MENÚ
Home Protecció passiva contra el foc Focs d'hidrocarburs Pintura intumescent

Pintura intumescent

PINTURA INTUMESCENT PER FOCS D’HIDROCARBURS

Pintura intumescent
  • La pintura intumescent amb base epoxy per focs d’hidrocarburs és una pintura bàsicament destinada a petroquímica (onshore i offshore) i indústria, tals com refineries, plantes químiques, plantes de gas, plataformes marines fixes, vaixells flotants de producció i plantes industrials.
  • Les seves àrees de protecció són processos i estructures d’equips, tuberies i canalitzacions elèctriques.
  • En aquests tipus d’instal·lacions, la virulència dels focs és molt diferent als focs cel·lulòsics, ja que una vegada que es produeix una fuita de combustible (gas, petroli, liquids inflamables, etc,…) es genera foc i es propaga molt ràpidament. En questió de minuts, els elements en estat crític – si no estan convenientment protegits- es trenquen i s’acaba agregant més combustible al foc d’una manera molt ràpida.
  • Aquestes aplicacions es poden realitzar en els tallers abans de muntar l’estructuta, o bé in situ, en obres en procés de reforma i millora.
  • És un producte molt lleuger i té grans propietats mecàniques per a garantir un manteniment a llarg plaç.
  • Les pintures intumescents per hidrocarburs estan homologades pels més importants organismes de certificació internacionals, ABS, DNV, LLOYD'S REGISTER i UL.


IGNIFUGACIONS GENERALS, S.L. és empresa aplicadora certificada.
CAMPS D'APLICACIÓ:
PER PROTECCIÓ D’ELEMENTS PER FOCS HIDROCARBURS FINS R-180’


CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES:
SÒLIDS EN VOLUM de 95 a 98%
COMPONENTS 2 COMPONENTS BASE EPOXY
CURAT De 1 a 4 hores
MANIPULACIÓ 24 HORES
COLOR GRIS


Veure fitxa en PDF
Pintura intumescent Pintura intumescent Pintura intumescent
Tenim la solució al seu projecte, més informació   AQUÍ
© IGNIFUGACIONS GENERALS S.L.
Queda prohibida la reproducció, distribució, transformació, presentació i difusió, total o parcial dels textos i continguts d'aquesta web de forma directa o indirecta per qualsevol forma o mitjà conegut o per conèixer sense el permís per escrit dels titulars del copyright, els quals es troben subjectes als drets de propietat Intel·lectual, i sotmesos a contracte editorial per a la seva edició en paper.

La reproducció o plagi sense l'autorització pertinent pot constituir una vulneració dels drets de propietat intel·lectual que es troben tipificats en el Codi Penal.
En compliment del que disposa el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del consell del 27/04/16, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i la lliure circulació d’aquestes dades (RGPD), IGNIFUGACIONS GENERALS, S.L. els informa que les seves dades personals recollides mitjançant el formulari de la nostra web, s’incorporaran als nostres fitxers automatitzats, amb la finalitat d’oferir-los els nostres serveis i de mantenir-los informats per qualsevol mitjà de comunicació, així com per gestionar qualsevol altra relació que mantinguin amb nosaltres.

IGNIFUGACIONS GENERALS, S.L., manifesta que compleix totes les mesures de seguretat i requisits legals que la normativa en protecció de dades exigeix i que aquestes garanteixen la seguretat en el tractament de les dades de caràcter personal incorporades als nostres fitxers.

Si volen, poden exercir el dret d’accés, rectificació i cancel·lació previstos a la llei, adreçant un escrit a IGNIFUGACIONS GENERALS, S.L.