MENÚ
Home Protecció anticorrosiva

Protecció anticorrosiva

Diagnosi i avaluació

Diagnosi i avaluació

ESTUDI TÈCNIC DE DIAGNOSI I AVALUACIÓ.
Més informació
Sorreig de superfícies

Sorreig de superfícies

SORREIG DE SUPERFICIES IN SITU
Més informació
Microsorreig de superfícies

Microsorreig de superfícies

MICROSORREIG DE SUPERFICIES IN SITU
Més informació
Neteja amb aigua a pressió

Neteja amb aigua a pressió

NETEJA AMB AIGUA A ALTA PRESSIÓ
Més informació
Tractament pintures

Tractament pintures

TRACTAMENTS DE SISTEMES PINTURES INDUSTRIALS
Més informació
Manteniments de pintures

Manteniments de pintures

MANTENIMENTS INDUSTRIALS DE PINTURA.
Més informació
Control de qualitat d'aplicacions

Control de qualitat d'aplicacions

CONTROL DE QUALITAT DE LES APLICACIONS
Més informació
Tenim la solució al seu projecte, més informació   AQUÍ
© IGNIFUGACIONS GENERALS S.L.
Queda prohibida la reproducció, distribució, transformació, presentació i difusió, total o parcial dels textos i continguts d'aquesta web de forma directa o indirecta per qualsevol forma o mitjà conegut o per conèixer sense el permís per escrit dels titulars del copyright, els quals es troben subjectes als drets de propietat Intel·lectual, i sotmesos a contracte editorial per a la seva edició en paper.

La reproducció o plagi sense l'autorització pertinent pot constituir una vulneració dels drets de propietat intel·lectual que es troben tipificats en el Codi Penal.
En compliment del que disposa el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del consell del 27/04/16, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i la lliure circulació d’aquestes dades (RGPD), IGNIFUGACIONS GENERALS, S.L. els informa que les seves dades personals recollides mitjançant el formulari de la nostra web, s’incorporaran als nostres fitxers automatitzats, amb la finalitat d’oferir-los els nostres serveis i de mantenir-los informats per qualsevol mitjà de comunicació, així com per gestionar qualsevol altra relació que mantinguin amb nosaltres.

IGNIFUGACIONS GENERALS, S.L., manifesta que compleix totes les mesures de seguretat i requisits legals que la normativa en protecció de dades exigeix i que aquestes garanteixen la seguretat en el tractament de les dades de caràcter personal incorporades als nostres fitxers.

Si volen, poden exercir el dret d’accés, rectificació i cancel·lació previstos a la llei, adreçant un escrit a IGNIFUGACIONS GENERALS, S.L.