MENÚ
Home Actualitat TREBALLS D'IGNIFUGACIÓ A SERVICOM GIRONA 95 I.M., S.L.U. DE GIRONA

TREBALLS D'IGNIFUGACIÓ A SERVICOM GIRONA 95 I.M., S.L.U. DE GIRONA

TREBALLS D'IGNIFUGACIÓ A SERVICOM GIRONA 95 I.M., S.L.U. DE GIRONA
Ignifugacions Generals ha realitzat la protecció contra el foc a Servicom Girona 95 I.M., S.L.U. de Girona. Els treballs efectuats són la protecció de l'estructura metàl·lica amb pintura intumescent i perlita i vermiculita.

Amb una història de gairebé 50 anys dins el sector de l'aire comprimit i la maquinària industrial en general, els seus socis fundadors decideixen crear l'any 1995, l'empresa Servicom Girona 95 I.M., S.L.U., per donar una resposta encara més selectiva a la gran varietat de necessitats i demanda de serveis per part de clients, col·laboradors i usuaris.

Per assolir-ho ha confiat en primeres marques de productes com compressors d'aire, grups electrògens, ponts grua, bombes de fluids, refredadores d'aigua i generadors de nitrogen.

El propòsit de l'empresa ha estat des del seu inici poder assessorar al client sobre els millors equips a instal·lar en cada cas, aconsellant la millor opció tècnic-econòmica per solucionar cada necessitat concreta plantejada.

Per portar a la pràctica aquesta idea Servicom (SCM) ofereix un servei integral que comença per detectar la possible necessitat, proposar diferents solucions, i executar-les procedint al subministrament (venda o lloguer), i posterior instal·lació i manteniment postvenda dels diferents equips.


http://www.servicomgirona.com/index.php/ca/
Tenim la solució al seu projecte, més informació   AQUÍ
© IGNIFUGACIONS GENERALS S.L.
Queda prohibida la reproducció, distribució, transformació, presentació i difusió, total o parcial dels textos i continguts d'aquesta web de forma directa o indirecta per qualsevol forma o mitjà conegut o per conèixer sense el permís per escrit dels titulars del copyright, els quals es troben subjectes als drets de propietat Intel·lectual, i sotmesos a contracte editorial per a la seva edició en paper.

La reproducció o plagi sense l'autorització pertinent pot constituir una vulneració dels drets de propietat intel·lectual que es troben tipificats en el Codi Penal.
En compliment del que disposa el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del consell del 27/04/16, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i la lliure circulació d’aquestes dades (RGPD), IGNIFUGACIONS GENERALS, S.L. els informa que les seves dades personals recollides mitjançant el formulari de la nostra web, s’incorporaran als nostres fitxers automatitzats, amb la finalitat d’oferir-los els nostres serveis i de mantenir-los informats per qualsevol mitjà de comunicació, així com per gestionar qualsevol altra relació que mantinguin amb nosaltres.

IGNIFUGACIONS GENERALS, S.L., manifesta que compleix totes les mesures de seguretat i requisits legals que la normativa en protecció de dades exigeix i que aquestes garanteixen la seguretat en el tractament de les dades de caràcter personal incorporades als nostres fitxers.

Si volen, poden exercir el dret d’accés, rectificació i cancel·lació previstos a la llei, adreçant un escrit a IGNIFUGACIONS GENERALS, S.L.