MENÚ
Home Actualitat TREBALLS D'IGNIFUGACIÓ A TALLERES MECÁNICOS COMAS, S.L.U. DE BLANES

TREBALLS D'IGNIFUGACIÓ A TALLERES MECÁNICOS COMAS, S.L.U. DE BLANES

TREBALLS D'IGNIFUGACIÓ A TALLERES MECÁNICOS COMAS, S.L.U. DE BLANES
Ignifugacions Generals ha realitzat la protecció a Talleres Mecánicos Comas, S.L.U. de Blanes. Els treballs efectuats són la protecció contra el foc de l'estructura metàl·lica amb pintura intumescent.

Sota el nom de Talleres Mecánicos Comas, la actual TMCOMAS, va iniciar la seva activitat industrial l'any 1952, com a empresa de caràcter familiar dedicada a l'execució de treballs especials i de manteniment dins del sector de la mecànica de precisió.

Actualment, i gràcies a la seva filosofia d'innovació contínua i al seu esperit d'oferir sempre el millor servei, són una empresa tecnològicament preparada per donar solució a qualsevol necessitat que presenti la indústria. Tot de manera àgil i flexible i avalats amb els més de 60 anys d'experiència que tenen en el sector de l'enginyeria mecànica.

Amb vocació de servei, innovació contínua i desenvolupament tecnològic, ofereixen als seus clients les millors solucions en: mecànica de precisió, reparació de equips dinàmics, projecció tèrmica, laser cladding, coixinets antifricció, soldadures especials i enginyeria inversa.

Per aicò compten amb: 4.000 m2 d'instal·lacions, equip humà altament especialitzat, assessorament tècnic i metal·lúrgic, servei integral de reparacions i flexibilitat per a realitzar treballs d'emergència.

 

http://www.tmcomas.com/
Tenim la solució al seu projecte, més informació   AQUÍ
© IGNIFUGACIONS GENERALS S.L.
Queda prohibida la reproducció, distribució, transformació, presentació i difusió, total o parcial dels textos i continguts d'aquesta web de forma directa o indirecta per qualsevol forma o mitjà conegut o per conèixer sense el permís per escrit dels titulars del copyright, els quals es troben subjectes als drets de propietat Intel·lectual, i sotmesos a contracte editorial per a la seva edició en paper.

La reproducció o plagi sense l'autorització pertinent pot constituir una vulneració dels drets de propietat intel·lectual que es troben tipificats en el Codi Penal.
En compliment del que disposa el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del consell del 27/04/16, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i la lliure circulació d’aquestes dades (RGPD), IGNIFUGACIONS GENERALS, S.L. els informa que les seves dades personals recollides mitjançant el formulari de la nostra web, s’incorporaran als nostres fitxers automatitzats, amb la finalitat d’oferir-los els nostres serveis i de mantenir-los informats per qualsevol mitjà de comunicació, així com per gestionar qualsevol altra relació que mantinguin amb nosaltres.

IGNIFUGACIONS GENERALS, S.L., manifesta que compleix totes les mesures de seguretat i requisits legals que la normativa en protecció de dades exigeix i que aquestes garanteixen la seguretat en el tractament de les dades de caràcter personal incorporades als nostres fitxers.

Si volen, poden exercir el dret d’accés, rectificació i cancel·lació previstos a la llei, adreçant un escrit a IGNIFUGACIONS GENERALS, S.L.