MENÚ
Home Protecció passiva contra el foc Focs cel·lulòsics Conductes EI amb morter

Conductes EI amb morter

PROTECCIÓ DE CONDUCTES DE VENTILACIÓ AMB MORTER DE PERLITA

Conductes EI amb morter
 • Quan es dissenyen i s’instal·len sistemes de ventilació i extracció d’aire sense tenir en compte els efectes i les conseqüències en cas d’incendi, els conductes es construeixen utilitzant normalment materials lleugers com la xapa metàl·lica per tal d’abaratir costos en la construcció i per la rapidesa en la seva instal·lació.
   
 • Tant els conductes com els suports construïts amb aquests materials en cas d’incendi , es deformen o es fonen cosa que provoca ràpidament el trencament i així permeten el pas del foc i el fum. En el cas que aquests conductes travessin diferents sectors d’incendi, el foc es propagarà a tot l’edifici.
   
 • Per tal de complir amb les normes actuals de prevenció i protecció d’incendis en les edificacions (CTE i RSCIEI), i per augmentar-ne la seguretat, disposem d'una alternativa als sistemes de plaques més económica, ràpida i versatila a base de morter de perlita i vermiculita, prèvia col·locació d'una malla metàlica.
   
 • Disposem d'un assaig per foc exterior i interior (Hio o<->i) 

  .
  CAMPS D'APLICACIÓ I RESULTATS OBTINGUTS:
  PROTECCIÓ DE CONDUCTES DE VENTILACIÓ (Hio o<->i) FINS A EI-120'


Veure fitxa en PDF
Tenim la solució al seu projecte, més informació   AQUÍ
© IGNIFUGACIONS GENERALS S.L.
Queda prohibida la reproducció, distribució, transformació, presentació i difusió, total o parcial dels textos i continguts d'aquesta web de forma directa o indirecta per qualsevol forma o mitjà conegut o per conèixer sense el permís per escrit dels titulars del copyright, els quals es troben subjectes als drets de propietat Intel·lectual, i sotmesos a contracte editorial per a la seva edició en paper.

La reproducció o plagi sense l'autorització pertinent pot constituir una vulneració dels drets de propietat intel·lectual que es troben tipificats en el Codi Penal.
En compliment del que disposa el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del consell del 27/04/16, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i la lliure circulació d’aquestes dades (RGPD), IGNIFUGACIONS GENERALS, S.L. els informa que les seves dades personals recollides mitjançant el formulari de la nostra web, s’incorporaran als nostres fitxers automatitzats, amb la finalitat d’oferir-los els nostres serveis i de mantenir-los informats per qualsevol mitjà de comunicació, així com per gestionar qualsevol altra relació que mantinguin amb nosaltres.

IGNIFUGACIONS GENERALS, S.L., manifesta que compleix totes les mesures de seguretat i requisits legals que la normativa en protecció de dades exigeix i que aquestes garanteixen la seguretat en el tractament de les dades de caràcter personal incorporades als nostres fitxers.

Si volen, poden exercir el dret d’accés, rectificació i cancel·lació previstos a la llei, adreçant un escrit a IGNIFUGACIONS GENERALS, S.L.