MENÚ
Home Protecció passiva contra el foc Focs d'hidrocarburs Morter cimentós

Morter cimentós

MORTERS CIMENTOSOS PER FOCS D'HIDROCARBURS

Morter cimentós
  • Morters amb base cimentosa amb polímers inorgànics amb formulació apta per protecció al foc en ambients industrials on es puguin produir focs generalment per hidrocarburs, bàsicament destinats a petroquímica (onshore i offshore) i indústria, tals com refineries, plantes químiques, plantes de gas, plataformes marines fixes, vaixells flotants de producció i plantes industrials.
  • Les seves àrees de protecció són estructures d’equips i tuberies.
  • En aquests tipus d’instal·lacions, la virulència dels focs és molt diferent als focs cel·lulòsics, ja que una vegada que es produeix una fuita de combustible (gas, petroli, liquids inflamables, etc,…) es genera foc i es propaga molt ràpidament. En questió de minuts, els elements en estat crític – si no estan convenientment protegits- es trenquen i s’acaba agregant més combustible al foc d’una manera molt ràpida.
  • Aquestes aplicacions es poden realitzar en els tallers abans de muntar l’estructuta, o bé in situ, en obres en procés de reforma i millora. Per l’aplicació d’aquests morters, és necessari prèviament la col·locació d’una malla metàl·lica fixada sobre els suports mitjançant claus electrosoldats
  • El morter per hidrocarburs està homologat per Underwriters Laboratories i classificat per ús interior i exterior, sota normes UL-263 I UL-1709.


IGNIFUGACIONS GENERALS, S.L. és empresa aplicadora certificada.
CAMPS D'APLICACIÓ:
PER PROTECCIÓ D’ELEMENTS PER FOCS HIDROCARBURS Fins R-240’


CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES:
DENSITAT de 640 a 880 kg/m3 (en funció del producte)
COLOR GRIS


Veure fitxa en PDF
Morter cimentós Morter cimentós Morter cimentós
Tenim la solució al seu projecte, més informació   AQUÍ
© IGNIFUGACIONS GENERALS S.L.
Queda prohibida la reproducció, distribució, transformació, presentació i difusió, total o parcial dels textos i continguts d'aquesta web de forma directa o indirecta per qualsevol forma o mitjà conegut o per conèixer sense el permís per escrit dels titulars del copyright, els quals es troben subjectes als drets de propietat Intel·lectual, i sotmesos a contracte editorial per a la seva edició en paper.

La reproducció o plagi sense l'autorització pertinent pot constituir una vulneració dels drets de propietat intel·lectual que es troben tipificats en el Codi Penal.
En compliment del que disposa el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del consell del 27/04/16, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i la lliure circulació d’aquestes dades (RGPD), IGNIFUGACIONS GENERALS, S.L. els informa que les seves dades personals recollides mitjançant el formulari de la nostra web, s’incorporaran als nostres fitxers automatitzats, amb la finalitat d’oferir-los els nostres serveis i de mantenir-los informats per qualsevol mitjà de comunicació, així com per gestionar qualsevol altra relació que mantinguin amb nosaltres.

IGNIFUGACIONS GENERALS, S.L., manifesta que compleix totes les mesures de seguretat i requisits legals que la normativa en protecció de dades exigeix i que aquestes garanteixen la seguretat en el tractament de les dades de caràcter personal incorporades als nostres fitxers.

Si volen, poden exercir el dret d’accés, rectificació i cancel·lació previstos a la llei, adreçant un escrit a IGNIFUGACIONS GENERALS, S.L.