MENÚ
Home Actualitat TREBALLS D'IGNIFUGACIÓ AL NOU COMPLEX ESPORTIU MUNICIPAL CAMP DEL FERRO DE SANT ANDREU - LA SAGRERA, BARCELONA

TREBALLS D'IGNIFUGACIÓ AL NOU COMPLEX ESPORTIU MUNICIPAL CAMP DEL FERRO DE SANT ANDREU - LA SAGRERA, BARCELONA

Ignifugacions Generals està realitzant la protecció al nou Complex Esportiu Municipal Camp del Ferro de Sant Andreu - La Sagrera, Barcelona. Els treballs efectuats són el segellat i acabat decoratiu amb pintura d'esmalt per a la protecció contra la corrosió de l'estructura metàl·lica, la protecció contra el foc de l'estructura metàl·lica amb pintura intumescent, l'aïllament amb morter format per ciment i perlita amb vermiculita projectat sobre elements lineals, l'aïllament tèrmic amb escuma de poliuretà i el subministrament i col·locació de collarins.

El nou poliesportiu Camp del Ferro comptarà amb una superfície construïda de 7.273 m2 i una capacitat per a 800 espectadors. La inversió prevista és de 13,5 M€.

Disposarà de tres pistes poliesportives per a la pràctica de bàsquet, futbol, hoquei sobre patins o patinatge artístic, entre altres esports. L'equipament també acollirà diverses entitats del districte, entre les quals el Club Patí Congrés i l'Associació Esportiva Sant Andreu, que també ha participat en el procés per plantejar les necessitats que requeria el projecte.

L'equipament estarà dotat de vestidors, els magatzems necessaris per al material esportiu, graderies, un vestíbul i sales per a l'escalfament.

El projecte preveu soterrar parcialment una part important del complex poliesportiu assegurant, a través de diferents mecanismes arquitectònics, una bona ventilació i il·luminació naturals, així com els sistemes reglamentaris i còmodes d'evacuació i d'accés.

Aquest soterrament parcial permetrà reduir l'impacte visual de l'edifici en l'entorn i, alhora, guanyar espai públic urbà al voltant de l'equipament. El disseny permetrà l'eixamplament de la vorera i la creació d'una plaça exterior en la zona d'accés.

El disseny de l'equipament preveu la construcció de tres pavellons situats en dues cotes diferents. A cada nivell li corresponen instal·lacions poliesportives diferents. En el nivell inferior es troben dues de les pistes dedicades principalment a la pràctica de l'hoquei patins i el patinatge artístic, mentre que al nivell superior, just a sobre de l'anterior es troben les altres pistes esportives.

El vestíbul es troba a la planta baixa, amb una zona de triple alçada que relaciona visualment els diferents espais. En aquesta mateixa planta es trobaran també altres espais com el bar, etc. També des del vestíbul de la planta baixa es podrà accedir a una de les graderies, la que correspon a les pistes del nivell inferior. A la planta primera es trobarà l'altra pista poliesportiva, mentre que a la planta segona s'ubiquen les graderies i sales de formació i activitats. Una banda central recorrerà l'edifici de dalt a baix, organitzant els nuclis, les grades, els serveis i les instal·lacions sobreposats a diferents nivells en una única peça.


https://ajuntament.barcelona.cat/santandreu/ca/noticia/aposta-a-la-sagrera-pels-equipaments-de-proximitat_778834
Tenim la solució al seu projecte, més informació   AQUÍ
© IGNIFUGACIONS GENERALS S.L.
Queda prohibida la reproducció, distribució, transformació, presentació i difusió, total o parcial dels textos i continguts d'aquesta web de forma directa o indirecta per qualsevol forma o mitjà conegut o per conèixer sense el permís per escrit dels titulars del copyright, els quals es troben subjectes als drets de propietat Intel·lectual, i sotmesos a contracte editorial per a la seva edició en paper.

La reproducció o plagi sense l'autorització pertinent pot constituir una vulneració dels drets de propietat intel·lectual que es troben tipificats en el Codi Penal.
En compliment del que disposa el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del consell del 27/04/16, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i la lliure circulació d’aquestes dades (RGPD), IGNIFUGACIONS GENERALS, S.L. els informa que les seves dades personals recollides mitjançant el formulari de la nostra web, s’incorporaran als nostres fitxers automatitzats, amb la finalitat d’oferir-los els nostres serveis i de mantenir-los informats per qualsevol mitjà de comunicació, així com per gestionar qualsevol altra relació que mantinguin amb nosaltres.

IGNIFUGACIONS GENERALS, S.L., manifesta que compleix totes les mesures de seguretat i requisits legals que la normativa en protecció de dades exigeix i que aquestes garanteixen la seguretat en el tractament de les dades de caràcter personal incorporades als nostres fitxers.

Si volen, poden exercir el dret d’accés, rectificació i cancel·lació previstos a la llei, adreçant un escrit a IGNIFUGACIONS GENERALS, S.L.