MENÚ
Home Actualitat

Actualitat

TREBALLS D'IGNIFUGACIÓ A L'ESTACIÓ DE SERVEI MEROIL EESS MERIDIANA DE BARCELONA
09/03/2020

TREBALLS D'IGNIFUGACIÓ A L'ESTACIÓ DE SERVEI MEROIL EESS...

Ignifugacions Generals ha realitzat la protecció a l'estació de servei Meroil EESS Meridiana de Barcelona. Els treballs efectuats són la protecció contra el foc de l'estructura metàl·lica amb pintura...
Més informació
TREBALLS D'IGNIFUGACIÓ A L'ESCORXADOR FRIGORÍFIC D'AVINYÓ, S.A. A D'AVINYÓ
02/03/2020

TREBALLS D'IGNIFUGACIÓ A L'ESCORXADOR FRIGORÍFIC D'AVINYÓ, S.A....

Ignifugacions Generals ha realitzat la protecció a l'Escorxador frigorífic d'Avinyó, S.A. d'Avinyó. Els treballs efectuats són la protecció contra el foc de l'estructura metàl·lica amb pintura intumescent i el segellat de protecció i acabat decoratiu...
Més informació
TREBALLS D'IGNIFUGACIÓ AL SUPERMERCAT SPAR DE BANYOLES
24/02/2020

TREBALLS D'IGNIFUGACIÓ AL SUPERMERCAT SPAR DE BANYOLES

Ignifugacions Generals ha realitzat la protecció al supermercat Spar de Banyoles. Els treballs efectuats són la protecció contra el foc dels conductes de ventilació amb perlita i vermiculita i la col·locació de collarins intumescents a les canonades...
Més informació
TREBALLS D'IGNIFUGACIÓ AL RESTAURANT CAN QUICU DE LLORET DE MAR
10/02/2020

TREBALLS D'IGNIFUGACIÓ AL RESTAURANT CAN QUICU DE LLORET DE MAR

Ignifugacions Generals ha realitzat la protecció al Restaurant Can Quicu de Lloret de Mar. Els treballs efectuats són la protecció contra el foc de l'estructura metàl·lica amb pintura intumescent.
Més informació
TREBALLS D'IGNIFUGACIÓ AL PAVELLÓ POLIESPORTIU DE L'ESCOLA CASSIÀ COSTAL DE GIRONA
03/02/2020

TREBALLS D'IGNIFUGACIÓ AL PAVELLÓ POLIESPORTIU DE L'ESCOLA...

Ignifugacions Generals ha realitzat la protecció al pavelló poliesportiu de l'Escola Cassià Costal de Girona. Els treballs efectuats són la protecció contra el foc de l'estructura metàl·lica amb pintura intumescent i segellat i acabat decoratiu amb...
Més informació
TREBALLS D'IGNIFUGACIÓ A NASSARI DE PALAFOLLS
27/01/2020

TREBALLS D'IGNIFUGACIÓ A NASSARI DE PALAFOLLS

Ignifugacions Generals ha realitzat la protecció a Nassari de Palafolls. Els treballs efectuats són la protecció contra la corrosió de l'estructura metàl·lica amb grau de reacció B-1, la protecció contra el foc de l'estructura metàl·lica amb pintura...
Més informació
TREBALLS D'IGNIFUGACIÓ A L'ESCOLA MONTSERRAT VAYREDA DE ROSES
20/01/2020

TREBALLS D'IGNIFUGACIÓ A L'ESCOLA MONTSERRAT VAYREDA DE ROSES

Ignifugacions Generals ha realitzat la protecció a l'Escola Montserrat Vayreda de Roses. Els treballs efectuats són la protecció contra el foc de fusta decorativa, la protecció de conductes de ventilació amb placa rígida i semirigida, la sectorització...
Més informació
TREBALLS D'IGNIFUGACIÓ A LA NAU DE CAR CLUB VALLÈS DE BARBERÀ DEL VALLÈS
13/01/2020

TREBALLS D'IGNIFUGACIÓ A LA NAU DE CAR CLUB VALLÈS DE BARBERÀ...

Ignifugacions Generals ha realitzat la protecció a la nau de Cars Club Vallès de Barberà del Vallès. Els treballs efectuats són la protecció contra el foc de l'estructura metàl·lica amb morter de perlita i vermiculita i la protecció mitjançant franja...
Més informació
TREBALLS D'IGNIFUGACIÓ A LA GALERIA D'ART ARARAT DE MONT-RAS
06/01/2020

TREBALLS D'IGNIFUGACIÓ A LA GALERIA D'ART ARARAT DE MONT-RAS

Ignifugacions Generals ha realitzat la protecció a la galeria d'art Ararat de Mont-Ras. Els treballs efectuats són la protecció contra el foc de l'estructura metàl·lica amb morter de perlita i vermiculita.
Més informació
© IGNIFUGACIONS GENERALS S.L.
Queda prohibida la reproducció, distribució, transformació, presentació i difusió, total o parcial dels textos i continguts d'aquesta web de forma directa o indirecta per qualsevol forma o mitjà conegut o per conèixer sense el permís per escrit dels titulars del copyright, els quals es troben subjectes als drets de propietat Intel·lectual, i sotmesos a contracte editorial per a la seva edició en paper.

La reproducció o plagi sense l'autorització pertinent pot constituir una vulneració dels drets de propietat intel·lectual que es troben tipificats en el Codi Penal.
En compliment del que disposa el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del consell del 27/04/16, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i la lliure circulació d’aquestes dades (RGPD), IGNIFUGACIONS GENERALS, S.L. els informa que les seves dades personals recollides mitjançant el formulari de la nostra web, s’incorporaran als nostres fitxers automatitzats, amb la finalitat d’oferir-los els nostres serveis i de mantenir-los informats per qualsevol mitjà de comunicació, així com per gestionar qualsevol altra relació que mantinguin amb nosaltres.

IGNIFUGACIONS GENERALS, S.L., manifesta que compleix totes les mesures de seguretat i requisits legals que la normativa en protecció de dades exigeix i que aquestes garanteixen la seguretat en el tractament de les dades de caràcter personal incorporades als nostres fitxers.

Si volen, poden exercir el dret d’accés, rectificació i cancel·lació previstos a la llei, adreçant un escrit a IGNIFUGACIONS GENERALS, S.L.