MENÚ
Home Actualitat

Actualitat

FRANJA TALLAFOCS EXTERIOR A DACHAL, S.L. - SANT JUST DESVERN.
28/12/2009

FRANJA TALLAFOCS EXTERIOR A DACHAL, S.L. - SANT JUST DESVERN.

S’ha executat una franja tallafocs en horitzontal EI-120’ a base de plafó sandwitx de 100 mm de gruix, degudament cargolada a escaires ancorats a la paret exterior de la nau amb acabat galvanitzat lacat en blanc.
Més informació
TREBALLS D'IGNIFUGACIO A AGRI ENERGIA DE BANYOLES
21/12/2009

TREBALLS D'IGNIFUGACIO A AGRI ENERGIA DE BANYOLES

S’ha realitzat l’ignifugació de l’estructura metàl.lica portant de les encavallades dels magatzems mitjançant pintura intumescent per aconseguir una estabilitat al foc R-30’, previ pintat de pintura d’imprimació i acabat de pintura d’esmalt...
Més informació
TREBALLS A LA NOVA SEU CORPORATIVA D'IGUZZINI A SANT CUGAT.
16/12/2009

TREBALLS A LA NOVA SEU CORPORATIVA D'IGUZZINI A SANT CUGAT.

iGuzzini illuminazione Espanya, S.A. es va constituir el 1988 com a filial de iGuzzini illuminazione Itàlia i en l’actualitat es situa com una de les firmes més importants del mercat espanyol en il.luminació arquitectual. La política de servei,...
Més informació
TREBALLS EN ELS NOUS PAVELLONS EN DOS ESCOLES DE REUS
14/12/2009

TREBALLS EN ELS NOUS PAVELLONS EN DOS ESCOLES DE REUS

IGNIFUGACIONS GENERALS, ha realitzat l’ignifugació de dos pavellons similars en escoles de la ciutat de Reus. L’estructura principal dels pavellons és de perfils metàl.lics, que s’han ignifugat amb pintura intumescent amb una resistencia al foc de...
Més informació
TREBALLS DE PROTECCIÓ PASSIVA A LA COOP. FRUTICULTORS D'ULLÀ
09/12/2009

TREBALLS DE PROTECCIÓ PASSIVA A LA COOP. FRUTICULTORS D'ULLÀ

S’ha estat treballant en diferents zones i seccions de la Cooperativa Costa Brava de Fruticultors d’Ullà, per tal de realitzar diferents treballs de protecció passiva contra el foc, d’acord amb el projecte tècnic d’enginyeria a tal efecte. S’ha...
Més informació
POLIESTPORTIU ST. JAUME D'ENVEJA
30/11/2009

POLIESTPORTIU ST. JAUME D'ENVEJA

IGNIFUGACIONS GENERALS. realitza la protecció contra el foc de l’estructura metàl.lica del Nou Poliesportiu de St. Jaume d’Enveja. La protecció es realitza amb pintura intumescent per tal de conseguir una protecció contra el foc de 30 minuts....
Més informació
AJUNTAMENT DE LA CANONJA
23/11/2009

AJUNTAMENT DE LA CANONJA

IGNIFUGACIONS GENERALS ha participat en els treballs de rehabilitació de l’ajuntament de la Canonja a Tarragona. Els treballs han consistit en ignifugar amb pintura intumescent les noves estructures metàl.liques i també les vigues de fusta del...
Més informació
HELADOS LA MENORQUINA - PALMA DE MALLORCA
16/11/2009

HELADOS LA MENORQUINA - PALMA DE MALLORCA

Ignifugacions Generals, S.L. ha realitzat la protecció passiva contra el foc a una de les instal•lacions que el grup Kalise Menorquina té a Palma de Mallorca. La protecció s’ha portat a terme mitjançant morter projectat de Perlita i Vermiculita...
Més informació
IGNIFUGACIÓ DEL NOU GIMNÀS I CENTRE DE PILATES DE PALAFRUGELL
09/11/2009

IGNIFUGACIÓ DEL NOU GIMNÀS I CENTRE DE PILATES DE PALAFRUGELL

S’ha ignifugat l’estructura portant metàl.lica corresponent a jàsseres i pilars del nou gimnàs i centre de pilatesw que s’obrirà properament al c/. Manufactures del Suro de Palafrugell, mitjançant l’aplicació de morter de perlita i vermiculita...
Més informació
TREBALLS A L'AUDITORI DE CAMBRILS.
05/11/2009

TREBALLS A L'AUDITORI DE CAMBRILS.

IGNIFUGACIONS GENERALS realitza els treballs d’ignifugació del nou auditori de Cambrils. Els treballs han consistit en la projecció de morter de perlita i vermiculita, a les estructures metàl.liques per tal d’aconseguir una resistència al foc de...
Més informació
1234567
© IGNIFUGACIONS GENERALS S.L.
Queda prohibida la reproducció, distribució, transformació, presentació i difusió, total o parcial dels textos i continguts d'aquesta web de forma directa o indirecta per qualsevol forma o mitjà conegut o per conèixer sense el permís per escrit dels titulars del copyright, els quals es troben subjectes als drets de propietat Intel·lectual, i sotmesos a contracte editorial per a la seva edició en paper.

La reproducció o plagi sense l'autorització pertinent pot constituir una vulneració dels drets de propietat intel·lectual que es troben tipificats en el Codi Penal.
En compliment del que disposa el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del consell del 27/04/16, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i la lliure circulació d’aquestes dades (RGPD), IGNIFUGACIONS GENERALS, S.L. els informa que les seves dades personals recollides mitjançant el formulari de la nostra web, s’incorporaran als nostres fitxers automatitzats, amb la finalitat d’oferir-los els nostres serveis i de mantenir-los informats per qualsevol mitjà de comunicació, així com per gestionar qualsevol altra relació que mantinguin amb nosaltres.

IGNIFUGACIONS GENERALS, S.L., manifesta que compleix totes les mesures de seguretat i requisits legals que la normativa en protecció de dades exigeix i que aquestes garanteixen la seguretat en el tractament de les dades de caràcter personal incorporades als nostres fitxers.

Si volen, poden exercir el dret d’accés, rectificació i cancel·lació previstos a la llei, adreçant un escrit a IGNIFUGACIONS GENERALS, S.L.