MENÚ
Home Actualitat IGNIFUGACIONS GENERALS VA ASSISTIR A LA PRESENTACIÓ DE LA GUIA DE BONES PRÀCTIQUES PER A LA PROTECCIÓ PASSIVA CONTRA INCENDIS

IGNIFUGACIONS GENERALS VA ASSISTIR A LA PRESENTACIÓ DE LA GUIA DE BONES PRÀCTIQUES PER A LA PROTECCIÓ PASSIVA CONTRA INCENDIS

IGNIFUGACIONS GENERALS VA ASSISTIR A LA PRESENTACIÓ DE LA GUIA DE BONES PRÀCTIQUES PER A LA PROTECCIÓ PASSIVA CONTRA INCENDIS
El passat dijous 23 de novembre més de noranta persones, entre elles el departament tècnic d'Ignifugacions Generals, van assistir a la presentació de la Guia de bones pràctiques per a la protecció passiva contra incendis (PPCI): Aplicació, instal·lació i manteniment a la seu d'Enginyers BCN (Consell de Cent, 365).

La jornada va començar amb la benvinguda de Miquel Darnés, degà del Col·legi d'Enginyers Graduats i Enginyers Tècnics Industrials de Barcelona, acompanyat de Pau Gavarró, president del Clúster de Seguretat Contra Incendis. Respecte a les empreses associades al CLÚSTIC destaca la seva diversitat, empreses fabricants i instal·ladores de protecció activa, de protecció passiva, enginyers, consultories, laboratoris d'assaig, empreses d'inspecció i control, etc.

La primera taula de ponents, moderada per Òscar Rosique, president de la Comissió de Seguretat Contra Incendis i Emergències d'Enginyers BCN, va comptar amb les intervencions de Joan Gallart i Albert González, responsable i tècnic, respectivament, del Servei de Prevenció de Bombers de la Generalitat que van presentar l'SP 136 de Certificació d'instal·lació o aplicació de productes de protecció passiva contra incendis.

Després d'una pausa, va començar la segona part de la jornada amb una primera taula amb diversos representants del GT de Protecció Passiva que van presentar la Guia de bones pràctiques per a la protecció passiva contra incendis (PPCI): Aplicació, instal·lació i manteniment i van donar exemples de com aplicar-la.

Dolors Costa, coordinadora del GT de Protecció Passiva, va fer la primera intervenció i va posar de manifest la necessitat de les empreses de protecció passiva de tenir cert control per tal de garantir la seguretat d'aquesta mena d'instal·lacions.

Malgrat tot, el camí normatiu és lent i, per això es va decidir realitzar la Guia de bones pràctiques per tal d'ampliar i completar l'SP 136. La Guia de bones pràctiques, per tant, pretén ser un document per establir els paràmetres a seguir en el procés d'ampliació i instal·lació d'un sistema de protecció passiva i ajudar a implementar les bones pràctiques, en quant a controls i comprovacions, per assegurar la correcta instal·lació.

Albert Pérez, director tècnic d'Alfatorres, va entrar en el detall de com utilitzar la Guia en el cas de les portes tallafoc tenint en compte la UNE 23470-1. Seguidament Xènia López, Bussines Development Manager d'Intisi, va centrar la seba intervenció en les conrtines, un altre element que també té en compte la UNE 23470.

Daniel Juscafresa, director tècnic d'Ignifugacions Generals, va parlar de les pintures reactives o ablatives i la portecció amb morters, donant referències de la norma UNE 48287 publicada recentment que marca un full de ruta de com s'han de fer les coses.

Finalment, Mercè Sánchez, Devolupment and Technical Department Manager de Rockwool ens va exposar el cas dels conductes metàl·lics protegits amb les llanes minerals.

Per últim, es va fer una taula multidiciplinar amb diferents agents, en què, moderats per Jordi Sans, president de la Comissió de Seguretat del Col·legi de Gerència d'Infraestructures.cat; Xavier Díez en representació del Col·legi d'Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers de l'Edificació de Barcelona; Josep Gassiot, president del Gremi de Constructors d'Obres de Barcelona i Comarques i Elia Muns, directora tècnica PCI a Eicon i membre del CLÚSIC, que han debatut l'oportunitat de la Guia i l'SP 136 i com aquestes eines faciliten la gestió de la qualitat de les instal·lacions de proteció passiva.


http://clusterincendis.com/inici/
Tenim la solució al seu projecte, més informació   AQUÍ
© IGNIFUGACIONS GENERALS S.L.
Queda prohibida la reproducció, distribució, transformació, presentació i difusió, total o parcial dels textos i continguts d'aquesta web de forma directa o indirecta per qualsevol forma o mitjà conegut o per conèixer sense el permís per escrit dels titulars del copyright, els quals es troben subjectes als drets de propietat Intel·lectual, i sotmesos a contracte editorial per a la seva edició en paper.

La reproducció o plagi sense l'autorització pertinent pot constituir una vulneració dels drets de propietat intel·lectual que es troben tipificats en el Codi Penal.
En compliment del que disposa el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del consell del 27/04/16, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i la lliure circulació d’aquestes dades (RGPD), IGNIFUGACIONS GENERALS, S.L. els informa que les seves dades personals recollides mitjançant el formulari de la nostra web, s’incorporaran als nostres fitxers automatitzats, amb la finalitat d’oferir-los els nostres serveis i de mantenir-los informats per qualsevol mitjà de comunicació, així com per gestionar qualsevol altra relació que mantinguin amb nosaltres.

IGNIFUGACIONS GENERALS, S.L., manifesta que compleix totes les mesures de seguretat i requisits legals que la normativa en protecció de dades exigeix i que aquestes garanteixen la seguretat en el tractament de les dades de caràcter personal incorporades als nostres fitxers.

Si volen, poden exercir el dret d’accés, rectificació i cancel·lació previstos a la llei, adreçant un escrit a IGNIFUGACIONS GENERALS, S.L.