MENÚ
Home Actualitat TREBALLS D'IGNIFUGACIÓ A DE MARIA TAPS, S.L. DE CASSÀ DE LA SELVA

TREBALLS D'IGNIFUGACIÓ A DE MARIA TAPS, S.L. DE CASSÀ DE LA SELVA

TREBALLS D'IGNIFUGACIÓ A DE MARIA TAPS, S.L. DE CASSÀ DE LA SELVA
Ignifugacions Generals ha realitzat la protecció a De Maria Taps, S.L. de Cassà de la Selva. Els treballs efectuats són la protecció contra la corrosió d'estructures metàl·liques amb grau de reacció B-1, la protecció contra el foc de l'estructura metàl·lica amb pintura intumescent i la protecció contra el foc mitjançant franja tallafocs amb panells.

De Maria Taps, S.L. és una empresa surera que té la base del seu negoci en la preparació de suro i la fabricació de taps naturals per a vins tranquils. Una història de quatre generacions avala una tasca portada a terme durant anys amb una profunda cura i dedicació heretada d'avantpassats que es remunten a inicis del segle XX. Tot plegat, ha fet de la seva empresa un segell reputat per el què fa al servei al entorn del vi, que és i serà la raó de ser d'aquest món seu tant artesà al temps que selecte.

A De Maria Taps tenen com a missió fer que cada tapp sporti el màxim rendiment a cada ampolla, el que comporta que cada experiència amb el seu suro mereixi ser personalitzada d'acord a la necessitat que hagi de cobrir el producte, disseny de taps personalitzats és el que descriu la seva personalitat.

 

https://www.demariataps.com/es
Tenim la solució al seu projecte, més informació   AQUÍ
© IGNIFUGACIONS GENERALS S.L.
Queda prohibida la reproducció, distribució, transformació, presentació i difusió, total o parcial dels textos i continguts d'aquesta web de forma directa o indirecta per qualsevol forma o mitjà conegut o per conèixer sense el permís per escrit dels titulars del copyright, els quals es troben subjectes als drets de propietat Intel·lectual, i sotmesos a contracte editorial per a la seva edició en paper.

La reproducció o plagi sense l'autorització pertinent pot constituir una vulneració dels drets de propietat intel·lectual que es troben tipificats en el Codi Penal.
En compliment del que disposa el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del consell del 27/04/16, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i la lliure circulació d’aquestes dades (RGPD), IGNIFUGACIONS GENERALS, S.L. els informa que les seves dades personals recollides mitjançant el formulari de la nostra web, s’incorporaran als nostres fitxers automatitzats, amb la finalitat d’oferir-los els nostres serveis i de mantenir-los informats per qualsevol mitjà de comunicació, així com per gestionar qualsevol altra relació que mantinguin amb nosaltres.

IGNIFUGACIONS GENERALS, S.L., manifesta que compleix totes les mesures de seguretat i requisits legals que la normativa en protecció de dades exigeix i que aquestes garanteixen la seguretat en el tractament de les dades de caràcter personal incorporades als nostres fitxers.

Si volen, poden exercir el dret d’accés, rectificació i cancel·lació previstos a la llei, adreçant un escrit a IGNIFUGACIONS GENERALS, S.L.