MENÚ
Home Actualitat TREBALLS D'IGNIFUGACIÓ A LA NAU VIF2 DELS LABORATORIS HIPRA D'AMER

TREBALLS D'IGNIFUGACIÓ A LA NAU VIF2 DELS LABORATORIS HIPRA D'AMER

TREBALLS D'IGNIFUGACIÓ A LA NAU VIF2 DELS LABORATORIS HIPRA D'AMER
Ignifugacions Generals ha realitzat la protecció contra el foc a la nau VIF2 dels Laboratoris Hipra d'Amer. Els treballs efectuats són la protecció contra el foc de l'estructura metàl·lica amb pintura intumescent i l'acabat decoratiu amb pintura d'esmalt sintètic.

HIPRA és una companyia internacional farmacèutica veterinària dedicada a la investigació, producció i comercialització de productes Biològics i Farmacològics per a la Salut Animal. Amb més de mig segle d'història, la seva activitat ha vingut sempre marcada per una gran vocació de lideratge, especialment en el camp de la Prevenció, on ara per ara, són un clar referent mundial gràcies a la seva àmplia gamma de productes i serveis destinats a garantir la Salut Animal i potenciar la rendibilitat de les explotacions ramaderes.

Els productes HIPRA posseeixen un segell d'identitat propi que engloba 3 conceptes: Prevenció, Qualitat i Excel·lència.

La seva vocació de servei i esperit innovador els ha permès estar a l'avantguarda en Salut Animal. HIPRA disposa d'una sòlida implantació internacional en estar present en més de 19 països amb filials pròpies i amb 2 plantes de producció estratègicament situades a Europa (Espanya) i Amèrica (Brasil). Així mateix, la seva àmplia xarxa de distribució internacional manté oberts canals de comercialització amb prop de cent països més, cobrint els cinc continents.

La Investigació i el Desenvolupament constitueixen el nucli dels seus coneixements. Dediquen prop del 7% de la seva facturació a activitats d'I + D centrades en generar i aplicar els últims avenços científics al desenvolupament de productes innovadors de la més alta qualitat. L'activitat d'I + D està dirigida a obtenir productes d'alta tecnologia i es centra en els camps d'immunologia, microbiologia, genòmia, proteòmica, biologia molecular, tecnologia farmacèutica i assajos preclínics i clínics.


https://www.hipra.com/portal/ca/hipra/home
Tenim la solució al seu projecte, més informació   AQUÍ
© IGNIFUGACIONS GENERALS S.L.
Queda prohibida la reproducció, distribució, transformació, presentació i difusió, total o parcial dels textos i continguts d'aquesta web de forma directa o indirecta per qualsevol forma o mitjà conegut o per conèixer sense el permís per escrit dels titulars del copyright, els quals es troben subjectes als drets de propietat Intel·lectual, i sotmesos a contracte editorial per a la seva edició en paper.

La reproducció o plagi sense l'autorització pertinent pot constituir una vulneració dels drets de propietat intel·lectual que es troben tipificats en el Codi Penal.
En compliment del que disposa el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del consell del 27/04/16, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i la lliure circulació d’aquestes dades (RGPD), IGNIFUGACIONS GENERALS, S.L. els informa que les seves dades personals recollides mitjançant el formulari de la nostra web, s’incorporaran als nostres fitxers automatitzats, amb la finalitat d’oferir-los els nostres serveis i de mantenir-los informats per qualsevol mitjà de comunicació, així com per gestionar qualsevol altra relació que mantinguin amb nosaltres.

IGNIFUGACIONS GENERALS, S.L., manifesta que compleix totes les mesures de seguretat i requisits legals que la normativa en protecció de dades exigeix i que aquestes garanteixen la seguretat en el tractament de les dades de caràcter personal incorporades als nostres fitxers.

Si volen, poden exercir el dret d’accés, rectificació i cancel·lació previstos a la llei, adreçant un escrit a IGNIFUGACIONS GENERALS, S.L.