MENÚ
Home Actualitat TREBALLS D'IGNIFUGACIÓ A L'HOSPITAL SANT PAU DE BARCELONA

TREBALLS D'IGNIFUGACIÓ A L'HOSPITAL SANT PAU DE BARCELONA

TREBALLS D'IGNIFUGACIÓ A L'HOSPITAL SANT PAU DE BARCELONA
Ignifugacions Generals ha realitzat la protecció contra el foc a l'Hospital Sant Pau de Barcelona. Els treballs efectuats són la protecció de l'estructura metàl·lica amb pintura intumescent i perlita i vermiculita, acabat d'esmalt sintètic i de poliuretà, pintat d'emprimació amb grau de reacció B-1, segellats ignífugs de juntes de dilatació, amb panell i trasdossats.

L'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau és un centre d'alta complexitat que, amb sis segles d'existència, representa la institució hospitalària degana de l'Estat espanyol.

La seva actuació se centra principalment a Barcelona i s'estén per tota Catalunya, a més de tenir una notable incidència a la resta de l'Estat i una important projecció internacional.

Un nou hospital per a un nou segle: Amb l'entrada del segle XXI, l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau va iniciar un important procés per establir-se en el seu tercer emplaçament des que va néixer fa més de 600 anys. El nou Hospital es va començar a construir l'any 2000 a la part nord del recinte de Sant Pau, a la cantonada dels carrers Mas Casanovas i Sant Quintí, per donar resposta a les noves necessitats sanitàries. Aquest edifici està format per un bloc principal que acull bàsicament l'activitat ambulatòria (36.022 m²) del qual es despleguen com a dits quatre blocs d'hospitalització (46.878 m²).

En la seva funció assitencial destaquen múltiples activitats, algunes d'elles considerades de referència en el seu àmbit d'actuació. Anualment s'atenen més de 35.000 malalts ingressats i més de 145.000 urgències. A les consultes externes es fan cada any unes 350.000 visites i a l'Hospital de Dia s'atenen més de 75.000 usuaris. Disposa de 136 punts d'hospital de dia, 644 llits i 21 quiròfans.

La docència duta a terme a l'Hospital té un gran abast: Unitat Docent de la Facultat de Medicina de la Universitat Autònoma de Barcelona, Escola Universitària d'Infermeria, participació al programa de formació sanitària especialitzada, estades formatives, formació continuada, etc.

L'activitat en l'àmbit de la recerca el situa com un dels centres hospitalaris més importants d'Espanya del qual donen testimoni el nombre de treballs publicats i el seu factor d'impacte, el nombre i la qualitat dels projectes subvencionats i les beques obtingudes. Des de 2009, els esforços de l'Institut de Recerca i d'altres nou entitats del seu entorn van convergir en la creació de l'Institut d'Investigacions Biomèdiques Sant Pau (IIB Sant Pau), acreditat pel Ministeri de Ciència i Innovació des de principis de 2011.

L'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau està governat pel Patronat de la Fundació de Gestió Sanitària, on hi són representats la Generalitat de Catalunya, l'Ajuntament de Barcelona i l'Arquebisbat de Barcelona.


http://www.santpau.cat/
Tenim la solució al seu projecte, més informació   AQUÍ
© IGNIFUGACIONS GENERALS S.L.
Queda prohibida la reproducció, distribució, transformació, presentació i difusió, total o parcial dels textos i continguts d'aquesta web de forma directa o indirecta per qualsevol forma o mitjà conegut o per conèixer sense el permís per escrit dels titulars del copyright, els quals es troben subjectes als drets de propietat Intel·lectual, i sotmesos a contracte editorial per a la seva edició en paper.

La reproducció o plagi sense l'autorització pertinent pot constituir una vulneració dels drets de propietat intel·lectual que es troben tipificats en el Codi Penal.
En compliment del que disposa el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del consell del 27/04/16, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i la lliure circulació d’aquestes dades (RGPD), IGNIFUGACIONS GENERALS, S.L. els informa que les seves dades personals recollides mitjançant el formulari de la nostra web, s’incorporaran als nostres fitxers automatitzats, amb la finalitat d’oferir-los els nostres serveis i de mantenir-los informats per qualsevol mitjà de comunicació, així com per gestionar qualsevol altra relació que mantinguin amb nosaltres.

IGNIFUGACIONS GENERALS, S.L., manifesta que compleix totes les mesures de seguretat i requisits legals que la normativa en protecció de dades exigeix i que aquestes garanteixen la seguretat en el tractament de les dades de caràcter personal incorporades als nostres fitxers.

Si volen, poden exercir el dret d’accés, rectificació i cancel·lació previstos a la llei, adreçant un escrit a IGNIFUGACIONS GENERALS, S.L.