MENÚ
Home Actualitat TREBALLS D'IGNIFUGACIÓ A LA PLANTA DE CONTAINERS DEL BERGUEDÀ, S.L. DE SALLENT

TREBALLS D'IGNIFUGACIÓ A LA PLANTA DE CONTAINERS DEL BERGUEDÀ, S.L. DE SALLENT

TREBALLS D'IGNIFUGACIÓ A LA PLANTA DE CONTAINERS DEL BERGUEDÀ, S.L. DE SALLENT
Ignifugacions Generals ha realitzat la protecció contra el foc a la planta de Containers del Berguedà, S.L. de Sallent. Els treballs efectuats són la protecció de l'estructura metàl·lica amb pintura intumescent.

A Containers del Berguedà, S.L. es dediquen des de l'any 1987, a la recollida i reciclatge tant a nivell industrial i runes de la construcció, com a nivell urbà (recollida selectiva de residus sòlids urbans i reciclatge).

Recollint els coneixements obtinguts durant tants anys en el sector, envoltant-se de personal qualificat i amb experiència, han anat creixent durant els anys i ampliant els seus serveis i instal·lacions. Disposen de dues plantes de reciclatge, la del Polígon Industrial de la Valldan a Berga de 17.000 m2, i la Planta de Sallent de Valorització de Residus. L'equip de treball està format a l'actualitat per 150 persones, de diferents àrees, administrativa, operaris, etc.

Treballen per millorar l'entorn, recollint i reciclant materials, per a la seva posterior utilització com a matèria primera, tant a nivell industrial com domèstic.

Containers del Berguedà, S.L. disposa d'un sistema de gestió ambiental conforme a la norma UNE-EN ISO 14001:2004 i d'un sistema de gestió de la qualitat conforme a la norma UNE_EN ISO 9001:2008.

L'any 2012, Containers del Berguedà va adquirir la Planta de Sallent de la societat Urbaser. Una instal·lació de 5.500 m2 per a la recollida i valorització de residus. A finals de setembre del 2014 la Planta de Sallent ha fet un pas endevant, amb una inversió d'1,3 milions d'euros. La planta ha traslladat la seva activitat a unes instal·lacions de 9.216 m2. Aquesta inversió té l'objectiu d'oferir un alt nivell de servei al territori. La planta de Sallent tracta residus industrials i recepciona el paper i cartró procedent de la recollida selectiva del Bages. A més a més i com a tret diferencial de la Planta de Berga, es gestionen residus especials, tals com oli mineral, oli vegetal, absorbents, taladrines, pintura, etc.

Bona part dels residus són sotmesos a processos de triatge, neteja, compactació i embalatge per tal que puguin tornar a formar part de la cadena productiva a través d'empreses especialitzades, convertint els residus en recursos.

L'equip humà que treballa a la Planta de Sallent està format per un equip de set persones amb especialitats variades on es cobreixen les necessitats de triatge dels materials, com el transport i recollida de residus per tal de ser valoritzats.


https://www.containersbergueda.com/pages/ca/inici.php
Tenim la solució al seu projecte, més informació   AQUÍ
© IGNIFUGACIONS GENERALS S.L.
Queda prohibida la reproducció, distribució, transformació, presentació i difusió, total o parcial dels textos i continguts d'aquesta web de forma directa o indirecta per qualsevol forma o mitjà conegut o per conèixer sense el permís per escrit dels titulars del copyright, els quals es troben subjectes als drets de propietat Intel·lectual, i sotmesos a contracte editorial per a la seva edició en paper.

La reproducció o plagi sense l'autorització pertinent pot constituir una vulneració dels drets de propietat intel·lectual que es troben tipificats en el Codi Penal.
En compliment del que disposa el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del consell del 27/04/16, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i la lliure circulació d’aquestes dades (RGPD), IGNIFUGACIONS GENERALS, S.L. els informa que les seves dades personals recollides mitjançant el formulari de la nostra web, s’incorporaran als nostres fitxers automatitzats, amb la finalitat d’oferir-los els nostres serveis i de mantenir-los informats per qualsevol mitjà de comunicació, així com per gestionar qualsevol altra relació que mantinguin amb nosaltres.

IGNIFUGACIONS GENERALS, S.L., manifesta que compleix totes les mesures de seguretat i requisits legals que la normativa en protecció de dades exigeix i que aquestes garanteixen la seguretat en el tractament de les dades de caràcter personal incorporades als nostres fitxers.

Si volen, poden exercir el dret d’accés, rectificació i cancel·lació previstos a la llei, adreçant un escrit a IGNIFUGACIONS GENERALS, S.L.