MENÚ
Home Actualitat TREBALLS D'IGNIFUGACIÓ A ZOETIS MANUFACTURING & RESEARCH, S.L. DE LA VALL DE BIANYA

TREBALLS D'IGNIFUGACIÓ A ZOETIS MANUFACTURING & RESEARCH, S.L. DE LA VALL DE BIANYA

TREBALLS D'IGNIFUGACIÓ A ZOETIS MANUFACTURING & RESEARCH, S.L. DE LA VALL DE BIANYA

Ignifugacions Generals ha realitzat la protecció a la Planta de Producció i Centre d'Excel·lència de R+D+I de Zoetis Manufacturing & Research, S.L. de la Vall de Bianya. Els treballs efectuats són la protecció contra la corrosió amb emprimació i la protecció contra el foc de l'estructura metàl·lica amb pintura intumescent i segellat i acabat decoratiu amb pintura d'esmalt sintètic i amb pintura d'esmalt de doble component.

Zoetis està compromesa amb la salut dels animals de producció i els animals de companyia. La seva preocupació per la salut  i per garantir un subministrament d'aliments sostenible i segur els porta a investigar en la millora de les alternatives terapèutiques i prevenció veterinària més eficaces.

A la localitat gironina de la Vall de Bianya, prop d'Olot es situa un dels centres de referència mundial en la investigació i fabricació de productes farmacològics i biològics per a animals. Es tracta de la seva Planta de Producció i Centre d'Excel·lència de R+D+I.

Amb aquesta planta, Zoetis es situa com l'única multinacional al món amb activitat comercial, de producció i d'investigació en un mateix país.

Producció: La Planta d'Olot va ser fundada l'any 1955 amb el nom de Laboratoris Sobrino, S.A., companyia dedicada bàsicament a la fabricació de productes biològics. Amb l'adquisició per part de Cyanamid el 1986, Fort Dodge (Wyeth) l'any 1994, i per part de Pfizer a l'any 2009, els productes farmacològics i biològics han adquirit una gran importànica.

El 1995 va aconseguir el Certificat de Bones Pràctiques de Fabricació i va rebre l'aprovació de la FDA el 2006.

La seva política de millora contínua, amb robustos sistemes de qualitat, alta tecnilogia i informatització de processos, garanteix una eficiència en els seus sistemes productius que al costat del potencial humà permeten assolir un alt nivell en Qualitat, en Servei i en optimització del Cost dels seus productes.

A part dels productes injectables, una de les seves línies més fortes de producció, disposen d'edificis totalment separats per a la fabricació d'antígens, gels, orals i tòpics, vacunes i farmacològics.

Actualment, la producció s'estima al voltant dels 13 milions d'unitats anuals que són subministrats a diferents països dels cinc continents: a més de tots els països d'Europa, a E.E.U.U., canadà, Nova Zelanda, Austràlia, Sud-Àfrica, etc. Per poder fer-ho, la Planta disposa de les certificacions i permisos adequats, com: GMP's, FDA, USDA, AQIS, jMAFF, etc.

R+D+I: Amb la Planta d'Olot, Zoetis contribueix al creixement del teixit econòmic i social del nostre país des que el 2009 Pfizer adquirís Fort Dodge (Wyeth) i, a més, des que el 2010 traslladés a aquest centre alguns dels projectes de R+D+I en Salut Animal des de Sandwich (Regne Unit).

El Departament de R+D+I està dotat de laboratoris (BL2 i BL3), quadres per a infeccions experimentals (nivell P3) i tres granges per a la producció d'animals lliures d'agents patògens. Aquest departament es dedica a la investigació i desenvolupament de noves vacunes per a Salut Animal.
Concretament, entre el 2006 i el 2010, s'han llançat al mercat diverses vacunes enfront del virus de la llengua blava (Zulvac) com a resultat de la investigació i la versatilitat de la Planta, que va fer possible la fabricació en un temps rècord de milions de dosis per al mercat Europeu. I el 2012 es van desenvolupar també en un temps rècord vacunes enfront el virus de la Smallenberg.

Per la seva capacitat innovadora, el departament de R+D+I de Zoetis a Olot ha participat en més de 30 projectes d'investigació finançats per les autoritats espanyoles i europees. Durant aquests anys, el Centre ha obtingut a nivell nacional, europeu i internacional, 15 patents, i el personal científic del departament de R+D+I ha participat com a autor i coautor en més de 80 articles sobre veterinària, virologia, immunologia i investigació, publicats en les revistes tècniques més rellevants a nivell mundial.https://hipra.com/portal/ca/hipra
Tenim la solució al seu projecte, més informació   AQUÍ
© IGNIFUGACIONS GENERALS S.L.
Queda prohibida la reproducció, distribució, transformació, presentació i difusió, total o parcial dels textos i continguts d'aquesta web de forma directa o indirecta per qualsevol forma o mitjà conegut o per conèixer sense el permís per escrit dels titulars del copyright, els quals es troben subjectes als drets de propietat Intel·lectual, i sotmesos a contracte editorial per a la seva edició en paper.

La reproducció o plagi sense l'autorització pertinent pot constituir una vulneració dels drets de propietat intel·lectual que es troben tipificats en el Codi Penal.
En compliment del que disposa el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del consell del 27/04/16, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i la lliure circulació d’aquestes dades (RGPD), IGNIFUGACIONS GENERALS, S.L. els informa que les seves dades personals recollides mitjançant el formulari de la nostra web, s’incorporaran als nostres fitxers automatitzats, amb la finalitat d’oferir-los els nostres serveis i de mantenir-los informats per qualsevol mitjà de comunicació, així com per gestionar qualsevol altra relació que mantinguin amb nosaltres.

IGNIFUGACIONS GENERALS, S.L., manifesta que compleix totes les mesures de seguretat i requisits legals que la normativa en protecció de dades exigeix i que aquestes garanteixen la seguretat en el tractament de les dades de caràcter personal incorporades als nostres fitxers.

Si volen, poden exercir el dret d’accés, rectificació i cancel·lació previstos a la llei, adreçant un escrit a IGNIFUGACIONS GENERALS, S.L.