Vés al contingut
actualitat 3

Els nostres treballs redueixen l’impacte amb el medi ambient

L’insuflat de cel·lulosa és un producte ecològic, natural i ignífug

L’insuflat de cel·lulosa consisteix a introduir el producte a pressió en cavitats i càmeres presents en façanes, sostres i envans, en els quals es pretén millorar el seu comportament tèrmic.
Dades per tenir present

  • Ecològic 100%, provinent del reciclatge de paper de diari i sals minerals.
  • L’aportació energètica per la producció d’aquest aïllament és la més baixa de tots. Fabricat en Km0
  • Baixa conductivitat tèrmica, amb una lambda de 0.039W / m
  • Emprant materials aïllants naturals o reciclats es col·labora amb el reciclatge de matèries primeres, requerint menor energia en el seu procés de producció i amb petjada de carboni molt baixa