Vés al contingut
actualitat 2

Guia per al control de gruixos de pintures i morter

El passat 12 de novembre es va reunir l’ equip de treball del Clúster de Seguretat Contra Incendis, de tots els participants, podem fer referència a Pere Cabezuelo, Carlos Chico, Dolores Costa, Lorenzo Domingo, Daniel Juscafresa, Ferran Pérez i Joaquim Vilar a l’ Espai Bombers.

Aquesta reunió es va dur a terme per a l’ elaboració de la guia per al control de gruixos de pintures i morters. Aquesta es va desenvolupar de la següent manera:

12:00h Benvinguda de la mà del senyor Victor Molinet, cap de la Unitat Normativa i Prestacional de Bombers de Barcelona. I la senyora Dolors Costa, coordinadora del Grup de Treball de Protecció Passiva del Clúster de Seguretat Contra Incendis
12:30h La importància del control de gruixos i el posicionament de Bombers de Barcelona, dirigit pel senyor Carles Chico, Unitat Normativa i Prestacional de l’Àrea de Prevenció, Seguretat i Mobilitat de l’SPEIS
13:30h La Guia per al control de gruixos de pintures i morters, dirigit pel senyor Ferran Pérez, coordinador del Subgrup de Treball de Control de gruixos del CLÚSIC.

Des del Grup de Treball de protecció passiva del Clúster de Seguretat Contra Incendis de Catalunya (CLÚSIC) es va detectar la necessitat d’establir un criteri comú per definir un protocol de com s’efectuen les inspeccions de gruixos en el camp de les proteccions ignífugues d’estructures i materials.

Com a conseqüència, s’han recopilat diferents protocols d’inspecció de gruixos que fan servir algunes entitats de control i s’han contrastat amb les inquietuds i punts de vista dels aplicadors, fabricants, enginyeries i Bombers de Barcelona amb l’objectiu de determinar com garantir que l’aplicació de pintures i/o morters ha estat executada correctament.

Per aquest fet, des del CLÚSIC s’ha publicat la guia que estableix els requeriments mínims per realitzar el control de gruixos i valorar la conformitat de l’aplicació.

La pot descarregar de forma gratuïta.