MENÚ
Home Empresa

Empresa

Empresa

Empresa

IGNIFUGACIONS GENERALS neix l'any 1.999 a Girona per donar els serveis de protecció passiva contra el foc a la província. Més tard i a còpia d'anys amplia els serveis a l'aïllament tèrmic i protecció anticorrosiva i també amplia la zona de treball, on...
Més informació
Organigrama

Organigrama

Des d'Ignifugacions Generals entenem que una bona organització és fonamental per aconseguir l’èxit i la satisfacció dels nostres clients, així com l’agilitat i eficàcia de tots els nostres processos. Cada nivell de tasques al llarg de tota...
Més informació
Política d'empresa

Política d'empresa

Qualitat: La satisfacció del client és l’essència de la nostra empresa. A IGNIFUGACIONS GENERALS, S.L., per tal d'avançar i assolir un alt nivell en la qualitat de totes les nostres activitats, respectant la protecció del Medi Ambient i...
Més informació
Certificacions d'empresa

Certificacions d'empresa

Per millorar en tots els processos de l’empresa i augmentar-ne la qualitat i la seguretat, IGNIFUGACIONS GENERALS, S.L. ha obtingut per empreses externes de qualitat o de l’administració, les seguents...
Més informació
Tenim la solució al seu projecte, més informació   AQUÍ
© IGNIFUGACIONS GENERALS S.L.
Queda prohibida la reproducció, distribució, transformació, presentació i difusió, total o parcial dels textos i continguts d'aquesta web de forma directa o indirecta per qualsevol forma o mitjà conegut o per conèixer sense el permís per escrit dels titulars del copyright, els quals es troben subjectes als drets de propietat Intel·lectual, i sotmesos a contracte editorial per a la seva edició en paper.

La reproducció o plagi sense l'autorització pertinent pot constituir una vulneració dels drets de propietat intel·lectual que es troben tipificats en el Codi Penal.
En compliment del que disposa el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del consell del 27/04/16, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i la lliure circulació d’aquestes dades (RGPD), IGNIFUGACIONS GENERALS, S.L. els informa que les seves dades personals recollides mitjançant el formulari de la nostra web, s’incorporaran als nostres fitxers automatitzats, amb la finalitat d’oferir-los els nostres serveis i de mantenir-los informats per qualsevol mitjà de comunicació, així com per gestionar qualsevol altra relació que mantinguin amb nosaltres.

IGNIFUGACIONS GENERALS, S.L., manifesta que compleix totes les mesures de seguretat i requisits legals que la normativa en protecció de dades exigeix i que aquestes garanteixen la seguretat en el tractament de les dades de caràcter personal incorporades als nostres fitxers.

Si volen, poden exercir el dret d’accés, rectificació i cancel·lació previstos a la llei, adreçant un escrit a IGNIFUGACIONS GENERALS, S.L.