MENÚ
Home Protecció anticorrosiva Control de qualitat d'aplicacions

Control de qualitat d'aplicacions

CONTROL DE QUALITAT DE LES APLICACIONS

Control de qualitat d'aplicacions
CONTROL DE QUALITAT EN L'APLICACIÓ.

Per tal d'aconseguir un resultat dels treballs que satisfaci les seves expectatives, és necessari controlar les condicions atmosfèriques per evitar condensacions, falta de curat, etc.

Els paràmetres a controlar abans dels treballs i durant els treballs són l'humitat relativa, la temperatura ambient, la temperatura del substrat i les condicions meteorològiques.

Un altre punt fonamental és la medició de gruixos dels recobriments aplicats. Els nostres aplicadors mentre fan els treballs, realitzen els controls en humit mitjançant pintes tenint en compte els sòlids en volum de cadascun dels productes.

Una vegada l'aplicació està seca, i per tant noms quedaran els sòlids en volum, els nostres caps d'obra i supervisors faran el control del tractament mitjançant medidors electromagntics, que d'una manera fiable i precissa supervisaran els treballs a que ens han estat contractats.

CONTROL DE QUALITAT DESPRÉS DE L APLICACIÓ.

En funció del nivell d'exigncia i servei a què estigui destinat el tractament, i segons el criteri del departament tècnic de l'indstria, així com del nostre departament d'enginyeria si ho creu convenient, es poden fer una sèrie de controls adicionals i posteriors a l'aplicaci per tal de garantitzar encara més el tractament aplicat:
 
  • Adherència.
  • Formació de pelcula.
  • Grau de curat.
  • Evaluació de la degradació del recobriment.
  • Pintura despenjada.
  • Quantitat de sals solubles.


Veure fitxa en PDF
Control de qualitat d'aplicacions Control de qualitat d'aplicacions Control de qualitat d'aplicacions
Tenim la solució al seu projecte, més informació   AQUÍ
© IGNIFUGACIONS GENERALS S.L.
Queda prohibida la reproducció, distribució, transformació, presentació i difusió, total o parcial dels textos i continguts d'aquesta web de forma directa o indirecta per qualsevol forma o mitjà conegut o per conèixer sense el permís per escrit dels titulars del copyright, els quals es troben subjectes als drets de propietat Intel·lectual, i sotmesos a contracte editorial per a la seva edició en paper.

La reproducció o plagi sense l'autorització pertinent pot constituir una vulneració dels drets de propietat intel·lectual que es troben tipificats en el Codi Penal.
En compliment del que disposa el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del consell del 27/04/16, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i la lliure circulació d’aquestes dades (RGPD), IGNIFUGACIONS GENERALS, S.L. els informa que les seves dades personals recollides mitjançant el formulari de la nostra web, s’incorporaran als nostres fitxers automatitzats, amb la finalitat d’oferir-los els nostres serveis i de mantenir-los informats per qualsevol mitjà de comunicació, així com per gestionar qualsevol altra relació que mantinguin amb nosaltres.

IGNIFUGACIONS GENERALS, S.L., manifesta que compleix totes les mesures de seguretat i requisits legals que la normativa en protecció de dades exigeix i que aquestes garanteixen la seguretat en el tractament de les dades de caràcter personal incorporades als nostres fitxers.

Si volen, poden exercir el dret d’accés, rectificació i cancel·lació previstos a la llei, adreçant un escrit a IGNIFUGACIONS GENERALS, S.L.