MENÚ
Home Actualitat TREBALLS DE NETEJA AMB RAIG D'AIGUA ALS LABORATORIOS ORDESA, S.A. DE SANT BOI DE LLOBREGAT

TREBALLS DE NETEJA AMB RAIG D'AIGUA ALS LABORATORIOS ORDESA, S.A. DE SANT BOI DE LLOBREGAT

TREBALLS DE NETEJA AMB RAIG D'AIGUA ALS LABORATORIOS ORDESA, S.A. DE SANT BOI DE LLOBREGAT
Ignifugacions Generals ha realitzat la neteja amb raig d'aigua als Laboratorios Ordesa, S.A. de Sant Boi de Llobregat. Els treballs efectuats són la neteja de paraments amb sistema d'aigua calenta a pressió.

A Laboratorios Ordesa treballen des de la innovació per oferir una àmplia gamma de productes nutricionals per a nens i adults que millorin la seva salut i la seva qualitat de vida. Per això, aposten fortament per la investigació, l'esforç i la dedicació.

El seu sistema de gestió empresarial està enfocat a la millora contínua, la recerca i la qualitat, i està reconegut amb la certificació ISO 9001:2008 per a la innovació, fabricació i comercialització dels seus productes. Des d'aliments infantils, a productes dietètics i complements, especialitats farmacèutiques líquides i la prestació d'anàlisi alimentaris.

Tots avalats pel prestigiós organisme Lloyd's Register Quality Assurance.

A mes de comptar amb el Certificat ISO 2000:2005 d'innocuïtat dels aliments, un gran aval al seu Sistema de Gestió de la Qualitat i Seguretat.

Tots avalats pel prestigiós organisme Lloyd's Register Quality Assurance.


https://www.ordesa.es/
Tenim la solució al seu projecte, més informació   AQUÍ
© IGNIFUGACIONS GENERALS S.L.
Queda prohibida la reproducció, distribució, transformació, presentació i difusió, total o parcial dels textos i continguts d'aquesta web de forma directa o indirecta per qualsevol forma o mitjà conegut o per conèixer sense el permís per escrit dels titulars del copyright, els quals es troben subjectes als drets de propietat Intel·lectual, i sotmesos a contracte editorial per a la seva edició en paper.

La reproducció o plagi sense l'autorització pertinent pot constituir una vulneració dels drets de propietat intel·lectual que es troben tipificats en el Codi Penal.
En compliment del que disposa el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del consell del 27/04/16, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i la lliure circulació d’aquestes dades (RGPD), IGNIFUGACIONS GENERALS, S.L. els informa que les seves dades personals recollides mitjançant el formulari de la nostra web, s’incorporaran als nostres fitxers automatitzats, amb la finalitat d’oferir-los els nostres serveis i de mantenir-los informats per qualsevol mitjà de comunicació, així com per gestionar qualsevol altra relació que mantinguin amb nosaltres.

IGNIFUGACIONS GENERALS, S.L., manifesta que compleix totes les mesures de seguretat i requisits legals que la normativa en protecció de dades exigeix i que aquestes garanteixen la seguretat en el tractament de les dades de caràcter personal incorporades als nostres fitxers.

Si volen, poden exercir el dret d’accés, rectificació i cancel·lació previstos a la llei, adreçant un escrit a IGNIFUGACIONS GENERALS, S.L.