MENÚ
Home Actualitat TREBALLS D'IGNIFUGACIÓ AL CLUB NATACIÓ OLOT D'OLOT

TREBALLS D'IGNIFUGACIÓ AL CLUB NATACIÓ OLOT D'OLOT

TREBALLS D'IGNIFUGACIÓ AL CLUB NATACIÓ OLOT D'OLOT
Ignifugacions Generals ha realitzat la protecció al Club Natació Olot d'Olot. Els treballs efectuats són la protecció contra el foc de l'estructura metàl·lica amb pintura intumescent i el segellat i acabat decoratiu amb pintura d'esmalt sintètic, la protecció de l'estructura metàlica amb morter de perlita i vermiculita i la protecció de la xapa col·laborant amb morter de perlita i vermiculita amb pont d'unió entre el forjat de la xapa col·laborant i el morter.

El riu Fluvià ha estat, tradicionalment, l'eix vertebrador de la ciutat d'Olot i a mitjan segle XX era també el nucli de reunió social en els mesos d'estiu de penyes i nedadors. El riu era una de les poques opcions de nedar que els olotins tenien al seu abast i va ser el lloc on es va gestar el que seria el club.

Des de llavors, el Club Natació Olot ha aconseguit grans fites que formen part de la seva història:

1954: Construcció del club Cafè Europa d'Olot amb l'objectiu de fomentar la natació i l'esport en general. Inauguració d'un gimnàs a la Societat Indústria i Comerç.
1955: El Club s'afilia a la Federació Catalana de Natació.
1961: Es compren els terrenys a la zona de les Tries. S'inicien les obres de construcció de la primera piscina del club amb l'ajut de la Delegación Nacional de Deportes.
1962: El 29 de juliol s'inaugura la piscina. Joan Antoni Samaranch president del Comitè Olímpic Internacional, rep la primera Insígnia d'or del Club Natació Olot i, per tant, n'és considerat soci d'honor.
1965: S'inicien les obres de la primera piscina coberta.
1967: El complex esportiu de Les Tries passa a ser finalment el domicili social del Club. Es compren nous terrenys per ampliar les instal·lacions.
1986: La Federació Catalana de Natació concedeix al club l'Escola de Tecnificació de Natació de les comarques gironines.
1994: Aprofitant la Diada del Soci, el club organitza un rècord Guinness. L'objectiu és superar la marca d'una escola de Washington en nombre de persones seguides nedant una al darrera de l'altre sense parar. S'assoleix el rècord amb un total de 2.681 participants.
1998-2002: Des de la junta es posa en marxa un pla d'actuació per renovar diversos espais envellits i fer unes reformes obligatòries; es reformen els vestuaris esteriors per adequar-los a la normativa sobre minusvalideses. S'adapten la sala de calderes i les canonades necessàries per poder fer ús d'una nova energia menys contaminant i més econòmica, com és el gas natural. Es modernitza el sistema de climatització de les piscines cobertes. S'adequa tota la instal·lació elèctrica a la normativa vigent. S'arranja el parquet del gimnàs, el de les oficines, el del bar i el de la sala de juntes.
2008: La Junta Directiva comença a treballar amb el que ha de ser el projecte de reforma integral de les instal·lacions per ser debatut entre els socis titulars.


http://www.cnolot.cat/
Tenim la solució al seu projecte, més informació   AQUÍ
© IGNIFUGACIONS GENERALS S.L.
Queda prohibida la reproducció, distribució, transformació, presentació i difusió, total o parcial dels textos i continguts d'aquesta web de forma directa o indirecta per qualsevol forma o mitjà conegut o per conèixer sense el permís per escrit dels titulars del copyright, els quals es troben subjectes als drets de propietat Intel·lectual, i sotmesos a contracte editorial per a la seva edició en paper.

La reproducció o plagi sense l'autorització pertinent pot constituir una vulneració dels drets de propietat intel·lectual que es troben tipificats en el Codi Penal.
En compliment del que disposa el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del consell del 27/04/16, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i la lliure circulació d’aquestes dades (RGPD), IGNIFUGACIONS GENERALS, S.L. els informa que les seves dades personals recollides mitjançant el formulari de la nostra web, s’incorporaran als nostres fitxers automatitzats, amb la finalitat d’oferir-los els nostres serveis i de mantenir-los informats per qualsevol mitjà de comunicació, així com per gestionar qualsevol altra relació que mantinguin amb nosaltres.

IGNIFUGACIONS GENERALS, S.L., manifesta que compleix totes les mesures de seguretat i requisits legals que la normativa en protecció de dades exigeix i que aquestes garanteixen la seguretat en el tractament de les dades de caràcter personal incorporades als nostres fitxers.

Si volen, poden exercir el dret d’accés, rectificació i cancel·lació previstos a la llei, adreçant un escrit a IGNIFUGACIONS GENERALS, S.L.