MENÚ
Home Actualitat TREBALLS D'IGNIFUGACIÓ AL CENTRE DE COST DE LA FUNDACIÓ AMPANS DE MANRESA

TREBALLS D'IGNIFUGACIÓ AL CENTRE DE COST DE LA FUNDACIÓ AMPANS DE MANRESA

TREBALLS D'IGNIFUGACIÓ AL CENTRE DE COST DE LA FUNDACIÓ AMPANS DE MANRESA
Ignifugacions Generals ha realitzat la protecció contra el foc al centre de cost de la fundació Ampans de Manresa. Els treballs efectuats són la protecció de l'estructura metàl·lica amb pintura intumescent.

Ampans són una fundació amb una trajectòria de més de 50 anys d'història i més de 800 professionals que treballa per promoure l'educació, la qualitat de vida i la plena inclusió de les persones amb discapacitat intel·lectual, malaltia mental i en situació de vulnerabilitat. Acompanyen i donen suport a les persones i a les seves famílies en serveis d'escola d'educació especial, formació, treball, atenció diürna, ocupació terapèutica, acolliment residencial, lleure, esport i tutela, fomentant l'autonomia i el respecte als drets i la igualtat d'oportunitats.

Des del compromís amb les persones, treballen per promoure l'educació, la qualitat de vida i la inserció laboral, procurant suports, orientació i acompanyament, fomentant la capacitat, l'apoderament i les xarxes de relació social i personal de les persones per a les quals treballen.

En l'àmbit laboral, creen empreses i serveis que donen feina a més de dues-centes persones amb discapacitat i amb necessitats de suport en els sectors de jardineria (Garden), neteja, manipulats, arts gràfiques, medi ambient, restauració (Canonge), formatgeria (Formatges Muntanyola) i vins (Vins Urpina).

En el terreny del coneixement, convoquen un Premi d'Investigació i d'Innovació sobre persones amb discapacitat intel·lectual, impulsen un Postgrau a la Universitat Internacional de Catalunya (UIC) i organitzen un Congrés d'Alteracions de Conducta amb la participació de més de 500 professionals.

Estan compromesos amb una gestió ètica amb la finalitat d'aconseguir el respecte als drets fonamentals de les persones amb discapacitat intel·lectual, la promoció dels valors democràtics i les bones pràctiques.


http://www.ampans.cat/
Tenim la solució al seu projecte, més informació   AQUÍ
© IGNIFUGACIONS GENERALS S.L.
Queda prohibida la reproducció, distribució, transformació, presentació i difusió, total o parcial dels textos i continguts d'aquesta web de forma directa o indirecta per qualsevol forma o mitjà conegut o per conèixer sense el permís per escrit dels titulars del copyright, els quals es troben subjectes als drets de propietat Intel·lectual, i sotmesos a contracte editorial per a la seva edició en paper.

La reproducció o plagi sense l'autorització pertinent pot constituir una vulneració dels drets de propietat intel·lectual que es troben tipificats en el Codi Penal.
En compliment del que disposa el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del consell del 27/04/16, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i la lliure circulació d’aquestes dades (RGPD), IGNIFUGACIONS GENERALS, S.L. els informa que les seves dades personals recollides mitjançant el formulari de la nostra web, s’incorporaran als nostres fitxers automatitzats, amb la finalitat d’oferir-los els nostres serveis i de mantenir-los informats per qualsevol mitjà de comunicació, així com per gestionar qualsevol altra relació que mantinguin amb nosaltres.

IGNIFUGACIONS GENERALS, S.L., manifesta que compleix totes les mesures de seguretat i requisits legals que la normativa en protecció de dades exigeix i que aquestes garanteixen la seguretat en el tractament de les dades de caràcter personal incorporades als nostres fitxers.

Si volen, poden exercir el dret d’accés, rectificació i cancel·lació previstos a la llei, adreçant un escrit a IGNIFUGACIONS GENERALS, S.L.