MENÚ
Home Actualitat TREBALLS D'IGNIFUGACIÓ A LA SEU DEL CENTRE DE RECERCA ECOLÒGICA DE VILABLAREIX

TREBALLS D'IGNIFUGACIÓ A LA SEU DEL CENTRE DE RECERCA ECOLÒGICA DE VILABLAREIX

TREBALLS D'IGNIFUGACIÓ A LA SEU DEL CENTRE DE RECERCA ECOLÒGICA DE VILABLAREIX
Ignifugacions Generals ha realitzat la protecció a la seu del Centre de Recerca Ecològica de Vilablareix. Els treballs efectuats són la protecció contra el foc mitjançant franja tallafocs amb morter de perlita i vermiculita.

El Centre de Recerca Ecològica són un equip multidisciplinar on cerquen i investiguen el millorament de l'eficiència energètica i el seu aprofitament.

Des de les energies anomenades electromagnètiques fins a productes i subproductes derivats de la ramaderia.

Tot aplicant materials d'última tecnilogia amb components d'alta qualitat i durabilitat.

Un dels altres àmbits del Centre de Recerca Ecològica, es ser, un centre d'acollida i de intercanvis d'idees, tant a nivell nacional com internacional.

En el Centre de Recerca Ecológica cerquen i investiguen vies d'energies alternatives a partir de conceptes físics i químics com ara magnetisme, ressonància, hidrogen i altres principis i energies. També, el coneixement de l'aigua, una gran desconeguda encara avui, així com, subproductes derivats de la ramaderia i la indústria. Aplicats en la tecnologia tant a nivell a petita com a gran escala, a partir del principi d'eficiència energètica.

Creuen fermament amb la compatibilitat de totes les energies alternatives.

Les seves àrees d'investigació són: Slurry Solutions, Magnètics Serrats, Light HHO, Kits HHO, Tecnologia de l'Aigua.

 

http://cr-ecologica.eu/
Tenim la solució al seu projecte, més informació   AQUÍ
© IGNIFUGACIONS GENERALS S.L.
Queda prohibida la reproducció, distribució, transformació, presentació i difusió, total o parcial dels textos i continguts d'aquesta web de forma directa o indirecta per qualsevol forma o mitjà conegut o per conèixer sense el permís per escrit dels titulars del copyright, els quals es troben subjectes als drets de propietat Intel·lectual, i sotmesos a contracte editorial per a la seva edició en paper.

La reproducció o plagi sense l'autorització pertinent pot constituir una vulneració dels drets de propietat intel·lectual que es troben tipificats en el Codi Penal.
En compliment del que disposa el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del consell del 27/04/16, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i la lliure circulació d’aquestes dades (RGPD), IGNIFUGACIONS GENERALS, S.L. els informa que les seves dades personals recollides mitjançant el formulari de la nostra web, s’incorporaran als nostres fitxers automatitzats, amb la finalitat d’oferir-los els nostres serveis i de mantenir-los informats per qualsevol mitjà de comunicació, així com per gestionar qualsevol altra relació que mantinguin amb nosaltres.

IGNIFUGACIONS GENERALS, S.L., manifesta que compleix totes les mesures de seguretat i requisits legals que la normativa en protecció de dades exigeix i que aquestes garanteixen la seguretat en el tractament de les dades de caràcter personal incorporades als nostres fitxers.

Si volen, poden exercir el dret d’accés, rectificació i cancel·lació previstos a la llei, adreçant un escrit a IGNIFUGACIONS GENERALS, S.L.