MENÚ
Home Aïllament tèrmic Llana de roca projectada

Llana de roca projectada

Aïllament tèrmic

Llana de roca projectada
  • Des de l’entrada en vigor del Codi Tècnic de l’Edificació i el seu Document Bàsic sobre Habitabilitat d’Estalvi d’Energia CTE- DB-HE, cada vegada és més important i més exigent l’aïllament tèrmic en l’edificació.
  • Disposem de solucions d’aïllament tèrmic amb llana de roca projectada. És un morter compost per partícules de llanes minerals de roca basàltica, aglomerants hidràulics inorgànics i additius antipols. Està exent d’amiant i d’altres productes nocius. Aplicat, presenta un aspecte rugos. No és tòxic ni patògen.
  • Les aplicacions més habituals són l’aïllament tèrmic entre vivendes i locals no calefactats (garatges, locals comercials, magatzems, etc...) o d’aïllament en façanes ventilades.
  • Aplicat amb sistemes de projecció s’aconsegueix un acabat contínuo i uniforme, ja sigui per la part inferior dels forjats o sobre elements delimitadors verticals. També proporciona un gran aïllament acústic.
  • Els morters s'apliquen amb sistema per via seca amb equips de maquinària pneumàtica que realitzen la dosificació adequada i bomben el producte a través d’una mànega de gran diàmetre fins a la pistola de projecció, que allà fa la barreja amb l’aigua i l’impulsió li dóna l’aire.
  • Un cop projectat, té un aspecte de color gris clar i tacte rugós tou.
  • El resultat de l´aplicació és una protecció òptima com aïllant tèrmic i acústic fet amb un material lleuger, amb una bona adherència sobre la superfície d´aplicació, i una bona capacitat per aguantar els canvis climàtics. Té bona flexibilitat i adherència que li permet adaptar-se a gairebé tots els suports sense fissures ni desprendimients.
  • En funció del coeficient de transmissió tèrmica exigit (U en W/m2.k) i el gruix del material existent de formigó o obra, el nostre departament tècnic farà un estudi per fer el càlcul del gruix necessari per complir amb les exigències del projecte.
 
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES: 
DENSITAT 175 kg/m3(+-10%)
COLOR GRIS CLAR
PH 12,5.
COMBUSTIBILITAT A-1
CONDUCTIVITAT TÈRMICA 0,0456 W / mºK


LLANA_DE_ROCA_PROJECTADA.pdf
Tenim la solució al seu projecte, més informació   AQUÍ
© IGNIFUGACIONS GENERALS S.L.
Queda prohibida la reproducció, distribució, transformació, presentació i difusió, total o parcial dels textos i continguts d'aquesta web de forma directa o indirecta per qualsevol forma o mitjà conegut o per conèixer sense el permís per escrit dels titulars del copyright, els quals es troben subjectes als drets de propietat Intel·lectual, i sotmesos a contracte editorial per a la seva edició en paper.

La reproducció o plagi sense l'autorització pertinent pot constituir una vulneració dels drets de propietat intel·lectual que es troben tipificats en el Codi Penal.
En compliment de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, sobre Protecció de Dades de Caràcter Personal i del seu Reglament RD 1720/2007 de 21 de desembre, l'informem que les dades personals recollides mitjançant el formulari de la nostra plana web, s'incorporaran en els fitxers d’IGNIFUGACIONS GENERALS S.L., amb la finalitat d'oferir-li els nostres serveis i de mantenir-lo informat per qualsevol mitjà de comunicació, així com per gestionar qualsevol altra relació que mantingui amb nosaltres. IGNIFUGACIONS GENERALS S.L., manifesta que compleix totes les mesures de seguretat i requisits legals que la normativa en protecció de dades exigeix i que aquestes garanteixen la seguretat en el tractament de les dades de caràcter personal incorporades als nostres fitxers.

L'informem que pot exercitar els drets d'accés, rectificació, cancel•lació, oposició i revocació a l'adreça Carretera Antiga d'Amer 10-12, 17007, Girona mitjançant comunicació escrita i fotocopia del DNI indicant la referència LOPD.