MENÚ
Home Actualitat

Actualitat

Últims projectes destacats

TREBALLS D'IGNIFUGACIÓ A LEDS C4 DE FONOLLERES
17/09/2018

TREBALLS D'IGNIFUGACIÓ A LEDS C4 DE FONOLLERES

Ignifugacions Generals ha realitzat la protecció contra el foc a Leds C4 de Fonolleres. Els treballs efectuats són la protecció contra el foc entre diferents sectors d'incendi amb panells rígids i amb morter de llana de roca, execució de segellats...
Més informació
TREBALLS D'IGNIFUGACIÓ A LA NAU VIF2 DELS LABORATORIS HIPRA D'AMER
13/08/2018

TREBALLS D'IGNIFUGACIÓ A LA NAU VIF2 DELS LABORATORIS HIPRA...

Ignifugacions Generals ha realitzat la protecció contra el foc a la nau VIF2 dels Laboratoris Hipra d'Amer. Els treballs efectuats són la protecció contra el foc de l'estructura metàl·lica amb pintura intumescent i l'acabat decoratiu amb pintura...
Més informació
TREBALLS D'IGNIFUGACIÓ EN EL NOU EDIFICI DE L'ESCOLA EMILI TEIXIDOR DE RODA DE TER
23/07/2018

TREBALLS D'IGNIFUGACIÓ EN EL NOU EDIFICI DE L'ESCOLA EMILI...

Ignifugacions Generals ha realitzat la protecció contra el foc al nou edifici de l'Escola Emili Teixidor de Roda de Ter. Els treballs efectuats són la protecció contra el foc de l'estructura metàl·lica amb pintura d'emprimació, pintura intumescent i...
Més informació
IGNIFUGACIONS GENERALS INCORPORA EL PRODUCTE REPROTEC AL SEU CATÀLEG
28/05/2018

IGNIFUGACIONS GENERALS INCORPORA EL PRODUCTE REPROTEC AL SEU CATÀLEG

Ignifugacions Generals incorpora REPROTEC com a aïllant tèrmic líquid d'última generació que actua de barrera tèrmica ultrafina, amb base líquida aquosa amb la millor conductivitat tèrmica del mercat basada en nanotecnologia, composada per una...
Més informació

Altres projectes recents

TREBALLS D'IGNIFUGACIÓ A EMBUTIDOS MONELLS, S.A. DE LES MASIES DE VOLTREGÀ
10/09/2018

TREBALLS D'IGNIFUGACIÓ A EMBUTIDOS MONELLS, S.A. DE LES MASIES DE...

Ignifugacions Generals ha realitzat la protecció contra el foc a Embutidos Monells, S.A. de Les Masies de Voltregà. Els treballs efectuats són la protecció contra el foc de l'estructura metàlica amb pintura intumescent. Embutidos Monells, S.A. són...
Més informació
TREBALLS D'IGNIFUGACIÓ A ORMAR CARAVAN DE GIRONA
03/09/2018

TREBALLS D'IGNIFUGACIÓ A ORMAR CARAVAN DE GIRONA

Ignifugacions Generals ha realitzat la protecció contra el foc a Ormar Caravan de GIrona. Els treballs efectuats són la protecció contra el foc de l'estructura metàlica amb pintura intumescent, segellat i acabat decoratiu amb pintura d'esmalt...
Més informació
TREBALLS D'IGNIFUGACIÓ A LA FÀBRICA DE FONT VELLA DE SANT HILARI SACALM
20/08/2018

TREBALLS D'IGNIFUGACIÓ A LA FÀBRICA DE FONT VELLA DE SANT HILARI...

Ignifugacions Generals ha realitzat la protecció contra el foc a la fàbrica de Font Vella de Sant Hilari Sacalm. Els treballs efectuats són la protecció contra el foc del forjat amb biga ceràmica i revoltó recobert amb uralita amb morter de perlita i...
Més informació
TREBALLS D'IGNIFUGACIÓ A LA JOIERIA PERE QUERA DE GIRONA
06/08/2018

TREBALLS D'IGNIFUGACIÓ A LA JOIERIA PERE QUERA DE GIRONA

Ignifugacions Generals ha realitzat la protecció contra el foc a la joieria Pere Quera de Girona. Els treballs efectuats són la protecció contra el foc de l'estructura metàl·lica amb morter de perlita i vermiculita i pintura intumescent i la protecció...
Més informació
TREBALLS D'IGNIFUGACIÓ AL LOCAL DELS CASTELLERS DE CORNELLÀ DE CORNELLÀ DE LLOBREGAT
30/07/2018

TREBALLS D'IGNIFUGACIÓ AL LOCAL DELS CASTELLERS DE CORNELLÀ DE...

Ignifugacions Generals ha realitzat la protecció contra el foc al local dels Castellers de Cornellà de Cornellà de Llobregat. Els treballs efectuats són la protecció contra el foc de l'estructura metàl·lica amb morter de perlita i vermiculita. Els...
Més informació
TREBALLS D'IGNIFUGACIÓ A LES NOVES OFICINES D'APRIS A GIRONA
16/07/2018

TREBALLS D'IGNIFUGACIÓ A LES NOVES OFICINES D'APRIS A GIRONA

Ignifugacions Generals ha realitzat la protecció contra el foc a les noves oficines d'Apris a Girona. Els treballs efectuats són la protecció contra el foc de l'estructura metàl·lica amb pintura intumescent. Apris és una empresa del sector de la...
Més informació
© IGNIFUGACIONS GENERALS S.L.
Queda prohibida la reproducció, distribució, transformació, presentació i difusió, total o parcial dels textos i continguts d'aquesta web de forma directa o indirecta per qualsevol forma o mitjà conegut o per conèixer sense el permís per escrit dels titulars del copyright, els quals es troben subjectes als drets de propietat Intel·lectual, i sotmesos a contracte editorial per a la seva edició en paper.

La reproducció o plagi sense l'autorització pertinent pot constituir una vulneració dels drets de propietat intel·lectual que es troben tipificats en el Codi Penal.
En compliment del que disposa el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del consell del 27/04/16, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i la lliure circulació d’aquestes dades (RGPD), IGNIFUGACIONS GENERALS, S.L. els informa que les seves dades personals recollides mitjançant el formulari de la nostra web, s’incorporaran als nostres fitxers automatitzats, amb la finalitat d’oferir-los els nostres serveis i de mantenir-los informats per qualsevol mitjà de comunicació, així com per gestionar qualsevol altra relació que mantinguin amb nosaltres.

IGNIFUGACIONS GENERALS, S.L., manifesta que compleix totes les mesures de seguretat i requisits legals que la normativa en protecció de dades exigeix i que aquestes garanteixen la seguretat en el tractament de les dades de caràcter personal incorporades als nostres fitxers.

Si volen, poden exercir el dret d’accés, rectificació i cancel·lació previstos a la llei, adreçant un escrit a IGNIFUGACIONS GENERALS, S.L.