MENÚ
Home Actualitat TREBALLS D'IGNIFUGACIÓ A L'ESCOLA POMPEU FABRA DEL PONT DE VILOMARA

TREBALLS D'IGNIFUGACIÓ A L'ESCOLA POMPEU FABRA DEL PONT DE VILOMARA

TREBALLS D'IGNIFUGACIÓ A L'ESCOLA POMPEU FABRA DEL PONT DE VILOMARA
Ignifugacions Generals ha realitzat la protecció a l'Escola Pompeu Fabra del Pont de Vilomara. Els treballs efectuats són la neteja de paraments mitjançant raig d'aigua calenta a alta pressió i repicat a mà o amb martell percutor, la preparació de superfícies metàl·liques per tractament anticorrosiu i la protecció contra la corrosió d'aquestes amb grau de reacció B-1. A més de la protecció contra el foc de l'estructura metàl·lica amb pintura intumescent i segellat i acabat decoratiu amb pintura d'esmalt de doble component.

L'origen de l'Escola pública Pompeu Fabra es perd en la nit del temps de la dictadura franquista quan tenia l'original nom de Colegio Nacional Mixto Generalísimo Franco. Amb l'arribada de la claror democràtica passà a denominar-se Col·legi Públic Pompeu Fabra (1980) en homenatge a aquest gramàtic i lexicògraf (1868-1948) gran endreçador de la llengua catalana i responsable d'obres com la Gramàtica de la llengua catalana i el Diccionari general de la llengua catalana.

Fins l'any 1991 l'escola ocupava els multiformes edificis del que avui és la plaça de la Cooperativa al carrer Puig. El curs 1991-1992 l'escola inaugura el seu actual emplaçament al carrer Jesús i Passeig de la Pau. L'any 2001 l'escola és premiada amb el premi Baldiri Reixach. L'any 2014 s'acaben les obres d'ampliació començades l'any 2009.

L'escola Pompeu Fabra s'enorgulleix de ser un centre públic d'Educació Infantil i Primària de la Generalitat de Catalunya que cobreix l'escolaritat des del 3 fins als 12 anys dels infants del municipi del Pont de Vilomara i Rocafort.

Com a centre públic entenen l'educació com a escola de ciutadania. Per sobre de qualsevol altra consideració creuen que l'objectiu principal de l'educació és la socialització, i per tant volem formar persones socialment competents, educades, responsables, solidàries, respectuoses i críticament constructives.


https://sites.google.com/a/xtec.cat/escola-de-vilomara/
Tenim la solució al seu projecte, més informació   AQUÍ
© IGNIFUGACIONS GENERALS S.L.
Queda prohibida la reproducció, distribució, transformació, presentació i difusió, total o parcial dels textos i continguts d'aquesta web de forma directa o indirecta per qualsevol forma o mitjà conegut o per conèixer sense el permís per escrit dels titulars del copyright, els quals es troben subjectes als drets de propietat Intel·lectual, i sotmesos a contracte editorial per a la seva edició en paper.

La reproducció o plagi sense l'autorització pertinent pot constituir una vulneració dels drets de propietat intel·lectual que es troben tipificats en el Codi Penal.
En compliment del que disposa el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del consell del 27/04/16, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i la lliure circulació d’aquestes dades (RGPD), IGNIFUGACIONS GENERALS, S.L. els informa que les seves dades personals recollides mitjançant el formulari de la nostra web, s’incorporaran als nostres fitxers automatitzats, amb la finalitat d’oferir-los els nostres serveis i de mantenir-los informats per qualsevol mitjà de comunicació, així com per gestionar qualsevol altra relació que mantinguin amb nosaltres.

IGNIFUGACIONS GENERALS, S.L., manifesta que compleix totes les mesures de seguretat i requisits legals que la normativa en protecció de dades exigeix i que aquestes garanteixen la seguretat en el tractament de les dades de caràcter personal incorporades als nostres fitxers.

Si volen, poden exercir el dret d’accés, rectificació i cancel·lació previstos a la llei, adreçant un escrit a IGNIFUGACIONS GENERALS, S.L.