tallafocs, com a portes i portons, i les comportes de conductes i vidres resistents al foc.

De la mateixa manera, parets, envans de sectorització d’àrees, cambres, escales i recorreguts d’evacuació, sistemes de ventilació controlada, segelladors i juntes tallafocs, entre altres revestiments ignífugs que serveixen, també, per a augmentar la resistència a la calor i retardar la combustió.

Aquests elements de protecció passiva contra incendis presenten un risc d’errada durant el seu funcionament pràcticament inexistent. A més, són independents, ja que no necessiten anar connectats a cap instal·lació, i gairebé no requereixen manteniment.

No entrarem més a definir tots els elements i claus de la PPCI perquè en el nostre blog pots trobar molt contingut sobre aquest tema. En tot cas, et recomanem la lectura del nostre article sobre les claus de la protecció passiva contra el foc.

A continuació veurem què és la protecció activa per a després comentar les diferències entre protecció passiva contra incendis i protecció activa.

Protecció activa contra incendis

Es considera protecció activa contra incendis a tots aquells elements, mesures, equips i sistemes, la finalitat dels quals sigui el d’alertar sobre un incendi i evitar que es propagui.

Aquests mitjans, automàtics o manuals, estan destinats a funcionar en cas d’incendi, per a combatre i minimitzar els efectes nocius del foc, la calor excessiva i el fum. Les diferències entre protecció passiva contra incendis i protecció activa és que aquesta última requereix activació.

La seva instal·lació i manteniment estan regulats pel Ministeri d’Indústria a través del RIPCI (RD513/2017), que també t’hem esmentat en la introducció. És per això, que són mitjans més enfocats cap a la detecció, el control i l’extinció del foc.

diferències entre protecció activa contra incendis i protecció passiva

Elements de protecció activa

La protecció activa contra incendis engloba elements com els sistemes de detecció i alarma, els sistemes de proveïment d’aigua o els d’hidrants. D’igual manera, també s’inclouen en aquest grup els extintors i ruixadors automàtics. Aquests últims, alliberen agents extintors per a sufocar les flames i controlar la seva propagació, com aigua, escuma, gasos inerts com el diòxid de carboni (CO2) o agents químics especials dissenyats per apagar el foc.

També formen part dels elements de protecció activa les boques d’incendi, els ràcords, llances i mànegues, i altres equips i accessoris de defensa contra incendis similars.

D’aquesta manera, aquests mitjans de detecció, supressió del foc i ventilació mecànica estan orientats a ajudar-nos a mantenir la situació sota control. Per tant, eviten danys materials i humans en la mesura que sigui possible. Són eines per a sufocar el foc i minimitzar el seu impacte.

Llavors, quines són les diferències entre protecció passiva contra incendis i protecció activa?

Tot pla de protecció contra incendis, integrat dins del pla de seguretat de qualsevol edifici o recinte, ha d’incloure tant elements de protecció activa com passiva. D’altra banda, també és imprescindible comptar amb un pla d’evacuació d’emergència degudament traçat.

Dit això, quines són les diferències entre protecció passiva contra incendis i protecció activa? Doncs bé, mentre que la PPCI té un paper preventiu, la protecció activa contra incendis exerceix una funció curativa. La primera no requereix la intervenció humana i la segona, sí, en determinats casos.

La protecció passiva té una funció més de contenció i limitació i, al contrari, l’activa està orientada cap a la intervenció. L’objectiu, en el primer cas, és alentir la propagació del foc, i en el segon controlar-lo i extingir-lo.

A més de tot això, els elements de protecció passiva s’integren en l’estructura dels edificis. No obstant això, els elements de protecció activa són eines accessòries que s’activen en situacions d’emergència. És a dir, requereixen l’activació manual o automàtica.

 

En definitiva, la protecció activa contra incendis i la protecció passiva contra incendis són mesures complementàries. És important que estiguin degudament integrades per a proporcionar una defensa integral i eficaç contra els incendis.

Ara que ja saps quines són les diferències entre protecció passiva contra incendis i protecció activa, et convidem a consultar els nostres serveis. En Ignifugacions Generals estem especialitzats a oferir solucions tècniques per a la indústria i l’edificació en sistemes de protecció passiva contra incendis.