MENÚ
Home Actualitat

Actualitat

TREBALLS D'IGNIFUGACIÓ A L'ESTACIÓ DE TREN DE VIC.
29/12/2014

TREBALLS D'IGNIFUGACIÓ A L'ESTACIÓ DE TREN DE VIC.

L'empresa Fuentes y Ariza està duent a terme la remodelació de la sala d'espera i la zona del bar i cafeteria de l'estació de trens de Vic.  Ignifugacions Generals ha realitzat els treballs de protecció estructural contra el foc i els treballs de...
Més informació
IGNIFUGACIÓ AL NOU SUPERMERCAT DIA D'IGUALADA.
22/12/2014

IGNIFUGACIÓ AL NOU SUPERMERCAT DIA D'IGUALADA.

Ignifugacions Generals ha portat a terme els treballs d'ignifugació amb morter de perlita i vermiculita per aconseguir una R-90' als elements estructurals del nou supermercat DIA d'Igualada.
Més informació
TREBALLS A HAARSLEV INDUSTRIES DE GRANOLLERS.
15/12/2014

TREBALLS A HAARSLEV INDUSTRIES DE GRANOLLERS.

Haarslev Industries fabrica equips per indústries de processament carni, alimentació animal, peix, oli, protecció del Medi Ambient i Indústries biocombustibles per tot el món. Actualment la tecnologia de processos Haarslev pot ser a les principals...
Més informació
TREBALLS A MONTESA - HONDA A SANTA PERPÈTUA DE LA MOGODA.
08/12/2014

TREBALLS A MONTESA - HONDA A SANTA PERPÈTUA DE LA MOGODA.

Ignifugacions Generals ha realitzat la protecció passiva contra el foc a les instal·lacions de Montesa-Honda en Santa Perpètua de la Mogoda (Barcelona). Concretament s'ha protegit l'estructura metàl·lica d'acer de diversos molls de càrrega. Tot s'ha...
Més informació
IGNIFUGACIÓ DEL MOLL DE CÀRREGA I DESCÀRREGA A BAUHAUS TARRAGONA.
01/12/2014

IGNIFUGACIÓ DEL MOLL DE CÀRREGA I DESCÀRREGA A BAUHAUS TARRAGONA.

IGNIFUGACIONS GENERALS ha realitzat l'ignifugació de l'estructura metàl.lica del moll de càrrega i descàrrega  del centre BAUHAUS de Tarragona per aconseguir una resistència al foc de 60 minuts. Per tal de poder donar una correcta aplicació s’ha...
Més informació
TREBALLS AL CENTRE ESPECIAL DE TREBALL DE LA FUNDACIÓ RAMON NOGUERA A BESCANÓ.
24/11/2014

TREBALLS AL CENTRE ESPECIAL DE TREBALL DE LA FUNDACIÓ RAMON...

Ignifugacions Generals ha realitzat els treballs de protecció passiva contra el foc al centre especial de treball que disposa la Fundació Ramon Noguera al polígon industrial de Montfullà, al terme municipal de Bescanó. Concretament s'ha ignifugat...
Més informació
IGNIFUGACIÓ DE LES ESTRUCTURES DE REFORÇ DE L'EDIFICI I.E.S. ANTONI DE MARTÍ FRANQUÈS DE TARRAGONA
17/11/2014

IGNIFUGACIÓ DE LES ESTRUCTURES DE REFORÇ DE L'EDIFICI I.E.S....

L’edifici de l' I.E.S. ANTONI DE MARTÍ I FRANQUÈS de Tarragona s’han realitzat uns reforços estructurals als forjats amb perfileries metàl.liques per problemes a les semibiguetes de formigó armat dels forjats, que són de formigo permeable i no adequat...
Més informació
FINALITZATS ELS TREBALLS A LA NOVA ESTACIÓ AVE DE VIGO.
10/11/2014

FINALITZATS ELS TREBALLS A LA NOVA ESTACIÓ AVE DE VIGO.

Ignifugacions Generals ha donat per acabats els treballs de protecció passiva als pilars de la nova estació ferroviària a Vigo. L'obra s'ha executat des del passat Octubre de l'any 2.013 fins el passat mes de Setembre del present, amb algunes parades...
Més informació
TREBALLS A MERIDIANA RENT A CAR DE BARCELONA.
03/11/2014

TREBALLS A MERIDIANA RENT A CAR DE BARCELONA.

Ignifugacions Generals ha realitzat la protecció de l'estructura metàl·lica mitjançant projecció de morter ignífug per aconseguir una resistència al foc R-120 'i l'instal·lació d'una franja tallafocs mitjançant morter ignífug per una resistència al...
Més informació
TREBALLS D'IGNIFUGACIÓ A L'AJUNTAMENT DE FOIXÀ.
27/10/2014

TREBALLS D'IGNIFUGACIÓ A L'AJUNTAMENT DE FOIXÀ.

S'ha ignifugat l'estructura metàl.lica mitjançant tractament complert de pintura ( imprimació, intumescent i acabat d'esmalt ignífug ) per assolir una estabilitat al foc de 60 minuts, R-60', de l'edifici que hi haurà les noves dependències de...
Més informació
123456
© IGNIFUGACIONS GENERALS S.L.
Queda prohibida la reproducció, distribució, transformació, presentació i difusió, total o parcial dels textos i continguts d'aquesta web de forma directa o indirecta per qualsevol forma o mitjà conegut o per conèixer sense el permís per escrit dels titulars del copyright, els quals es troben subjectes als drets de propietat Intel·lectual, i sotmesos a contracte editorial per a la seva edició en paper.

La reproducció o plagi sense l'autorització pertinent pot constituir una vulneració dels drets de propietat intel·lectual que es troben tipificats en el Codi Penal.
En compliment del que disposa el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del consell del 27/04/16, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i la lliure circulació d’aquestes dades (RGPD), IGNIFUGACIONS GENERALS, S.L. els informa que les seves dades personals recollides mitjançant el formulari de la nostra web, s’incorporaran als nostres fitxers automatitzats, amb la finalitat d’oferir-los els nostres serveis i de mantenir-los informats per qualsevol mitjà de comunicació, així com per gestionar qualsevol altra relació que mantinguin amb nosaltres.

IGNIFUGACIONS GENERALS, S.L., manifesta que compleix totes les mesures de seguretat i requisits legals que la normativa en protecció de dades exigeix i que aquestes garanteixen la seguretat en el tractament de les dades de caràcter personal incorporades als nostres fitxers.

Si volen, poden exercir el dret d’accés, rectificació i cancel·lació previstos a la llei, adreçant un escrit a IGNIFUGACIONS GENERALS, S.L.