Vés al contingut
claus de la protecció passiva contra incendis

Claus de la protecció passiva contra incendis

Què és exactament la protecció passiva contra incendis? Aquest tipus de barrera és fonamental a l’hora de lluitar contra el foc. En aquest article donarem les claus de la protecció passiva contra incendis i analitzar els seus beneficis.

Què és la protecció passiva contra incendis?

Per a entendre els aspectes més importants de la protecció passiva contra incendis (PPCI) el primer és tenir clar el que és. Quan parlem dels sistemes de prevenció hi ha dos tipus: actius i passius. Els actius són els que combaten el foc de manera activa i que poden utilitzar les persones. Exemples d’això són les alarmes o els extintors.

Els sistemes passius són els elements que actuen com a barrera contra el foc. Aquests serveixen per a protegir els elements estructurals resistents de la calor del foc, i del pas del foc i del fum d’un sector independent d’un altre. Els principals beneficis d’aquests són:

  1. Que l’estabilitat de l’estructura de l’edifici no es vegi compromesa.
  2. Fer que l’evacuació de les persones, i la intervenció dels equips de bombers sigui més segura.
  3. Crear una barrera protectora que independitza dos sectors d’incendi, amb l’objectiu que el foc no es propagui a un altre recinte. A això se’l coneix com a sectorització d’incendis.

De forma resumida, la protecció passiva és la que no necessita de persones per a començar a actuar contra el foc.

Claus de la protecció passiva contra incendis ben aplicada

Quines són les claus de la protecció passiva contra incendis? A continuació analitzarem els aspectes més importants d’aquesta mena de barreres contra el foc i conèixer els principals elements.

Espais compartimentats

Una de les grans claus de la protecció passiva contra incendis és la compartimentació. Per què? Quan un edifici es divideix en diferents zones resistents al foc és més difícil que es propagui amb rapidesa.

Les diferents zones faran de barrera tant contra el foc com contra el fum. Això proporcionarà temps per a l’evacuació de tothom que es trobi en el lloc. A més, això farà que els bombers es puguin centrar en apagar el foc de la zona afectada, sense por del desenvolupament d’aquest.

Pintura específica

La pintura intumescent no s’aplica a tot l’edifici. És un component específic per a poder aguantar determinades zones en cas d’incendi que funciona com a aïllant tèrmic.

On s’acostuma a aplicar la pintura intumescent? En pilars, jàsseres i forjats de formigó de parts fonamentals per a l’estabilitat de tot el conjunt. Gràcies a la pintura intumescent l’estructura no s’escalfa tant i evita que pugui col·lapsar abans que les persones aconsegueixin ser evacuades, i abans que els serveis de bombers extingeixin l’incendi.

Portes

Les portes tallafocs són un dels factors més importants de la protecció passiva. Aquests elements es fabriquen de metall perquè comptin amb la major resistència i solidesa. S’encarreguen de fer de barrera entre diferents sectors d’incendi de l’edifici.

Poden aguantar fins a 180 minuts de foc per a poder donar oportunitat d’evacuació i extinció. Aquestes compten amb tractaments especials per a resistir a la corrosió i parar el fum i les flames.

claus PPCI

Murs contra incendis

Els murs tallafocs són una de les grans proteccions passives amb les quals compten els edificis. Aquests estan pensats per a poder parar la velocitat del foc i evitar que arribi a altres zones.

Són murs especials? Sí, aquests compten amb una estructura molt més resistent a les flames. Aguanten fins a sis vegades més que una paret normal. Són els encarregats de separar els diferents compartiments sectorials de l’edifici.

Sistemes de ruixadors automàtics

Malgrat ser un sistema de protecció activa contra el foc, poden ajudar activament als tractaments passius per a frenar el foc, sobretot quan es tracta d’un edifici amb elements estructurals de ferro colat, com ara els pilars o les jàsseres.

Els ruixadors automàtics ajuden a extingir el foc, i consisteixen en una xarxa de canonades amb càrrega permanent d’aigua que culminen en una “aixeta” que s’activa quan detecta una determinada temperatura preestablerta per l’instal·lador.

Portes d’emergència

Les portes d’emergència de forma correctament instal·lades poden marcar el ritme d’una evacuació. Si parlem de PPCI hem de nomenar-les. Són portes realitzades amb materials més resistents i que sempre s’obren en el sentit del trànsit.

Els beneficis principals de la protecció passiva contra incendis

Conèixer els avantatges d’aquest tipus de protecció ens deixarà clar l’important que és valorar-la i donar-li la importància que es mereix.

  • Més seguretat: les persones estan més segures gràcies a aquesta protecció, ja que ajuda a la seva evacuació.
  • Preservació: la PPCI fa que els danys en les propietats i les estructures siguin molt menors.
  • Costos més baixos: en comptar amb uns danys molt més baixos, el cost de restauració serà molt més baix.
  • Sostenibilitat: gràcies a aquesta protecció la necessitat de construir serà menor i, per tant, no caldrà fer servir tants recursos.

 

Com podem veure, les claus de la protecció passiva contra incendis poden ajudar a parar focs de forma més ràpida. Ara ja coneixem els principals avantatges de la PPCI.